Sananet breidt coaches uit met Corona beladvies en zelfregistratie door patiënt

Ook in deze roerige tijden blijft Sananet aan haar koers vasthouden: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment voor de kwetsbare chronische patiënt. Graag helpen we met deze koers onze klanten het Corona virus het hoofd te bieden waarbij we de beperkte beschikbare middelen zo effectief mogelijk inzetten. Op dit moment voeren we een aantal uitbreidingen door aan onze applicaties om hier nog beter bij te ondersteunen. Deze uitbreidingen zullen de komende dagen allemaal beschikbaar komen.

Corona beladvies opgenomen

We hebben inmiddels binnen (bijna) alle coaches een Corona belsessie ontwikkeld waarbij de patiënt met klachten die mogelijk duiden op Corona enkele vragen beantwoordt. Een algoritme achter deze vragen leidt tot zelfzorgadviezen op maat en adviseert de patiënt, indien nodig, via chat of telefoon contact op te nemen met de verpleegkundige of arts. 

Zelfregistratie voor patiënten

Tot op heden schreef de zorgverlener de patiënt in op de betreffende applicatie, uiteraard na toestemming van de patiënt. Om de zorgverlener hierin te ontlasten hebben we de afgelopen dagen hard gewerkt aan een zelfregistratie module voor de patiënt. Hiermee kan de patiënt zich zelf inschrijven, wanneer hij of zij daartoe is uitgenodigd door zijn of haar zorgverlener. Dit ontlast de zorgverlener in deze hectische tijden en geeft de patiënt direct een gevoel van eigen keuze en verantwoordelijkheid. Klanten die hier gebruik van willen maken, kunnen met ons contact opnemen, zodat we dit opzetten. Dit zal enkele dagen vergen, aangezien per klant een specifieke pagina zal worden opgezet.

Instructievideo’s beschikbaar voor professional en patiënt

Uiteraard wil ook Sananet in het licht van het voorkomen van snelle verspreiding van het Corona virus fysieke bijeenkomsten en afspraken tot een minimum beperken. Mede om deze reden hebben we instructievideo’s gemaakt die professional en patiënt op een eenvoudige manier uitleg geven over het gebruik en de mogelijkheden van de applicaties. Deze video’s zijn te vinden op onze website. Uiteraard blijft onze helpdesk beschikbaar om vragen van professionals en patiënten te beantwoorden en zijn onze implementatie adviseurs ook op afstand via telefoon en beeldbellen beschikbaar om advies te geven op welke wijze de applicaties ingesteld kunnen worden voor specifieke patiëntgroepen en hoe dit in het zorgproces kan worden ingebed.