eHealth

Door de vergrijzing en een verkeerde leefwijze groeit de behoefte aan medische zorg snel. Veel mensen krijgen één of meer chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD of hartfalen. Tegelijk zijn er voor deze groepen patiënten structureel onvoldoende zorgprofessionals beschikbaar. Zonder vernieuwing van het werken in de zorg zijn er binnen enkele jaren te weinig ‘handjes en verstandjes’ om chronisch zieken de nodige kwaliteitszorg te kunnen bieden.

Tal van gewoontes, zoals ongezond eten, weinig bewegen en roken zullen moeten veranderen. Ook moeten nieuwe gewoontes worden aangeleerd, zoals het trouw innemen van medicatie en zelfonderzoek. Dit proces van gedragsverandering is uiterst complex. Begeleiding van leefstijlverandering en overdracht van kennis staan dan ook centraal in de telebegeleiding van Sananet.