ZorgTV

Sananet heeft het gebruik van ZorgTV geëvalueerd. ZorgTV is een initiatief van zorgorganisatie Proteion Thuis en is bedoeld voor cliënten van Proteion Thuis. Voor het gebruik van ZorgTV is wel een indicatie nodig voor verzorging, verpleging of ondersteunende begeleiding. Met ZorgTV kunnen cliënten zelf, via tv en webcam, contact opnemen met een verpleegkundige, bijvoorbeeld als er vragen zijn over medicatie of als ze zich niet lekker voelen. Ook kunnen cliënten contact opnemen met familie, vrienden of lotgenoten, zodat zij zich minder eenzaam voelen.

Meer informatie