MijnIBDcoach bij NOS Journaal zondag 12 juli

Naar aanleiding van de Corona crisis is veel reguliere zorg ondergesneeuwd geraakt. Recent is een boek gepubliceerd vanuit de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) met 50 voorbeelden op welke wijze deze reguliere zorg doelmatig en versneld opgepakt kan worden. Een van deze voorbeelden, mijnIBDcoach is afgelopen zondag 12 juli om 20:00 uur tijdens het NOS Journaal door Marieke Pierik, MDL-arts in het MUMC toegelicht.

Binnen de Nederlandse zorgwereld vindt discussie plaats hoe erg het is dat bepaalde, reguliere zorg, zogenaamde onzinnige zorg, vanwege de Corona crisis is ondergesneeuwd. Om te voorkomen dat binnen deze discussie alle zorg onder een kam wordt geschoven hebben 50 auteurs van de Universitaire Medische Centra 50 voorbeelden beschreven van waardegedreven zorg die juist in deze tijden opgeschaald kan en zou moeten worden. Vanuit Sananet zijn we er trots op dat een van deze voorbeelden mijnIBDCoach is.

MijnIBDcoach is een van de meest succesvolle e-health toepassingen in Nederland. Patiënten worden via telemonitoring op afstand begeleid en ondersteund. De patiënten worden daarbij niet alleen gemonitord, ook krijgen ze met ingebouwde kennismodules informatie over de ziekte, mogelijke behandelingen en adviezen voor leefstijlaanpassingen. Een wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd is in The Lancet heeft aangetoond dat hiermee het aantal polibezoeken met 40% kan worden gereduceerd en het aantal klinische opnames zelfs gehalveerd.

Nieuwsitem in het NOS Journaal van zondag 12 juli

Marieke Pierik, MDL-arts binnen het MUMC en een van de drijvende krachten achter mijnIBDcoach heeft zondag 12 juli om 20:00 uur het concept van mijnIBDcoach en de toegevoegde waarde in de Nederlandse zorg onder het voetlicht gebracht in een nieuwsitem van het NOS Journaal.

Bron: NOS Journaal

Al bijna 650 COPD-patiënten van OLVG krijgen nu thuis ondersteuning met digitale coach

OLVG ziet een flinke toename in het gebruik van digitale zorgmogelijkheden, zoals de COPD-coach. Deze digitale coach biedt COPD-patiënten zorg op afstand. Dat scheelt een bezoek aan het ziekenhuis, iets wat voor mensen met COPD vaak een flinke onderneming is. Om de COPD-zorg goed op peil te houden in tijden van corona heeft OLVG aan vrijwel alle COPD-patiënten de digitale coach aangeboden.  Ruim 750 van de 1800 benaderde patiënten, hebben aangegeven mee te willen doen. Dit naast de 200 deelnemers die er al waren. Op dit moment gebruiken bijna 650 patiënten actief de digitale coach. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd zal toenemen.

Met de OLVG COPD-coach krijgen patiënten thuis begeleiding en ondersteuning van zorgprofessionals van OLVG.  Met de  coach wordt niet alleen de gezondheid van de patiënt  gemonitord, ook krijgen de patiënten informatie over hun ziekte, over mogelijke behandelingen en leefstijlaanpassingen. De digitale coach is recent ook uitgebreid met een corona-beladvies.

Goede zorg voor kwetsbare groep 

De coronacrisis heeft grote impact op de zorg voor duizenden patiënten met een chronische longziekte. Er zijn langere wachttijden ontstaan doordat tijdens de coronapiek afspraken moesten worden afgezegd. Ook komen sommige kwetsbare longpatiënten nu liever niet naar het ziekenhuis als dat niet per se noodzakelijk is.
‘E-health biedt hiervoor oplossingen. Veel patiënten zijn positief verrast over de mogelijkheden en het gebruiksgemak, zegt Paul Bresser, longarts en chief medical information officer (CMIO) van OLVG. ‘Om te voorkomen dat de kwetsbare groep COPD-patiënten slachtoffer zou worden van de ontwikkelingen rond corona, hebben we kort na de uitbraak van corona besloten de OLVG COPD coach versneld beschikbaar te stellen voor al onze patiënten. Aan alle COPD-patiënten van wie controleafspraken op de polikliniek moesten worden afgezegd, hebben we ondersteuning op afstand aangeboden met de OLVG COPD-coach. Inmiddels maken bijna 650 van de 1800 benaderde patiënten er nu gebruik van. Een voor Nederland ongekend grote groep, die naar we verwachten de komende maanden verder zal groeien.”
 

Juiste zorg op de juiste plek én op het juiste moment 

Paul Bresser legt uit dat de afdeling Longgeneeskunde met de COPD coach de gezondheid van COPD patiënten beter en met meer continuïteit kan bewaken dan met vooraf geplande controleafspraken. ‘We komen nu vanuit het ziekenhuis alleen in actie als daar noodzaak toe is. We bieden daarmee de juiste zorg, op de juiste plaats én op het juiste moment. Dat heeft als voordeel dat er voor de patiënten die zorg nodig hebben die écht alleen in het ziekenhuis geleverd kan worden meer tijd is”.

OLVG COPD-coach

De OLVG COPD-coach is de afgelopen twee jaar door de afdeling Longgeneeskunde van OLVG en Sananet ontwikkeld. Er werden al ruim 200 COPD-patiënten met deze digitale coach succesvol op afstand begeleid en ondersteund. Sinds ruim een jaar wordt ook samengewerkt met huisartsen en de thuiszorgorganisatie Cordaan binnen het zorgplatform ‘Virtual Ward’. Hierdoor kan, als dat wenselijk is, ook de wijkverpleegkundige  zien wat is ingevoerd in de digitale coach .

Bron: website OLVG