‘Astma is een oneindig intrigerende aandoening voor mij als longarts’, vertelt Martijn de Kruif. ‘Je hebt namelijk het verhaal van de patiënt nodig om de uitlokkende factoren voor kortademigheid te achterhalen. Voor de een is het strand bijvoorbeeld een ‘no go area’, terwijl de ander er juist van opknapt.’ Maar toen de coronagolf het zuiden van Nederland hard raakte, werd het samen puzzelen met de patiënt een stuk lastiger. ‘Veel zorg werd afgezegd. Daarom besloten we op zoek te gaan naar een digitaal hulpmiddel.’

Doorslag

De SanaCoach Astma kwam snel in beeld. ‘We kenden de ehealth-organisatie Sananet al van de MijnIBDcoach. Voor die monitoringscoach hebben ze de Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten gewonnen. En IBD, dat staat voor chronische darmziekte, is net als astma een chronische ziekte. Dat gaf, samen met de positieve ervaringen die patiënten er mee hadden, voor ons de doorslag. Na een maand te hebben proefgedraaid, zijn we het gebruik van de app breder gaan uitrollen.’

Grote letters

Inmiddels gebruiken veel astmapatiënten van het Zuyderland de SanaCoach Astma om hun astma te monitoren. ‘De app is vlot te installeren en werkt vrij intuïtief. Ook de grote letters en de eenvoudige vragen maken de app makkelijk in gebruik voor een brede doelgroep patiënten’, merkt De Kruif. ‘Voor jonge patiënten is het natuurlijk al gewoon om apps te gebruiken om hun gezondheid te monitoren, maar we zien dat ook steeds meer oudere astmapatiënten een digitale inhaalslag maken.’

Patronen ontdekken

Het Zuyderland gebruikt de app vooral om de astma te monitoren en als voorbereiding op het consult. ‘Patiënten vullen maandelijks een vragenlijst in met hoe het met ze gaat. Dat geeft een goed beeld door de tijd heen. Als ik normaal mensen op de poli zie, vertellen ze hun verhaal van die dag of de afgelopen week. Maar aan de hand van de app kunnen we ook naar het afgelopen halfjaar terugkijken. Dat geeft meer inzicht. Soms ontdekken mensen zo ook patronen, bijvoorbeeld dat de astma vooral aan het begin van het voorjaar opspeelt. Daar kunnen ze dan al zelf op anticiperen.’

Zelfmanagement

Het uiteindelijke streven is dat de ondersteuning van de app zelfmanagement mogelijk maakt. ‘Het is natuurlijk ideaal als mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven komen. Voor de patiënt, maar ook voor de longarts, want door de vergrijzing, (ex-)rokers en covid krijgt die het de komende jaren steeds drukker’, voorspelt Martijn de Kruif. ‘We verkeren nu in de opstartfase, maar de komende tijd gaan we nog een aantal functionaliteiten invoeren. Bijvoorbeeld de kennismodules waarmee patiënten meer inzicht krijgen in hun ziekte en handvatten om zelf te handelen. Uiteraard binnen de grenzen van het persoonlijke behandelplan, dat we ook nog gaan toevoegen, net als de koppeling met het EPD. Ik heb er alle vertrouwen in!’

Webinar

Op 14 september aanstaande zal Dr. de Kruif zijn ervaringen delen in de webinar ‘Het toepassen van digitale zorg bij COPD, Astma en Longkanker’. Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.

Wilt u meer informatie over de SanaCoach Astma, klik dan hier of neem contact met ons op.