MijnCOPDcoach

MijnCOPDcoach helpt COPD-patiënten om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Het gaat om een omgeving die vooral van en voor de patiënt is en is gericht op de optimalisatie van de integrale gezondheidstoestand.

MijnCOPDcoach is ontwikkeld op basis van de Zorgstandaard COPD van Long Alliantie Nederland (LAN). De vragenlijst die door de patiënt wordt ingevuld, als voorbereiding op het spreekuurcontact, is een samenstelling van de COPD Assesment Test (CAT) en van vragen uit de zelfmanagement-programma’s van het Stanford Patient Education Research (Stanford University, USA).

MijnCOPDcoach is het resultaat van een samenwerkingsverband met GlaxoSmithKline (GSK), zorgverleners uit de 1e en 2e lijn en deskundigen op het gebied van Gezondheidsvoorlichting en Chronische zorg.

Meer informatie