Wereld Astma dag

Wist u dat meer dan 600.000 mensen in Nederland astma hebben?

Een goed moment om vandaag stil te staan bij astma op de Wereld Astma Dag, een dag die in het teken staat van het vergroten van het bewustzijn over astma en het verbeteren van de zorg en behandelmogelijkheden voor mensen met astma.

Met het oogpunt op het verbeteren van behandelmogelijkheden hebben we de SanaCoach Astma in het leven geroepen. Deze coach is ontwikkeld op basis van de Zorgstandaard astma van Long Alliantie Nederland (LAN).

De SanaCoach Astma is een online programma waarmee zorgverleners patiënten met astma makkelijk kunnen monitoren, begeleiden, infomeren en communiceren. Door onder meer vroegsignalering van gerapporteerde risico’s kan er eerder bijgestuurd worden in de behandeling en kan een verergering van klachten worden voorkomen.

Zorgverleners zetten de SanaCoach Astma in als onderdeel van de behandeling om behandeluitkomsten te bevorderen en om een betere ondersteuning te bieden aan patiënten buiten het ziekenhuis. Voor patiënten helpt de digitale coach onder andere om beter om te leren gaan met hun aandoening in het dagelijkse leven. Daarnaast zorgt inzage in de eigen gezondheidssituatie, bevordering van kennis en de korte communicatielijntjes met hun behandelaren, dat patiënten enthousiast zijn over deze aanvullende begeleiding vanuit de ziekenhuizen.

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) is een van de ziekenhuizen in Nederland dat gebruik maakt van de Sanacoach Astma met patiënten. Een patiënt van het OLVG zegt het volgende over de SanaCoach:

“Ik vind het voornamelijk een handige app om te communiceren met de verpleegkundigen in het OLVG, want ik heb wel eens een vraag over de toediening en levering van medicijnen en dat bericht wordt altijd heel snel beantwoord. Dus de communicatie via de SanaCoach werkt echt heel goed.”

(De Vries, 61 jaar)

Binnenkort publiceren we 2 interviews met longartsen waarin we dieper ingaan op de SanaCoach Astma. Wilt u deze als eerste kunnen lezen, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief onder aan deze pagina.