Telemonitoring liesbreuk patiënten moet leiden tot minder ziektekosten en meer patiënttevredenheid

Liesbreukcentrum Zuyd in Heerlen en Sittard-Geleen is onlangs gestart met een pilot waarin liesbreukpatiënten, zowel postoperatief als preoperatief worden gevolgd via de SanaCoach ‘Liesbreuk’. Het doel van deze pilot is om te bekijken of patiënten met hulp van telemonitoring zes weken na de operatie niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen voor een polikliniekbezoek. De patiënten hebben al die tijd een korte lijn met de verpleegkundig specialist, zodat indien nodig de patiënt toch op nacontrole kan komen. Deze vorm van telemonitoring kan veilig worden toegepast op patiënten.

Met de digitale ecoach van Sananet vindt monitoring en registratie plaats. De verpleegkundig specialist voert deze handelingen uit en begeleidt de patiënt hierin. Patiënten kunnen vragen stellen via de berichtenfunctie in de SanaCoach en worden zo online op afstand door de verpleegkundig specialisten voorbereid en begeleid.

Online monitoring
Indien nodig kan de patiënt beroep doen op een medisch behandelaar of als er nog praktische vragen of onzekerheden zijn. De patiënt houdt dus een kortere lijn met de verpleegkundig specialist dan patiënten die niet online gemonitord worden. De patiënt die meedoet aan de pilot kan – net als patiënten die niet gemonitord worden – eerder voor de controle komen als daar aanleiding voor is.

Lagere zorgkosten
Deze pilot past in de nieuwe strategie van Zuyderland. Het ziekenhuis dat bekend staat om haar topklinische functies werkt aan een nieuwe strategie ‘zo thuis mogelijk’, waarbij de patiënt thuis kan blijven als het kan en specialistische zorg evengoed snel is in te schakelen. Zo ook voor patiënten met chronische aandoeningen zoals IBD patiënten (patiënten met een chronische darmaandoening). Onlangs werd bekend gemaakt dat er inmiddels 500 van deze IBD patiënten uit het Zuyderland gebruik maken van de MijnIBDcoach van Sananet. Dat aantal groeit snel.

Hogere patiënttevredenheid
Telemonitoring van patiënten zorgt voor lagere zorgkosten vanwege de gereguleerde afname van de polikliniekbezoek en leidt tot hogere patiënttevredenheid. Patiënten hoeven minder vaak voor een consult naar de polikliniek en worden veilig online voor hun aandoening gevolgd. De telemonitoring door middel van de eCoaches van Sananet passen in deze strategie.

Behandelresultaten beter zichtbaar
Met behulp van patiënten en zorgverleners worden de resultaten van de behandelingen gemeten. Door het invullen van digitale vragenlijsten maakt het Liesbreukcentrum van het Zuyderland het resultaat van de behandeling zichtbaar, voor zowel huidige als toekomstige patiënten. Zuyderland zal 15 patiënten voor deze pilot monitoren.


Meer informatie over de SanaCoach Liesbreuk vindt u hier.