Dijklander Ziekenhuis nu ook gestart met MijnIBDcoach

IBD patiënten uit het Dijklander Ziekenhuis kunnen nu ook MijnIBDcoach gebruiken om hun gezondheid beter in de gaten te houden en de zorgverlener en de patiënt zich beter op een controlebezoek kunnen voorbereiden. Deze digitale gepersonaliseerde zorg voor IBD-patiënten werkt voor het ziekenhuis kosteneffectief en ontlast zorgverleners van de Maag-Darm-Lever afdeling.

Wetenschappelijk onderbouwd
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door gebruik van MijnIBDcoach het aantal controlebezoeken en acute opnames op een veilige manier kan worden teruggebracht. MijnIBDcoach is ontwikkeld om beter zorg op maat te kunnen geven aan de patiënt en ziekenhuisbezoek te verminderen.

Direct seintje
Met dit computerprogramma monitoren IBD-patiënten hun eigen gezondheid. Daarvoor vullen zij gegevens in over hun aandoening en hoe dat het dagelijks leven beïnvloedt. De resultaten worden samengevat in een behandeloverzicht wat de patiënt, de MDL-arts of verpleegkundige kunnen inzien. Bij bijzonderheden ontvangt het ziekenhuis direct een seintje en wordt er contact gezocht met de patiënt om een behandeladvies te bespreken of afspraak te maken.

Gesprek in de spreekkamer
Behandelaars houden met de MijnIBDcoach op een veilig manier controle via de digitale tools en algoritmen van de eCoach en de patiënten voelen zich gesteund doordat ze alleen als het nodig is op controle komen. Het gesprek in de spreekkamer wordt, door het invullen van online vragen, effectief voorbereid zodat de patiënt direct kan bespreken wat hij of zij nodig vindt om met de zorgverlener te delen. Dat geeft een andere invulling aan het consult.

Waardevolle tijd
De patiëntbeleving en die van de zorgverlener wordt door ondersteuning van de eCoach als prettiger en waardevoller ervaren. Verpleegkundig specialist Nancy Turkstra: “Ter voorbereiding op een afspraak kunnen patiënten al online gegevens invullen, zodat we tijdens de afspraak aandacht kunnen besteden aan de écht belangrijke zaken.”


Kenniskuren

Verpleegkundig specialist Nancy Turkstra is ook enthousiast over de zogeheten kenniskuren in de MijnIBDCoach: “Patiënten hebben vaak behoefte aan informatie over hun ziekte en hoe ze die kunnen beheersen. Ook dat is in de IBD-coach te vinden”, vertelt ze. Deze kenniskuren worden in de digitale omgeving aangeboden aan patiënten als zij betrouwbare informatie zoeken over hun aandoening. Dijklander Ziekenhuis start met MijnIBDcoach voor patiënten die hiervoor open staan. De MDL-arts of verpleegkundig specialist bespreekt met de patiënt of de IBD-coach een optie is. Zo laat het Dijklander Ziekenhuis in een persbericht weten.

Ontwikkeling MijnIBDcoach
MijnIBDcoach is ontwikkeld in samenwerking met de Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCVUN),het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum. Inmiddels werken 16 ziekenhuizen met MijnIBDCoach. Sananet is een grootschalige samenwerking aan gegaan met Zilveren Kruis. Het doel van de zorgverzekeraar is om uiteindelijk 70 procent van de patiënten met Crohn of colitis ulcerosa telemonitoring en -coaching thuis aan te bieden. Het gaat om circa 11.000 Zilveren Kruis-verzekerden.

Meer informatie over de MijnIBDCoach vindt u op onze website.