Telebegeleiding in de Palliatieve zorg

Telebegeleiding in de Palliatieve zorg is erop gericht om mensen die ongeneeslijk ziek zijn zo goed mogelijk te begeleiden. Patiënten kunnen op deze manier, als onderdeel van de palliatieve zorg thuis, worden begeleid bij het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Daarbij is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten te maken kunnen krijgen. Er is tevens aandacht voor de psychische en sociale problemen die zich bij de patiënten of hun omgeving kunnen voordoen.

Telebegeleiding in de palliatieve zorg is ontwikkeld in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest-Friesland en met het Antonius ziekenhuis in Sneek.