Palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt geboden aan patiënten met een levensbedreigende ziekte. De zorg is er op gericht om de patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Er wordt niet alleen aandacht gegeven aan de lichamelijke klachten, maar er wordt ook ingegaan op manieren waarop de patiënt met de ongeneeslijke ziekte om kan gaan (psychische, sociale en/of spirituele factoren).