Webinar digitale zorg bij COPD, Astma en Longkanker

OP WEG NAAR NETWERKZORG: VERPLEEGKUNDIGEN PROTEION ONDERSTEUNEN PATIËNTEN BIJ GEBRUIK SANACOACH HARTFALEN

De SanaCoach Hartfalen is een voorbeeld van een van onze eCoaches waarbij zowel de zorgverlener als de patiënt wordt ondersteund bij de behandeling voor hartfalen. Doordat de SanaCoach regelmatig naar de gezondheidstoestand van de patiënt vraagt, kan deze op afstand in de gaten worden gehouden en kan eerder worden ingegrepen wanneer klachten verergeren. Hierdoor kan zelfs een eventuele ziekenhuisopname worden voorkomen. Ook worden patiënten zich meer bewust van hun eigen aandoening en klachtenpatroon waardoor zij zelf eerder aan de bel kunnen trekken wanneer de situatie verslechtert. Bovendien vergroot de SanaCoach Hartfalen kennis en zelfmanagement door o.a. de integratie van kennismodules en zelfzorgadviezen.

Samenwerking tussen VieCuri MC en Proteion 

Op dit moment gebruiken voornamelijk ziekenhuizen de eCoaches van Sananet. Een hartfalenpatiënt krijgt in zijn zorgproces echter te maken met nog veel meer zorgprofessionals die buiten het ziekenhuis zorg verlenen. Om dit in goede banen te kunnen leiden, is het noodzakelijk dat verschillende zorginstellingen op een gecoördineerde manier samenwerken in een netwerk met als doel om de gezondheid van patiënten te verbeteren; dit noemen wij netwerkzorg. De realiteit laat helaas zien dat er op veel plekken helaas nog niet van netwerkzorg gesproken kan worden. Echter, het VieCuri Medisch Centrum en thuiszorgorganisatie Proteion zagen een mooie kans om hun krachten te bundelen en samen te gaan werken. Hieruit is een pilotproject ontstaan waarbij verpleegkundigen uit de thuiszorg patiënten begeleiden met het gebruik van de SanaCoach Hartfalen.

Persoonlijke begeleiding door thuiszorg bij gebruik SanaCoach Hartfalen

Sinds mei 2021 worden hartfalenpatiënten uit het VieCuri die in aanmerking komen voor de SanaCoach aangemeld bij Proteion, waarna een eerste huisbezoek wordt ingepland. Dit betreft zowel patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis als patiënten die een consult hebben gehad op de polikliniek. Tijdens dit huisbezoek wordt samen met de patiënt de SanaCoach geïnstalleerd, wordt de aanmeldsessie samen doorlopen en krijgt de patiënt meer uitleg over de functionaliteiten binnen de SanaCoach. Na dit eerste huisbezoek blijft Proteion de patiënten (en mantelzorgers) begeleiden bij het gebruik van de SanaCoach tot zij dit zelfstandig kunnen doen. Onderdeel van het project is ook het begeleiden van de patiënt bij het uitvoeren van thuismetingen indien iemand dit niet zelfstandig kan. Eventuele klachten en afwijkingen kunnen dan worden doorgegeven aan de hartfalenverpleegkundigen in het VieCuri.

Door dit pilotproject worden nog meer patiënten ondersteund bij hun behandeling door het gebruik van de SanaCoach Hartfalen en krijgen patiënten die minder digitaal onderlegd zijn ook de kans om gebruik te maken van de coach. Daarnaast kunnen afwijkingen eerder worden gesignaleerd, kan beleid eerder worden aangepast en wordt de kennis van zowel patiënt als zorgverlener vergroot. Bovenal laat deze pilot zien dat het mogelijk is om ook in de zorg samen te werken en netwerkzorg te organiseren.

De pilot loopt tot september dus in het najaar kunt u de eerste uitkomsten en ervaringen verwachten.

Wilt u ook gebruik maken van de SanaCoach Hartfalen of wilt u meer informatie over dit pilotproject? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of mail naar info@sananet.nl

De SanaCoach Astma

‘Een app om je ziekte te monitoren, wordt steeds gewoner’

In de wachtkamer kijken patiënten liever op hun telefoon dan in de tijdschriften. Dat bracht longarts Marlise de Roos van het OLVG op een idee. Zij dacht mee over de ontwikkeling van de app SanaCoach Astma waarmee astmapatiënten hun ziekte kunnen monitoren.

