Samenwerking Netwerk Pijnrevalidatie en Sananet van start

17-10-2017

Begin oktober is tijdens het symposium ‘Bruggen bouwen: vernieuwingen in de pijnrevalidatie’, het startschot gegeven voor het onderzoek en project Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. Daarbij wordt ook de door partners gezamenlijk ontwikkelde online Sanacoach voor Pijnrevalidatie ingezet.

Het project richt zich op de behandeling van de grote groep mensen met chronische pijn en is opgezet vanuit het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie, een samenwerking tussen Adelante Zorggroep en Maastricht University. Andere partners zijn de Huisartsen Oostelijk-Zuid Limburg, Fysiotherapeuten en Oefentherapeuten regio Parkstad, en Zuyderland en de zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis, die de bekostiging van dit zorg brede netwerk voor hun rekening nemen.

Het gezamenlijke initiatief heeft als doel de patiënt beter en sneller te verwijzen naar een behandeling die past bij de complexiteit van de pijnklachten. De behandelingen en de manier van verwijzen zijn gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Daarop is de SanaCoach voor Pijnrevalidatie gebaseerd, die online gebruikt gaat worden door behandelaren en patiënten in het netwerk. Hij geeft gericht uitleg over pijn, heeft een zgn. verwijstool en kent een chatfunctie.

Volg het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg voor nieuwsbrieven en de laatste ontwikkelingen. Voor meer informatie over het netwerk klik hier of neem contact op met Sananet.