Telebegeleiding Hartfalen

Het telebegeleidingsprogramma Hartfalen van Sananet geeft de patiënt thuis dagelijks ondersteuning bij het bewaken van vitale symtomen, het vergroten van kennis en het verbeteren van gedrag. De programma’s worden aangeboden in de vorm van dialogen. De waardes (zoals gewicht en bloeddruk) en antwoorden die de patiënt dagelijks invoert worden door zijn of haar verpleegkundige of arts op afstand beoordeeld. Samen bepalen zij wat er nodig is voor de verdere behandeling.

Het programma draagt bij aan het verbeteren van voedingsgewoontes, voorkomen van complicaties, noodzakelijke aanpassingen van levensstijl en meer beweging. Ook geeft het programma aandacht aan psychosociale factoren rondom de patiënt. Daarnaast wordt de patiënt herinnerd aan het op tijd en volgens voorschrift van de arts innemen van medicijnen en geeft het informatie over de werking en bijwerkingen van medicatie.

Het telebegeleidingsprogramma is afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt en houdt rekening met doelstellingen die patiënten in overleg met hun zorgverleners hebben vastgesteld.

Er worden twee soorten telebegeleidingsprogramma’s aangeboden voor hartfalen op de Health Buddy: Hartfalen Basisprogramma en Hartfalen Structurele begeleiding. De Health Buddy is een simpel te bedienen kastje met een beeldscherm en vier bedieningsknoppen, waarop de patiënt de telebegeleidingsprogramma’s kan volgen.

Meer informatie