Al een paar dagen is astmapatiënt Simon benauwd en kortademig. In de SanaCoach Astma vult hij de vragenlijst in. Daar rolt – op basis van zijn persoonlijk behandelplan – het medicatie-advies uit om elke dag één keer extra te inhaleren met de puffer. Na een week geeft de app een signaal: Simon moet de vragenlijst opnieuw invullen. Zijn klachten zijn afgenomen en de medicatie kan weer omlaag. ‘Ideaal’, vindt Marlise de Roos. ‘De patiënt heeft meer regie, zonder dat er een hulpverlener aan te pas hoeft te komen.’

 Ziekte-inzicht

De Amsterdamse longarts deed al ervaring op met de SanaCoach COPD en wilde voor de ontwikkeling van de SanaCoach Astma graag meedenken. ‘Een app moet functies bevatten waar de patiënt én arts iets aan hebben. Veel patiënten hebben bijvoorbeeld niet veel inzicht in hun ziekte. Daardoor weten zij niet wat ze moeten doen als de klachten toenemen, terwijl ze hun behandelaar maar één à twee keer per jaar zien. In dat gat wilden wij springen: mensen ondersteunen door meer inzicht te geven.’

EPD-koppeling

Een van de belangrijkste functionaliteiten is dan ook de vragenlijst die patiënten invullen. ‘Bij de eerste keer krijgt de patiënt een beeld van hoe de situatie nu is. Vervolgens kan de patiënt de vragenlijst maandelijks invullen of erbij pakken op het moment dat de klachten toenemen. Dat is handig voor de patiënt die daardoor meer regie krijgt, maar ook voor de behandelaar: omdat de informatie gekoppeld is aan het EPD, krijgen wij nauwkeuriger informatie over hoe de klachten bij iemand door de tijd toe- of afnemen.’

Gesprek op maat

Een ander belangrijk element in de app is het voorbereiden van het spreekuur. ‘Drie dagen voor de afspraak krijgt de patiënt het verzoek de vragenlijst in te vullen. Daarnaast is er ruimte om vragen aan te geven die iemand wil bespreken tijdens het spreekuur. Het effect daarvan is duidelijk merkbaar. Ik heb inzicht in de gegevens en we kunnen het gesprek beter insteken op waar we het in het consult over willen hebben. Zowel de behandeling als het gesprek is dus meer op maat.’

Leren inhaleren

De app bevat ook handige kennismodules over bijvoorbeeld de ziekte en inhalatiemedicatie. ‘We kunnen zien dat die informatie goed bekeken wordt. Dat is waardevol, want in het consult is daar vaak geen tijd voor. Ook inhaleert tachtig procent van de patiënten niet goed. Door de inhalatie-instructie thuis nog eens te kunnen oefenen, kunnen we dat ondervangen. Dat scheelt in de therapietrouw. Zeker nu we mensen minder vaak fysiek zien.’

Korte lijntjes

Patiënten ervaren ook de chatfunctie in de app als groot pluspunt. ‘Verlichten de klachten bijvoorbeeld niet na 48 uur of heeft iemand een specifieke vraag, bijvoorbeeld over corona, dan is het lijntje met de verpleegkundige in het ziekenhuis heel kort. Zo draagt de app ook bij aan de juiste zorg op het juiste moment.’

Steeds gewoner

In het team is inmiddels iedereen gewend aan het werken met de app. ‘Dat vroeg wel een omslag: we zijn opgeleid in fysiek contact’, vertelt Marlise de Roos. ‘Dat merken we ook bij patiënten: de app is niet voor iedereen en werkt vooral goed bij mensen die gemotiveerd aan de slag willen met hun ziekte. Maar ik vermoed dat, net als bij elke innovatie, het gebruik van een app bij een chronische ziekte steeds gewoner wordt.’

Blazen tegen de telefoon

Ondertussen krijgt de app steeds meer mogelijkheden. ‘Zo zijn nu we aan het kijken of we de longfunctie kunnen meten via de app door te blazen tegen de telefoon. De app kan dan behalve een aanvulling soms ook een vervanging van zorg zijn. Dat ontlast de zorg, maar ook de patiënt: het is voor hen veel minder belastend als zij alleen hoeven komen als het nodig is, en niet als het goed gaat.’

Wilt u meer informatie over de Sanacoach Astma, neemt u dan contact met ons op via info@sananet.nl of bel naar 046-458 80 01.