Op 30 mei is het Wereld Multiple Sclerosis Dag

Wist je dat ongeveer 1 op de 1.000 mensen lijd aan Multiple Sclerosis (MS) in Nederland? Nederland telt dus ongeveer 17.000 mensen met MS. Wereldwijd komt deze ziekte bij zo’n 2,5 miljoen mensen voor. MS is een ongeneeslijke ziekte van onbekende oorsprong en daarom is het zo belangrijk dat er tijdens de Wereld MS Dag aandacht wordt besteedt aan deze chronische ziekte.

De symptomen kunnen per persoon verschillend zijn, maar de meest voorkomende symptomen zijn:

– vermoeidheid,

– oog- en gehoorproblemen,

– zwakke of stijve spieren,

– spraakproblemen,

– tintelingen,

– coördinatieproblemen,

– problemen met naar de wc gaan,

– geheugenverlies,

– gevoelsstoornissen,

– seksuele problemen.

Vaak hebben mensen met MS meerdere klachten waar verschillende zorgverleners bij betrokken zijn, zoals: een neuroloog, MS-verpleegkundige, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts, oogarts en uroloog. Daarom is het belangrijk voor een patiënt om in behandeling te zijn in één behandelcentrum met een compleet MS-team. De verschillende zorgverleners kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten van de patiënt en kunnen samen met de patiënt kijken naar de mogelijkheden binnen een behandeling. Door middel van behandelingstherapie en medicatie kunnen MS-symptomen namelijk flink worden verminderd en kan de kwaliteit van leven worden verbeterd.

Een van deze behandelcentra in Nederland is het Academisch MS centrum Limburg. Dit centrum heeft sinds 2016 de SanaCoach MS geïntegreerd in de behandeling van MS-patiënten. De SanaCoach MS helpt de patiënt om de eigen gezondheidssituatie vanuit thuis in de gaten te houden via een online beveiligd programma. Door middel van het programma komt de patiënt meer te weten over de aandoening en leert de patiënt de ziekte beter onder controle te houden. De meeste patiënten zijn zeer tevreden over het gebruik van de SanaCoach MS en raden de SanaCoach aan anderen aan. Meer dan de helft van de patiënten beoordeelt de SanaCoach MS met een 8 of hoger.

De SanaCoach MS is onderdeel van het SananetOnline platform. De SanaCoach ondersteunt de zorgverlener van het Academisch MS centrum Limburg bij het monitoren, begeleiden en informeren van patiënten. De zorgverleners kunnen de gezondheidstoestand van de patiënt vanaf afstand in de gaten houden en eerder ingrijpen wanneer dat nodig is. Hierdoor wordt MS beter onder controle gehouden en kan een eventuele ziekenhuisopname voorkomen worden. Vooral in deze corona tijd heeft zowel de patiënt als de zorgverlener veel baat bij de SanaCoach MS. De SanaCoach zorgt namelijk voor laagdrempelig contact in een tijd waarin fysiek contact minder vaak mogelijk is.

Meer weten over de SanaCoach MS? Neem contact met ons op via 046-4588001 of info@sananet.nl.

Op 19 mei is het Wereld IBD dag

Wist u dat wereldwijd 5 miljoen mensen aan chronische darmziektes lijden? Alleen al in Nederland hebben 1 op de 200 mensen de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Vandaar dat we enige aandacht aan deze chronische ziektes willen geven.

Deze ziektes hebben grote impact op het dagelijks leven en daarom is het belangrijk om toekomstige complicaties te voorkomen. Hiervoor heeft Sananet MijnIBDcoach ontwikkeld. Dit is een beveiligd en persoonlijk e-health-hulpmiddel, speciaal ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. De virtuele coach helpt een patiënt om meer te weten te komen over IBD en leert wat men kan doen om IBD onder controle te houden. MijnIBDcoach is een hulpmiddel bij de behandeling.

Door de betrokkenheid en zelfregie van de patiënt verbeteren behandelresultaten. Zo heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er op jaarbasis 50% minder opnames in het ziekenhuis zijn en dat de patiënt nog maar één keer per jaar naar het ziekenhuis hoeft te komen. Dit onderzoek heeft zelfs geleid tot een publicatie in het medisch tijdschrift The Lancet. Meer weten over dit onderzoek? Klik hier voor het gepubliceerde artikel in de Lancet. Wilt u mee informatie over MijnIBDcoach, neemt u dan contact met ons op.

Sananet bestaat 25 jaar

Wereld Astma dag

Wist u dat meer dan 600.000 mensen in Nederland astma hebben?

Een goed moment om vandaag stil te staan bij astma op de Wereld Astma Dag, een dag die in het teken staat van het vergroten van het bewustzijn over astma en het verbeteren van de zorg en behandelmogelijkheden voor mensen met astma.

Met het oogpunt op het verbeteren van behandelmogelijkheden hebben we de SanaCoach Astma in het leven geroepen. Deze coach is ontwikkeld op basis van de Zorgstandaard astma van Long Alliantie Nederland (LAN).

De SanaCoach Astma is een online programma waarmee zorgverleners patiënten met astma makkelijk kunnen monitoren, begeleiden, infomeren en communiceren. Door onder meer vroegsignalering van gerapporteerde risico’s kan er eerder bijgestuurd worden in de behandeling en kan een verergering van klachten worden voorkomen.

Zorgverleners zetten de SanaCoach Astma in als onderdeel van de behandeling om behandeluitkomsten te bevorderen en om een betere ondersteuning te bieden aan patiënten buiten het ziekenhuis. Voor patiënten helpt de digitale coach onder andere om beter om te leren gaan met hun aandoening in het dagelijkse leven. Daarnaast zorgt inzage in de eigen gezondheidssituatie, bevordering van kennis en de korte communicatielijntjes met hun behandelaren, dat patiënten enthousiast zijn over deze aanvullende begeleiding vanuit de ziekenhuizen.

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) is een van de ziekenhuizen in Nederland dat gebruik maakt van de Sanacoach Astma met patiënten. Een patiënt van het OLVG zegt het volgende over de SanaCoach:

“Ik vind het voornamelijk een handige app om te communiceren met de verpleegkundigen in het OLVG, want ik heb wel eens een vraag over de toediening en levering van medicijnen en dat bericht wordt altijd heel snel beantwoord. Dus de communicatie via de SanaCoach werkt echt heel goed.”

(De Vries, 61 jaar)

Binnenkort publiceren we 2 interviews met longartsen waarin we dieper ingaan op de SanaCoach Astma. Wilt u deze als eerste kunnen lezen, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief onder aan deze pagina.