Gelre, zorg beter voor elkaar

Ruim twee jaar geleden kwam de vakgroep MDL van Gelre ziekenhuizen met het idee om eHealth in te zetten binnen de afdeling met als doel om de zorg te verbeteren en kosten te besparen. Dit sloot perfect aan bij de strategie van Gelre “Zorg beter voor elkaar”. Hierin streeft Gelre er naar om 15% van de huidige zorg buiten het ziekenhuis te verlenen. 

Door MijnIBDcoach hoeven patiënten namelijk minder vaak naar het ziekenhuis te komen. “Het aantal contactmomenten wordt vervangen door een vragenlijst en digitaal contact. Als het dan niet goed gaat, signaleert de coach dat en dan ben je er eerder bij. Ook komt er meer verantwoordelijkheid bij patiënten te liggen. Ze krijgen meer grip op hun ziektebeeld door de coach en gaan daardoor waarschijnlijk minder vaak bellen.”, aldus MDL-arts Daan de Koning. Op die manier hoopt Gelre de demografische groei van hun patiënten in hun regio op te vangen.

Foto v.l.n.r.: José de Haan, verpleegkundig specialist MDL ; Daan de Koning, MDL-arts; Margaret van Hierden, projectleider Gelre ziekenhuizen 

Start van MijnIBDcoach in het Gelre

Op 30 juni 2020 is de MDL-afdeling begonnen met MijnIBDcoach. Patiënten met immunosuppressiva werden benaderd om deel te nemen aan de coach, omdat deze groep Gelre relatief vaak bezocht en de coach het verschil zou kunnen maken in het aantal polibezoeken en opnames. Zestig patiënten werden per e-mail uitgenodigd om zich aan te melden voor MijnIBDcoach met behulp van een zelfregistratiepagina. De zelfregistratiepagina was toen een nieuwe methode om tijd te besparen bij het includeren van nieuwe patiënten. Uiteindelijk hebben 40 patiënten zich via de zelfregistratiepagina aangemeld. Een mooi startpunt! 

Even wennen.. 

Toch was het toepassen van eHealth in de zorg van Gelre even wennen voor Sharon Huurdeman: “Aan het begin moet je vertrouwen in de coach krijgen en taken uit handen geven. Het is echt een verandering op de polikliniek. Je moet er feeling mee krijgen.” Hierdoor werd MijnIBDcoach aan het begin niet volledig geïntegreerd in het werkproces en kwamen de coach-gerelateerde werkzaamheden bovenop de reguliere werkzaamheden van de zorgverleners. “Een leerpunt is wel om de digitalisering meteen in je werkproces te integreren”, aldus projectleider Margaret van Hierden.

Werkproces onder de loep nemen

Begin dit jaar heeft de MDL-afdeling het werkproces onder de loep genomen en is het proces geherdefinieerd:

  1. Polibezoeken zijn vervangen door de periodieke gezondheidschecks in MijnIBDcoach, met uitzondering van de jaarlijkse controle bij de specialist.
  2. MDL-verpleegkundigen hebben vaste momenten voor het monitoren van de SanaCoach ingepland.
  3. Telefonische gesprekken over de uitslagen van bloedprikken zijn vervangen door berichten via MijnIBDcoach.

“Dit levert tijdswinst op en dat is natuurlijk het doel. Op die manier kunnen we echt de toegevoegde waarde meten van de coach”, aldus Margaret van Hierden. 

Terugblik

Desondanks kijkt de MDL-afdeling terug op een goede start met MijnIBDcoach. De zorgverleners zijn begonnen met een kleine groep patiënten deel te laten nemen aan de coach. Dat proces willen ze ook graag als tip meegeven aan andere ziekenhuizen. “Grote wijzigingen stap voor stap aanpakken. Dan zie je dit soort fouten (de gevolgen van een niet volledige integratie) en dan is het makkelijk bij te sturen. Voor 300-500 patiënten is dat wat ingewikkelder.” Volgens MDL-arts Daan de Koning is het vervolgens wel belangrijk om na een half jaar op te schalen: “Als je stopt bij 40 patiënten dan ga je het verschil niet maken”.

Opschalingsacties

Na een half jaar zijn stap voor stap wat opschalingsacties verricht. Sommige acties slaagden met vlag en wimpel, andere acties lukten minder goed. Zo werden patiënten op succesvolle wijze op de polikliniek geïnformeerd over de voordelen van de coach door de verpleegkundig specialist MDL. Echter, op de dagbehandeling liep het iets minder gesmeerd omdat deze afdeling toch wat verder van de polikliniek afstond. Ook was het plan om een “Vertel me Gelre” informatieavond te organiseren, waarbij de zorgverleners de patiënten zouden informeren over MijnIBDcoach. Dit kon door COVID-19 helaas niet doorgaan. Welke opschalingsactie veruit het meeste voor Gelre heeft opgebracht? In één keer 200 e-mails versturen naar patiënten om zich aan te melden voor de coach. Ze gingen van 130 patiënten naar 200 patiënten in de coach. Een prestatie waar ze trots op kunnen zijn! 

Maar Gelre is nog niet klaar met de opschalingsacties. Ze willen graag de coach promoten op hun website en via hun social media kanalen. En dat is niet alles.. Ze schakelen de regionale krant in om patiënten te enthousiasmeren over de coach. Het doel is om grofweg 500 patiënten te includeren. We wensen Gelre veel succes bij het maken van deze stappen! 

