DementieWijzer

Door de vergrijzing en leefstijl neemt het aantal mensen met dementie snel toe, terwijl het aanbod van voorzieningen voor specifieke zorg en ondersteuning bij dementie groot en versnipperd is. Daardoor is het voor patiënten vaak lastig om de gewenste informatie te vinden. Goede en tijdige informatievoorziening op maat is daarom belangrijk.

De DementieWijzer is een vraaggestuurde website met gebruiksvriendelijke schermen. Het is ontwikkeld om de kwaliteit van leven met mensen met dementie en hun mantelzorgers te vergroten. Dit wordt gedaan door het aanbieden van informatie op maat over de beschikbare zorg- en welzijnsdiensten in de regio. De DementieWijzer wordt gebruikt door mensen met beginnende dementie, hun naaste omgeving, mantelzorgers, zorgcoördinatoren en casemanagers in de ketenzorg dementie.

De mogelijkheden van de DementieWijzer zijn zeer divers. Zo kan het programma antwoord geven op veel voorkomende vragen over dementie volgens de inventarisatie van het Landelijk Dementieprogramma. Ook kunnen zorgvragen van mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers worden toegespitst en verduidelijkt. Ook kan de DementieWijzer het beschikbare aanbod in de regio tonen en een op de persoon afgestemd advies geven over zorg en ondersteuning in de directe woonomgeving. Het leggen van links naar relevante regionale en landelijke websites is tevens een functionaliteit van het systeem.

De ontwikkeling van de DementieWijzer is mogelijk gemaakt door het VUmc in samenwerking met technische (programma) ontwikkelaars Sananet, Ericsson Nederland en Novay in nauwe samenwerking met toekomstige gebruikers: mantelzorgers, professionele hulpverleners, casemanagers ketenzorg dementie en medische experts op het gebied van dementie.

Voor meer informatie