Unieke samenwerking voor meer telemonitoring en -coaching voor mensen met Crohn of colitis ulcerosa

Patiëntenvereniging CCUVN, Stichting mijnIBDcoach, e-Health specialist Sananet en Zilveren Kruis slaan de handen ineen om het gebruik van MijnIBDcoach te versnellen. De samenwerking is erop gericht om 70% van de patiënten met Crohn of colitis ulcerosa in Nederland deze telemonitoring en -coaching thuis aan te bieden. Voor Zilveren Kruis gaat het om 11.000 verzekerden.

Deze aanpak draagt bij aan een oplossing voor het enorme tekort aan MDL-artsen in Nederland. De MDL-arts/verpleegkundig specialist kijkt op afstand mee en coacht hen. Door telemonitoring kunnen patiënten en arts veranderingen in het ziekteproces sneller signaleren en zo nodig ingrijpen. Op basis van meldingen en gevalideerde vragenlijsten kunnen patiënt en arts de ziekte monitoren. Ze kunnen bovendien behandelafspraken vastleggen en meer leren over IBD.

Uitkomsten MijnIBDcoach
Wetenschappelijke studies en uitgebreide praktijkervaringen hebben de evidence, de betekenis, van MijnIBDcoach voor patiënten en ziekenhuizen aangetoond. De significante uitkomsten zijn gepubliceerd in het internationaal toonaangevende medisch tijdschrift The Lancet.

Belangrijke voordelen zijn:

  • Patiënt hoeft nog maar 1 keer per jaar regulier naar polikliniek
  • Patiënt heeft sneller contact, eigen regie en inzicht in ziekteverloop
  • Betere zorg: behandelaar kan sneller ingrijpen en zorg op maat leveren MijnIBDCoach zorgt
  • voor betere therapietrouw
  • 50% minder ziekenhuisopnames op jaarbasis
  • Oplossing voor tekort aan MDL-artsen
  • Besparingen voor het ziekenhuis gedurende 3-jarig contract ziekenhuis en Zilveren Kruis