MijnAstmacoach

MijnAstmacoach helpt astmapatiënten om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Het gaat om een omgeving die vooral van en voor de patiënt is en is gericht op de optimalisatie van de integrale gezondheidstoestand.

MijnAstmacoach is ontwikkeld op basis van de Zorgstandaard astma van Long Alliantie Nederland (LAN). Voor de Periodieke Astma Controle (PAC) wordt gebruikgemaakt van de Astma Controle Test (ACT).

Het programma wordt op dit moment ontwikkeld in samenwerking met GlaxoSmithKline (GSK).

Voor meer informatie