MijnParkinsoncoach


MijnParkinsoncoach helpt patiënten met de ziekte van Parkinson om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren.

De vragenlijst die door de patiënt wordt ingevuld, ter voorbereiding op het spreekuurcontact, is gebaseerd op de Non Motor Symptom Assesment Scale.

MijnParkinsoncoach is ontwikkeld in samenwerking met GlaxoSmithKline (GSK), Atrium Medisch Centrum Parkstad en St. Anthonius Ziekenhuis Nieuwegein.

Voor meer informatie