Isala en Sananet geven patiënten regie met behulp van e-coaches

Isala is dit jaar met het Connected Care programma gestart dat zich richt op het verlenen van zorg in de thuisomgeving van patiënten. Jan Gerard Maring, programmadirecteur Connected Care: ‘Voor patiënten is het erg prettig om zorg thuis te krijgen. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te reizen en dus ook minder vaak een beroep te doen op hun naaste of mantelzorger. De digitale SanaCoaches van Sananet helpen ons om patiënten zorg in hun eigen, vertrouwde omgeving te bieden.

Samenwerking Sananet

Isala wil de komende jaren meer SanaCoaches aan haar patiënten beschikbaar stellen. Met behulp van deze apps voor tablet of smartphone en het patiëntenportaal kunnen arts en patiënt op afstand contact leggen. Om dit te kunnen realiseren is per 1 juli 2019 een samenwerking aangegaan met Sananet; een ervaren aanbieder van Telemonitoring en e-Health oplossingen in Nederland. De online begeleidingsprogramma’s geven zorgprofessionals real-time inzicht in het verloop van de gezondheid van hun patiënten. Zij verbeteren de kwaliteit van de chronische zorg en maken de relatie tussen patiënt en zorgverlener persoonlijker en intensiever.

Jan Ramaekers, CEO van Sananet:” Wij zijn heel blij met deze samenwerking. Wij werken al jaren tot tevredenheid van patiënten en zorgprofessionals aan de ontwikkeling van telemonitoring voor patiënten met chronische aandoeningen zoals Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Chronisch Hartfalen, COPD en nog meer dan 10 andere ziektebeelden. Als integraal onderdeel van de medische behandeling zullen onze digitale SanaCoaches een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ambitie van Isala om de juiste zorg op de juiste plaats te laten plaatsvinden. De digitale SanaCoaches zijn als een persoonlijke buddy voor de patiënt en een virtuele assistent van de behandelaar.

MijnIBD-Coach

Eén van de eCoaches die Isala nu al beschikbaar stelt aan haar patiënten is MijnIBDCoach, een eCoach voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcurosa. Maring: ‘We zitten nog in de beginfase. De patiënten die er gebruik van maken zijn enthousiast. Ze worden continu gemonitord en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Er moeten nog een aantal stappen worden gemaakt, zoals een koppeling met het elektronisch patiëntdossier, voordat we MijnIBDCoach aan een grotere patiëntgroep beschikbaar kunnen stellen. De samenwerking met Sananet is voor ons erg belangrijk. Dankzij hun oplossingen krijgen onze patiënten de regie over hun eigen leven weer een beetje terug.’

Toekomstvisie

Door de samenwerking tussen Isala en Sananet kunnen patiënten van Isala in de nabije toekomst al gebruik maken van bestaande eCoaches van Sananet. Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala: ‘Door het inzetten van eCoaches krijgen we meer informatie van over de gezondheidstoestand van onze patiënten en kunnen we sneller reageren op veranderingen. Hierdoor worden patiënten minder ziek en herstellen ze sneller. Dat is niet alleen heel fijn voor de patiënt, maar zorgt ook voor het terugdringen van zorgkosten. Daarnaast wil Isala samen met Sananet nieuwe eCoaches ontwikkelen voor bestaande patiëntengroepen. Een aantal specialismen hebben al aangegeven graag te willen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe eCoaches. De samenwerking met Sananet is ook een belangrijk onderdeel van de integrale Connected Care strategie van Isala.

MijnIBDcoach wint Wetenschaps- en Innovatieprijs FMS 2019

In een spannende finale is MijnIBDcoach uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). “We zijn ontzettend blij! Deze bijzondere onderscheiding is een erkenning voor het harde werk van ons hele onderzoeksteam”, reageert arts-onderzoeker Marin de Jong.

Het onderzoeksteam van maag- darm- leverartsen wint een 3D-geprinte bokaal en een geldbedrag, te besteden aan nieuwe vak gerelateerde activiteiten. Daarmee laat MijnIBDcoach, in laatste instantie 2 andere nominaties van de 24 inzendingen achter zich. De eHealth applicatie is door MDL-specialisten van MUMC+ Maastricht, LUMC Leiden, Zuyderland MC Sittard-Geleen, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, de stichting MijnIBDcoach en patiëntenvereniging CCUVN ontwikkeld in samenwerking met eHealth-specialist Sananet.

De onderzoekers hebben aangetoond aan dat telemonitoring van patiënten met chronische darmaandoeningen als de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa leidt tot betere zorguitkomsten en aanzienlijk lagere zorgkosten. De Jong, arts-onderzoeker bij MUMC+: “MijnIBDcoach wordt al door 17 ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Het is fantastisch om een succesvolle innovatie te mogen ontwikkelen die zo enthousiast wordt ontvangen door patiënten en zorgverleners.”

Impact indrukwekkend

Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Raad Wetenschap en Innovatie en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), reikte de prijs uit: “De studie laat grote impact zien van het inzetten van MijnIBDcoach, wetenschappelijk, maatschappelijk en op de individuele patiënt. Deze relatief eenvoudige telemedicine tool maakt het mogelijk om de ziekteactiviteit bij patiënten met een chronische darmaandoening beter te monitoren.” Veelbelovend was ook de meerwaarde van de app voor de multidisciplinaire samenwerking in de zorg. “Maar wat voor de jury de doorslag gaf, is de bewezen impact van MijnIBDcoach op de zorg, de mogelijkheid om de tool ook toe te passen op andere grote doelgroepen zoals reuma- of hartpatiënten, en de opening die deze digitale toepassing geeft naar eHealth in de anderhalvelijnszorg,” benadrukte van Benthem.

Significante onderzoeksresultaten

De studie laat zien dat MijnIBDcoach zorgt voor betere – online – monitoring van de ziekteactiviteit bij patiënten met chronische darmaandoening als de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Het inzetten van deze tool leidt tot 50% minder ziekenhuisopnames, 36% minder polikliniekbezoeken en betere therapietrouw. Daarbij komt een besparing van 550 euro per patiënt per jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse kostenbesparing van 44 miljoen. Het platform biedt tevens de mogelijkheid om data te verzamelen voor onderzoek en registratie van uitkomstmaten voor value based healthcare.

Veel inzendingen

De keuze voor MijnIBDcoach was het resultaat van een enerverend selectieproces. Niet minder dan 24 wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben een onderzoek vanuit hun specialisme voorgedragen. Een deskundige jury selecteerde uit deze voordrachten nog 2 nominaties:

  • CAMELYON16 – challenge van de pathologen. Een onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het opsporen van metastasen bij borstkankerpatiënten.
  • AMACING – studie van de radiologen, internisten en cardiologen. Een onderzoek naar het effect van toevoegen van vocht bij contrastmiddelen.

Wetenschaps- en Innovatieprijs FMS

De FMS heeft de Wetenschaps- en Innovatieprijs in het leven geroepen om innovatief onderzoek te stimuleren en elke 2 jaar een podium te geven. Door deze aanpak gericht op de vernieuwing van diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg, kunnen de specialisten medische behandelingen blijven verbeteren. Dit onderzoeksbeleid past bij de ambitie van medisch specialisten de beste zorg ter wereld te leveren aan hun patiënten.

Bronnen:

www.demedischspecialist.nl

www.demedischspecialist.nl/mijnibdcoach-studie-maag-darm-en-levergeneeskunde

Meer over de MijnIBDCoach