Is uw interesse in het werken met MijnIBDcoach na het lezen van dit artikel aangewakkerd of deelt u ook graag uw ervaringen over MijnIBDcoach? Neem contact met ons op via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl

”DE SANACOACH LIESBREUK BESPAART DE PATIËNT EN ZORGVERLENER KOSTBARE TIJD”

Bij een liesbreuk is er sprake van een zwakke plek in de buikwand. Door de zwakke plek kan een stukje buikvlies en soms ook een stukje darm tussen de spierlagen uitpuilen. Dit is gelukkig meestal niet gevaarlijk, maar kan vervelende symptomen met zich meebrengen zoals pijn en branderigheid rondom de plek.

PRE- EN POSTOPERATIEVE BEGELEIDING MET DE SANACOACH LIESBREUK

De SanaCoach Liesbreuk wordt ingezet voor zowel pre- als postoperatieve begeleiding en monitoring van liesbreukpatiënten. Een patiënt die een liesbreukoperatie moet ondergaan, wordt via de SanaCoach voor een periode van 10 weken gemonitord. De patiënt leert meer over zijn liesbreuk en hoe zich voor te bereiden op de operatie. Daarnaast kunnen patiënten communiceren met hun zorgverleners via de berichtenfunctie en worden eventuele klachten en complicaties gemonitord. Niet alleen worden complicaties hierdoor eerder opgemerkt, de patiënt komt beter voorbereid naar het ziekenhuis en overbodige fysieke nacontroles nemen af.

ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN DE SANACOACH LIESBREUK BINNEN HET ZUYDERLAND

Jelle Faessen is basisarts en heeft samen met chirurgen dr. J. Stoot en dr. R. van Vugt een haalbaarheidsstudie gedaan naar het gebruik van de SanaCoach Liesbreuk binnen het Zuyderland. Het doel van deze studie was om de patiëntvriendelijkheid, veiligheid en kosten van de coach te onderzoeken. Patiënten kregen naast de huidige standaard postoperatieve follow-up middels een telefonisch óf fysiek consult na 6-8 weken ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de SanaCoach. De studie toonde aan dat de coach in >95% van de gevallen dezelfde of betere informatie gaf dan de huidige standaard postoperatieve follow-up. Het onderzoek heeft o.a. daarmee aangetoond dat de SanaCoach Liesbreuk een veilig instrument is om patiënten na een liesbreukoperatie op te volgen. Daarnaast werd de patiëntvriendelijkheid hoog gewaardeerd door de gebruikers en gaf de Coach een toegenomen gevoel van veiligheid. Het Zuyderland heeft daarom besloten om (wanneer dat kan) het telefonische óf fysieke consult weg te laten en volledig op de coach over te gaan.

BEVINDINGEN 

Naast dat de SanaCoach een veilig instrument bleek te zijn, zorgde deze ook voor een stuk efficiëntie voor zowel patiënt als zorgverlener geeft Jelle aan: ”Het kan voor patiënten soms lastig zijn om (telefonisch) bereikbaar te zijn op het moment dat de arts hier tijd voor heeft (denk aan zaken als werk, studie, huishouden, hobby’s, etc.). Daarnaast zijn er, gelukkig, vaak geen bijzonderheden te vermelden tijdens het postoperatieve consult en kost dit de patiënt en zorgverlener soms onnodig kostbare tijd. Tijd en aandacht die door de zorgverlener bijvoorbeeld ook aan andere patiënten besteed kan worden.

De sessies in de SanaCoach daarentegen, kunnen op elk gewenst moment van de dag worden ingevuld, en dus wanneer dit voor de patiënt uitkomt.”

Echter, de compliance van de patiënt was wel lager dan verwacht in deze studie. Dit is aan de ene kant mogelijk een goed teken omdat patiënten dan waarschijnlijk geen klachten hebben, maar is tevens deelste wijten aan de vrijwillige basis waarmee de coach nu werd aangeboden. Door een aantal kleine aanpassingen aan de App én de coach niet meer aan te bieden als extraatje maar als onderdeel van de zorg, verwacht het Zuyderland dat ook de compliance zal stijgen.

GEBRUIK E-HEALTH PAST BINNEN DEZE TIJDSGEEST

Naast bovengenoemde voordelen, past het gebruik van eHealth volledig binnen deze tijdsgeest geeft Jelle aan: ”Vroeger was een arts iemand die patiënten de weg wees, terwijl vandaag de dag deze rol is veranderd. Autonomie van de patiënt wordt steeds belangrijker binnen de zorg en daarmee het inzicht in de eigen ziekte en behandeling”. Zijn verwachting is dan ook dat eHealth binnen nu en 5 jaar een groot onderdeel van de ‘standaard’ zorg zal worden. Voor het Zuyderland is dit al grotendeels het geval, maar zijn verwachting is dat andere ziekenhuizen hierin snel zullen volgen. ”We hebben tegenwoordig voor bijna alles wel een App op onze telefoon, dus waarom niet voor het ziekenhuis en onze zorg? Uiteraard blijft de gewone face-to-face zorg bestaan voor patiënten die dit willen of niet kunnen omgaan met een App. Echter zal deze groep steeds minder groot worden en kan bijna elke patiënt de SanaCoach aangeboden krijgen.’’

Door deze succesvolle bevindingen wilt het Zuyderland ziekenhuis het komende jaar 500 patiënten includeren voor de SanaCoach Liesbreuk. Wilt u de SanaCoach Liesbreuk ook aan uw patiënten kunnen aanbieden? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl .