Terugkijkend op deze 25 jaar begint dit avontuur in Nijmegen met het oprichten van Sananet. Jan wilde als gezondheidswetenschapper, medisch informaticus en tevens opgeleid tot verpleegkundige op het snijvlak van gezondheidszorg en digitale technologie het verschil gaan maken. Bij het bedenken van een naam voor het bedrijf werd hij geïnspireerd door het SanaDome, de opkomst van het internet en het netwerken rondom een patiënt. Daaruit werd de naam “Sana” van gezondheid en “Net” van internet en netwerken afgeleid.

De eerste succesvolle introductie van digitale technologie was ter ondersteuning van ziekenhuishygiënisten in Nederlandse ziekenhuizen met een softwarepakket op het gebied van infectiepreventie uit Amerika. Nadat Jan het softwarepakket in meer dan 70 ziekenhuizen heeft geïmplementeerd, was het tijd voor iets nieuws. 

Jan wilde graag een oplossing bedenken voor de verwachte toename van het aantal chronische patiënten door vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel zonder de kwaliteit van zorg uit het oog te verliezen. Het idee vond hij in Silicon Valley Amerika, dé regio waar firma’s zoals Apple en Google ontstonden. Daar had hij een ontmoeting met Steve Brown, de CEO van Health Hero die succesvol de Health Buddy als telemedicine oplossing inzette bij de behandeling van chronische patiënten bij Kaiser Permanente. Jan zag de Health Buddy dan ook als een uitgelezen kans om te introduceren in Nederland. Eenmaal in Nederland heeft Jan in samenwerking met verschillende ziekenhuizen de Health Buddy geïmplementeerd. “Dat we dat hebben kunnen doen met het zorgveld, daar ben ik nog steeds enorm trots op. Dat we dit niet alleen doen.” 

Een jarenlange samenwerking ontstond waarbij Sananet als pionier van telemedicine in de Nederlandse zorgmarkt veel succesvolle projecten uitvoerde met significante effecten op het aantal poliklinische bezoeken en klinische opnames. Jan heeft hier met Sananet enorm veel van geleerd en zag dat het voeren van een dialoog met patiënten via een kastje met een beeldscherm en vier knoppen dé succesfactor was tot een hoge compliance op het systeem, iets wat we nu engagement noemen. 

Door de snelle opkomst van het internet en de introductie van mobiele telefoons en tablets was het niet meer nodig dat de patiënt dure hardware zoals de Health Buddy moest gebruiken. Naast de Health Buddy stond namelijk ook de computer in de slaapkamer of woonkamer. Dat heeft ertoe geleid dat Sananet is gestart met de ontwikkeling van een eigen medisch internetplatform in 2008, waarmee Sananet vandaag de dag de SanaCoach en mijnIBDcoach via een app of een website beschikbaar kan stellen, zonder dat er nog hoge kosten voor hardware worden berekend. 

Tegenwoordig maakt Sananet gebruik van slimme algoritmes waarmee gepersonaliseerde dialogen met de patiënt worden gevoerd, rekening houdend met de actuele gezondheidsstatus en persoonlijke kenmerken. Zo maakt Sananet het mogelijk om risico’s in een vroeg stadium te signaleren en persoonlijk zorgadvies te genereren als integraal onderdeel van de behandeling van een patiënt. Bovendien heeft Jan er vorig jaar voor gekozen om een avatar op te nemen als userinterface binnen de SanaCoach voor chronisch hartfalen patiënten. “Dat technologie het mogelijk maakt dat de dialogen worden uitgesproken door een avatar? Dat had ik me natuurlijk 15 jaar geleden niet kunnen voorstellen.”, aldus Jan. De volgende stap is de introductie van een chatbot op het medisch internetplatform SananetOnline. Jan verwacht dat Sananet binnen afzienbare tijd ook in staat is om te voorspellen dat een patiënt een risico heeft op een verslechtering van de gezondheid. De eerste R&D projecten met onder andere de Universiteit Maastricht zijn hierin veelbelovend. 

In de afgelopen jaren heeft Jan geleerd dat telemedicine, eHealth of zoals vertaald naar het Nederlands “zorg op afstand” (een verschrikkelijke vertaling trouwens volgens Jan) een enorme verandering teweegbracht. Zo merkte Jan dat zorgprofessionals bang waren hierdoor hun baan te verliezen of dat de financiering van de zorg (op prestaties gebaseerd) anders moest worden ingericht. Jan heeft het dan ook liever over digitale zorg. Zorgverleners die de durf en moed hadden, leerden dat ze met behulp van een virtuele coach beter in staat waren om de patiënt te behandelen op het moment dat het ertoe deed. “Empowerment van de zorgprofessional”, zoals Jan het noemt. Iets waar tegenwoordig te weinig aandacht voor is in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. 

Ondanks deze belemmering is Jan dan ook enorm trots dat Sananet op dit moment samen met ruim 40% van de Nederlandse ziekenhuizen bij meer dan 10.000 patiënten het vermogen tot zelfzorg vergroot en zorgprofessionals voorziet van informatie over de gezondheid van de patiënt waarop zorgprofessionals de behandeling kunnen afstemmen. Het aantal patiënten dat gebruik maakt van de virtuele coach groeit snel. De verwachting is dat er dit jaar zeker een verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging van het aantal patiënten zal worden behaald. Jan ziet namelijk dat in de mindset van veel zorgverleners en bestuurders “digital first” is gaan ontstaan voor het toegankelijk houden van kwalitatief hoge gezondheidszorg. Door de coronacrisis is deze mindset vervroegd en is het tegenwoordig vanzelfsprekend dat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is en moet zijn. 

Dit alles had Jan dan ook niet zonder zijn team kunnen doen. Zijn medewerkers zijn gedreven om iedere dag impact te maken binnen de zorg. Dat geeft Jan de drive om het verschil te willen maken en niet alleen in Nederland. Jan wil graag internationaal uitbreiden en zet daarin al de eerste stappen. Zo is Sananet momenteel bezig met het project ‘Passion’ in samenwerking met ziekenhuizen in Maastricht, Aken, Belfast en Dublin. In dit project wordt op basis van big data en artifical intelligence medicatie aan patiënten voorgeschreven. Meer weten over dit project, lees hier meer.