Telebegeleiding COPD

Het telebegeleidingsprogramma COPD van Sananet geeft de patiënt thuis dagelijks ondersteuning bij het bewaken van vitale symptomen, het vergroten van kennis en het verbeteren van gedrag. De programma’s worden aangeboden in de vorm van dialogen. De waardes (zoals gewicht en bloeddruk) en antwoorden die de patiënt dagelijks invoert, worden door zijn of haar gespecialiseerd verpleegkundige of arts op afstand beoordeeld. Samen bepalen zorgverlener en patiënt wat er nodig is voor de verdere behandeling.

Het programma draagt bij aan het verbeteren van voedingsgewoontes, voorkomen van complicaties en noodzakelijke aanpassingen van levensstijl. Ook geeft het programma aandacht aan psychosociale factoren rondom de patiënt. Daarnaast wordt de patiënt herinnerd aan het op tijd en volgens voorschrift van de arts innemen van medicatie en geeft het informatie over de werking en bijwerkingen van medicatie.

Het telebegeleidingsprogramma is afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt en houdt rekening met doelstellingen die patiënten in overleg met hun zorgverleners hebben vastgesteld.

Er worden drie soorten telebegeleidingsprogramma’s aangeboden voor COPD op de Health Buddy: COPD basisprogramma, COPD structurele begeleiding en COPD zelfzorgcoach. De Health Buddy is een simpel te bedienen kastje met een beeldscherm en vier bedieningsknoppen, waarop de patiënt de telebegeleidingsprogramma’s kan volgen.

Meer informatie: