Over Sananet

Sananet is specialist in eHealth. Wij hebben de kennis en expertise om technologie en telebegeleidingsprogramma's in te bedden binnen innovatieve zorgconcepten als health- en diseasemanagement. In onze filosofie staat directe betrokkenheid en zelfmanagement van de patiënt centraal.

Sananet draagt met haar oplossingen concreet bij aan het verbeteren van de begeleiding van chronisch zieken, naar de nieuwste inzichten. In onze visie is het op grote schaal invoeren van eHealth cruciaal voor het vernieuwen van de zorg. Artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen dan beschikken over de juiste digitale hulpmiddelen voor het verlenen van zorg op afstand aan hun cliënten.

Sananet biedt medisch gevalideerde telebegeleidingsprogramma’s aan voor mensen met (chronische) gezondheidsproblemen. Enkele voorbeelden daarvan zijn patiënten met hartfalen, COPD, astma, diabetes mellitus 2, de ziekte van Parkinson en pijn bij oncologische aandoeningen.