Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenziekte waarbij zenuwcellen langzaam afsterven, in het bijzonder zenuwcellen van de substantia nigra. Deze cellen hebben als taak om dopamine te produceren. Hierdoor ontstaat er bij de ziekte van Parkinson dus een dopamine tekort. Door dit tekort wordt het moeilijker om te bewegen. De gevolgen hiervan zijn langzaam en weinig bewegen, trillen, voorovergebogen lopen en stijve spieren.

Naarmate de ziekte vordert, ontstaan er nieuwe symptomen en neemt de ernst toe. Het is goed om te realiseren dat de ziekte vele verschillende problemen en klachten kan geven en voor iedere patiënt weer op een andere manier verloopt.

Telebegeleiding kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met Parkinson.