MijnIBDcoach voorzien van integraal Corona beladvies

Duizenden patiënten met IBD (chronische darmontstekingen ‘ziekte van Crohn’ en ‘Colitis Ulcerosa) kunnen sinds een week gebruik maken van een Corona beladvies die ingebouwd is in de succesvolle mijnIBDcoach. De 18 ziekenhuizen die inmiddels gebruik maken van mijnIBDcoach mogen de komende 6 maanden zonder extra kosten deze voor al hun IBD-patiënten inzetten.

Patiënten die onder behandeling zijn bij deze 18 ziekenhuizen kunnen zich nu ook, op uitnodiging van de zorgprofessional, zelf inschrijven op de e-coach. Dat werd tot nu toe door de zorgprofessional gedaan. Tineke Markus, voorzitter van de Stichting mijnIBDcoach: “Hiermee wordt de patiënt nog meer regisseur van zijn of haar eigen ziekteproces en daarnaast geeft dat de medisch professional in deze hectische tijden de gelegenheid zich volledig te richten op de patiënten die de zorg het hardste nodig hebben”.

MijnIBDcoach is een van de meest succesvolle e-health toepassingen in Nederland. Patiënten worden via telemonitoring op afstand begeleid en ondersteund. De patiënten worden daarbij niet alleen gemonitord, ook krijgen ze met ingebouwde kennismodules informatie over de ziekte, mogelijke behandelingen en adviezen voor leefstijlaanpassingen. Een wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd is in The Lancet heeft aangetoond dat hiermee het aantal polibezoeken met 40% kan worden gereduceerd en het aantal klinische opnames zelfs gehalveerd.

Corona beladvies opgenomen

Vanwege Corona is mijnIBDcoach die samen met e-health pionier Sananet is ontwikkeld, bovendien uitgebreid met een Corona beladvies. Patiënten met klachten die mogelijk kunnen duiden op Corona, kunnen nu online enkele vragen beantwoorden. Een algoritme achter deze vragen leidt tot zelfzorgadviezen op maat en adviseert de patiënt, indien nodig, contact op te nemen met de medisch professional.

Maastricht UMC+ schaalt gebruik telemonitoring bij hartfalen op

Om te voorkomen dat de zorg voor kwetsbare patiënten in het gedrang komt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid19, biedt het Maastricht UMC+ alle hartfalenpatiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis of van wie de poli-afspraak geannuleerd moest worden, per direct monitoring op afstand aan. Dat gebeurt door middel van een e-health-tool: de SanaCoach Hartfalen (ook wel ‘Molly’ genoemd). Deze e-coach is bovendien uitgebreid met een corona-beladvies. Patiënten kunnen nu thuis een vragenlijst invullen als ze klachten hebben die mogelijk duiden op besmetting met het coronavirus.

Alle hartfalenpatiënten die ontslagen worden uit het Maastricht UMC+ of die niet meer op de polikliniek terecht kunnen vanwege besmettingsgevaar, worden aangesloten op de SanaCoach, een e-health-applicatie waarmee patiënten via telemonitoring op afstand worden begeleid en ondersteund door medewerkers van het Maastricht UMC+. De patiënten worden daarbij niet alleen gemonitord, ook krijgen ze door middel van ingebouwde kennismodules informatie over de ziekte, mogelijke behandelingen en adviezen voor leefstijlaanpassingen. De e-coach is niet nieuw voor het Maastricht UMC+. Hartfalenpatiënten worden op deze manier al jarenlang succesvol op afstand begeleid en ondersteund. Patiënten kunnen zich nu ook, op uitnodiging van de zorgprofessional, zelf inschrijven voor deze e-coach. Dat werd tot nu toe door de zorgprofessional gedaan. “We slaan zo twee vliegen in een klap”, aldus Hans-Peter Brunner-la Rocca, hoogleraar cardiologie in het Maastricht UMC+: “We houden hartfalenpatiënten op deze manier goed in de gaten en bieden de juiste zorg, en daarnaast kunnen we ons volledig richten op de crisiszorg die noodzakelijk is vanwege de corona-uitbraak.

Corona-beladvies
Vanwege de corona-pandemie is de e-coach voor hartfalenpatiënten, die het Maastricht UMC+ samen met e-health-pionier Sananet ontwikkelde, uitgebreid met een corona-beladvies. Patiënten met klachten die wijzen op een mogelijke besmetting met het coronavirus, kunnen nu online een vragenlijst invullen. Een algoritme achter deze vragen leidt tot adviezen op maat en adviseert de patiënt, indien nodig, contact op te nemen met een medische professional.

Sananet breidt coaches uit met Corona beladvies en zelfregistratie door patiënt

Ook in deze roerige tijden blijft Sananet aan haar koers vasthouden: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment voor de kwetsbare chronische patiënt. Graag helpen we met deze koers onze klanten het Corona virus het hoofd te bieden waarbij we de beperkte beschikbare middelen zo effectief mogelijk inzetten. Op dit moment voeren we een aantal uitbreidingen door aan onze applicaties om hier nog beter bij te ondersteunen. Deze uitbreidingen zullen de komende dagen allemaal beschikbaar komen.

Corona beladvies opgenomen

We hebben inmiddels binnen (bijna) alle coaches een Corona belsessie ontwikkeld waarbij de patiënt met klachten die mogelijk duiden op Corona enkele vragen beantwoordt. Een algoritme achter deze vragen leidt tot zelfzorgadviezen op maat en adviseert de patiënt, indien nodig, via chat of telefoon contact op te nemen met de verpleegkundige of arts. 

Zelfregistratie voor patiënten

Tot op heden schreef de zorgverlener de patiënt in op de betreffende applicatie, uiteraard na toestemming van de patiënt. Om de zorgverlener hierin te ontlasten hebben we de afgelopen dagen hard gewerkt aan een zelfregistratie module voor de patiënt. Hiermee kan de patiënt zich zelf inschrijven, wanneer hij of zij daartoe is uitgenodigd door zijn of haar zorgverlener. Dit ontlast de zorgverlener in deze hectische tijden en geeft de patiënt direct een gevoel van eigen keuze en verantwoordelijkheid. Klanten die hier gebruik van willen maken, kunnen met ons contact opnemen, zodat we dit opzetten. Dit zal enkele dagen vergen, aangezien per klant een specifieke pagina zal worden opgezet.

Instructievideo’s beschikbaar voor professional en patiënt

Uiteraard wil ook Sananet in het licht van het voorkomen van snelle verspreiding van het Corona virus fysieke bijeenkomsten en afspraken tot een minimum beperken. Mede om deze reden hebben we instructievideo’s gemaakt die professional en patiënt op een eenvoudige manier uitleg geven over het gebruik en de mogelijkheden van de applicaties. Deze video’s zijn te vinden op onze website. Uiteraard blijft onze helpdesk beschikbaar om vragen van professionals en patiënten te beantwoorden en zijn onze implementatie adviseurs ook op afstand via telefoon en beeldbellen beschikbaar om advies te geven op welke wijze de applicaties ingesteld kunnen worden voor specifieke patiëntgroepen en hoe dit in het zorgproces kan worden ingebed.