Ziektebeelden

Sananet ontwikkelt content in de vorm van medisch gevalideerde telebegeleidingsprogramma’s voor uiteenlopende (chronische) ziekten. In Nederland komen hartfalen, COPD en Diabetes Mellitus type 2 het meest voor. Onze hoogwaardige expertise biedt echter toepassingsmogelijkheden voor een veel breder scala van aandoeningen. Te denken valt aan Parkinson, astma, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Daarmee wordt aangetoond dat ook andere aandoeningen voor onze oplossingen in aanmerking komen, met name als veelvuldig contact met zorgverleners noodzakelijk is. Een voorbeeld is de begeleiding van leefstijlverandering en het bieden van ondersteuning bij het ziekteverloop om de behandeling daar op aan te passen.

Het totale zorggebruik van mensen met chronische aandoeningen ligt aanzienlijk hoger dan het zorggebruik van de algemene bevolking. Door de effectieve behandeling van chronisch zieken is medisch gevalideerde telebegeleiding ook van betekenis voor het terugdringen van de hoge zorgkosten.

Klik hieronder op een ziektebeeld voor specifieke informatie over onze telebegeleidingsoplossingen.