“Regel de vergoeding vanaf dag één goed”

Het gebruik van de e-Health-toepassing mijnIBDcoach levert patiënten met chronische darmziekten forse gezondheidswinst op. Sleutel voor succes: de gelijkwaardige samenwerking tussen de ontwikkelaars. ‘Het belang voor de patiënt stond steeds voorop’, zegt Tineke Markus, directeur van patiëntenvereniging CCUVN en voorzitter van Stichting mijnIBDcoach.

Tineke Markus: ‘MijnIBDcoach leidt tot minder ziekenhuisopnames, minder bezoeken aan de polikliniek en betere therapietrouw.’

IBD staat voor inflammatory bowel disease, ofwel chronische darmontstekingen. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn twee chronische ontstekingsziekten van de darm met een grillig verloop. IBD-patiënten komen geregeld op controle in het ziekenhuis, ook als het relatief goed met ze gaat en de ziekte zich tijdelijk rustig houdt. Maar als ze juist wél behoefte hebben aan zorg, kunnen ze vaak niet meteen terecht bij hun arts.

Efficiënter

Dat moet efficiënter kunnen, door de gezondheid van patiënten op afstand te monitoren met een eHealth-toepassing, bedacht maag-, darm-, leverarts Marieke Pierik van het Maastricht UMC+. Zij nam contact op met Sananet, een bedrijf dat al een eHealth-programma had ontwikkeld voor COPD-patiënten, een ziekte die ook een grillig verloop kent.

Ook zocht zij nauwe samenwerking met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), om mijnIBDcoach optimaal af te stemmen op de behoeften van IBD-patiënten. Er volgde een pilotstudie in vier ziekenhuizen, met hulp van investeringen door geneesmiddelenbedrijf Ferring. ‘Dankzij de gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokken partijen is mijnIBDcoach een doorslaand succes’, zegt Markus. ‘Patiënten, artsen en verpleegkundigen zijn zeer enthousiast.’

Rode vlag

MijnIBDcoach is een persoonlijke, beveiligde webpagina die is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis, ook te gebruiken op smartphone en tablet. De patiënt voert regelmatig gegevens in over zijn gezondheidstoestand. Op die manier kan de behandelend arts, die ook toegang heeft tot deze data, de ernst van de klachten op de voet te volgen. Maar de patiënt kan via de app ook makkelijk zelf aangeven hoe hij zich voelt en welke klachten hij heeft.

‘Als de patiënt te hoog scoort op bepaalde vragen, zoals slecht slapen, bijwerkingen van medicijnen of meer diarree, wordt dit opgeslagen in mijnIBDcoach’, legt Markus uit. ‘Door middel van een rode vlag in het overzicht van mijnIBDcoach kunnen arts en verpleegkundigen klachten signaleren en contact opnemen met de patiënt en zo nodig meteen de behandeling aanpassen of een afspraak maken.’

Therapietrouw

MijnIBDCoach volgt bijvoorbeeld therapietrouw, voeding, rookgedrag, bijwerkingen van geneesmiddelen en kwaliteit van leven. Er zitten ook kennismodules in met informatie voor de patiënt. ‘Zo kan de patiënt zelf leren omgaan met de chronische ziekte en krijgt hij een overzicht van opties voor geneesmiddelen of voedingsadvies’, zegt Markus.

De patiëntdata die mijnIBDcoach verzamelt, gaan geanonimiseerd naar de Stichting mijnIBDcoach, die ze gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dat leidde in 2017 tot een publicatie in The Lancet over het effect van het gebruik van mijnIBDcoach, met als belangrijkste resultaten: 50 procent minder ziekenhuisopnames, 40 procent minder bezoeken aan de polikliniek én betere therapietrouw. ‘Kortom, gezondheidswinst voor de patiënt en financiële winst voor het ziekenhuis, omdat er geen tijd en geld meer hoeft te worden besteed aan patiënten met wie het goed gaat’, zegt Markus.

‘Dankzij de gelijkwaardige samenwerking tussen artsen, e-Health leveranciers en patiënten is mijnIBDcoach een doorslaand succes.’

Financiering

Inmiddels gebruiken elf ziekenhuizen mijnIBDcoach. Een obstakel voor uitbreiding naar meer ziekenhuizen is volgens Markus dat het gebruik hiervan nog geen onderdeel is van de Diagnose behandel combinaties (DBC’s). Op basis van deze DBC’s krijgen ziekenhuizen vergoedingen voor hun behandelingen. Dat betekent dat ze nu zelf nog financieringsmiddelen moeten zoeken. ‘Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken’, zegt Markus. ‘Zorgverzekeraars zouden het gebruik van mijnIBDcoach bijvoorbeeld als voorwaarde kunnen stellen bij hun inkoop van zorg bij ziekenhuizen. En we zijn in gesprek met het ministerie van VWS, de Federatie van Medisch Specialisten en de Nederlandse Zorgautoriteit.’

De lering die Markus heeft getrokken uit de ontwikkeling van mijnIBDcoach is dat het voor een succesvolle invoering van waardevolle value-based healthcare innovaties noodzakelijk is om de vergoeding vanaf dag één goed te regelen. ‘Dat betekent dat je er ook in een zo vroeg mogelijk stadium zorgverzekeraars of de Nederlandse Zorgautoriteit bij moet betrekken.’

Prijswinnend

In 2016 won mijnIBDcoach de Vintura Healthcare Impact Award, in 2017 volgde een nominatie voor de landelijke Value Based Healthcare Prize, en in 2018 werd mijnIBDcoach genomineerd voor de Zinnige Zorg Award van zorgverzekeraar VGZ, voor initiatieven die de gezondheidszorg verbeteren en duurzamer maken.