Diensten

Sananet heeft veelzijdige kennis en ervaring op het gebied van eHealth. Deze kwaliteiten worden primair toegepast bij het ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van eHealth-oplossingen.

De expertise wordt tevens ingezet bij het adviseren van leden van de raad van bestuur en directies van zorggroepen, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, patiëntenverenigingen, farmaceuten en ondernemers in de zorg. In multidisciplinaire samenwerkingsteams heeft Sananet de regie over het ontwikkelingsproces van oplossingen voor het dagelijks contact tussen patiënten thuis en hun zorgverleners (huisartsen, specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en andere zorgverleners).

De consultants en projectmanagers van Sananet zijn door de jaren heen uitgegroeid tot veranderingsexperts. Samen met de zorgprofessionals in de betreffende zorgketens implementeren zij de nieuwe werkwijze waarmee efficiëntie en effectiviteit aantoonbaar worden verbeterd. Het nieuwe werken in de zorg betekent een cultuuromslag en vraagt om nauw samenspel tussen de gebruikers en de aanbieders.

Meer concreet bestaat onze dienstverlening, naast het ontwikkelen van content en maatwerk oplossingen voor medische telebegeleiding, uit:

Solution en Business Development. Op het gebied van Solution en Business Development ontwikkelt Sananet met name nieuwe opportunities in co-creatie met stakeholders, om te participeren in nieuwe initiatieven. Een illustratief voorbeeld daarvan is de benadering door Ericsson Nederland om het VU medisch centrum te assisteren bij de (door)ontwikkeling van de DementieWijzer. Dit is een vraaggestuurd informatiesysteem met een digitale sociale kaart voor mantelzorgers en mensen met beginnende dementie.

Consultancy. Sananet zet zich op het gebied van consultancy in voor het vinden van nieuwe oplossingen in eHealth strategie of voor het verbeteren van de bestaande praktijk. Vanwege haar expertise is Sananet door GlaxoSmithKline Nederland BV ingeschakeld bij het operationaliseren van hun visie op Pharma 2.0, voor de ontwikkeling van zelfmanagement coaches zoals MijnCOPDcoach en MijnAstmacoach.

Trainen en coachen. Sananet traint en coacht zorgverleners in het werken met telebegeleidingsprogramma’s, waarbij tevens ingespeeld moet worden op actuele veranderingsprocessen (cultuuromslag) in de zorg.