“Als niemand ooit het water ingesprongen was, dan hadden we nu nog niet gezwommen”

Deze quote komt van Paul Bresser, Longarts en Chief Medical Information Officer (CMIO) van het OLVG. Hij is dan ook groot voorstander van eHealth en digitalisering van de zorg. Paul werkt nu al 5 jaar met de SanaCoach COPD en heeft daar inmiddels zo’n 400 actieve patiënten in zitten. Samen met enkele andere partners heeft hij aan de wieg gestaan van de nieuwste versie van de SanaCoach COPD. Naast de SanaCoach COPD is het OLVG jaren geleden ook gestart met de SanaCoach Astma en gaan ze nu beginnen met de SanaCoach voor Longoncologie.

Noodzaak van telemonitoring

Wat Paul Bresser de laatste jaren voor het gebruik van de SanaCoach heel erg opviel, was dat hij veel patiënten zag terwijl hij op dat moment niet zeker wist waarom hij ze zag. “Het was altijd reuze gezellig en dat zorgt voor een leuke dag, maar was dit nu wel zo efficiënt, was er nu wel een hulpvraag en was dit gesprek nu echt nodig?” vroeg hij zichzelf dan af na een spreekuur. Dit gevoel van onnozele zorg bleef een beetje hangen tot hij meer dan 5 jaar geleden op een symposium de MijnCOPDcoach ontdekte. Na een pilot met deze coach heeft Paul Bresser samen met Sananet en andere partners de SanaCoach COPD heruitgevonden. Met behulp van feedback uit het veld van onder andere longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, longartsen en huisartsen werd MijnCOPDcoach namelijk hervormd tot de SanaCoach COPD.

Samenwerking

In de afgelopen 5 jaar hebben het OLVG en Sananet alleen maar meer samengewerkt om zo de SanaCoach COPD te verbeteren en te optimaliseren. “Dat is het leuke van onze samenwerking met Sananet” zegt Paul Bresser, “Wij hebben niet alleen de SanaCoach gekocht, we hebben het samen gebouwd”. Veel met elkaar praten, duidelijk hebben waar behoefte aan is en wat het probleem is dat je wilt oplossen, zijn volgens Paul Bresser allemaal factoren die van groot belang zijn in een samenwerking. De samenwerking stopt bovendien nooit, want het kan natuurlijk altijd nog beter en dromen blijven bestaan. Als voorbeeld noemt Paul Bresser het digitale Longaanval ActiePlan waarover u in eerdere nieuwsbrieven al heeft kunnen lezen. Nu dat gebruikt wordt en zowel patiënten als zorgverleners hier enthousiast over zijn, gaat hij nadenken over de volgende stap. “Het mooie is dat de SanaCoach de huidige gezondheidssituatie van een patiënt vergelijkt met zijn/haar basisniveau. Op een gegeven moment kan je ook artifical intelligence gaan inzetten om te kijken of je klachten nog beter kan voorspellen of zelfs sturen.”

Implementatie succesfactoren SanaCoach COPD 

Om de implementatie van de SanaCoach COPD in het OLVG te bevorderen, heeft Paul Bresser ervoor gezorgd dat er voor de verpleegkundigen tijd werd ingeroosterd gedurende het spreekuur om de patiënten te monitoren in de SanaCoach; ‘coachtijd’ noemt hij dat. Hij raadt de OLVG longoncologie verpleegkundigen, die nu gaan starten met de SanaCoach LongOnco, precies hetzelfde aan. Ook andere ziekenhuizen geeft hij graag deze tip mee: “Als iets tijd kan gaan opleveren in de toekomst moet je die tijd wel één keer investeren”. Het geheim achter de succesvolle implementatie van de SanaCoach ligt volgens hem niet alleen in het investeren van tijd. Het is ook belangrijk dat zowel zorgverleners als patiënten de juiste mindset hebben om ook echt met een SanaCoach te willen gaan werken.

Lessons learned

Als Paul gevraagd wordt wat hij geleerd heeft tijdens de afgelopen 5 jaren tijdens de inclusie van patiënten in de SanaCoach, zegt hij “Waar je mee uit moet kijken is dat je geen tijd moet besteden aan mensen die het ook gewoon echt niet willen”. Er moet namelijk tijd geïnvesteerd worden in patiënten om ze duidelijk uit te leggen wat de SanaCoach is, wat het kan doen en te laten zien hoe het werkt. Sananet ondersteunt het OLVG dan ook in het nabellen van nieuwe geregistreerde patiënten. Als deze mensen vragen hebben dan komen ze gelijk in beeld en worden ze direct professioneel geholpen.

Toekomstplannen

Het is duidelijk: Ehealth is niet meer weg te denken uit de zorg voor longpatiënten in het OLVG. Patiënten ervaren meer autonomie en voelen zich veiliger door het gebruik van de SanaCoach. Tevens leidt het gebruik tot een afname van het aantal heftige exacerbaties. Paul Bresser is dan ook nog lang niet klaar met eHealth: “Ik ben ervan overtuigd dat we het nu eigenlijk nog een niveau hoger moeten tillen”. Hij kaart aan dat er meerdere ziekenhuizen zijn die de SanaCoach COPD gebruiken. “Wat kunnen we nu van elkaar leren? Wat leren we van al die data die we krijgen door het gebruik van eHealth services zoals de SanaCoach en wat kunnen we allemaal met die informatie?”. De volgende droom biedt zich aan. Sananet is er in ieder geval van overtuigd dat we samen de uitdagingen in de gezondheidszorg aankunnen.

Webinar

Op 14 september aanstaande zal longarts Marlise de Roos namens het OLVG spreken tijdens de webinar ‘Het toepassen van digitale zorg bij COPD, Astma en Longkanker’. Voor meer informatie en om u in te schrijven, klik hier.

Wilt u ook gebruik maken van de SanaCoach COPD of wilt u graag meer informatie over Sananet? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of mail naar info@sananet.nl .