Isala ontwikkelt met Sananet de SanaCoach MM

De afgelopen maanden is Nederland getroffen door het Corona-virus. In de zorg, waaronder de ziekenhuizen is alles op alles gezet om dit virus zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Naast veel persoonlijk leed heeft deze periode ook laten zien dat digitalisering in de zorg meerwaarde biedt aan zowel patiënten als professionals. Het Isala ziekenhuis heeft over dit onderwerp een webinar georganiseerd. In onderstaande video vindt u meerdere presentaties over de ervaringen die Isala de afgelopen periode zelf heeft opgedaan.

Als Sananet zijn we bijzonder trots dat we hier concreet op twee manieren een bijdrage aan hebben geleverd. We hebben allereerst samen met het oncologisch team de zogenaamde Oncocoach ontwikkeld (vanaf minuut 24 in het webinar). Met behulp van deze e-coach is het mogelijk om oncologiepatiënten tijdens hun chemobehandeling op afstand te monitoren op klachten en bijwerkingen, in combinatie met eventuele Corona symptomen. Op deze manier is het mogelijk om juist voor deze kwetsbare groep de reguliere zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Daarnaast hebben we in deze hectische periode de SanaCoach voor Multiple Myeloom ontwikkeld (vanaf minuut 59 in het webinar), wederom samen met het Isala. We zijn hier bijzonder trots op aangezien hiermee op het gebied van medicatiemonitoring hele mooie nieuwe functionaliteiten zijn ontwikkeld die ook binnen andere e-coaches ingezet gaan worden.