Gelre, zorg beter voor elkaar

Ruim twee jaar geleden kwam de vakgroep MDL van Gelre ziekenhuizen met het idee om eHealth in te zetten binnen de afdeling met als doel om de zorg te verbeteren en kosten te besparen. Dit sloot perfect aan bij de strategie van Gelre “Zorg beter voor elkaar”. Hierin streeft Gelre er naar om 15% van de huidige zorg buiten het ziekenhuis te verlenen. 

Door MijnIBDcoach hoeven patiënten namelijk minder vaak naar het ziekenhuis te komen. “Het aantal contactmomenten wordt vervangen door een vragenlijst en digitaal contact. Als het dan niet goed gaat, signaleert de coach dat en dan ben je er eerder bij. Ook komt er meer verantwoordelijkheid bij patiënten te liggen. Ze krijgen meer grip op hun ziektebeeld door de coach en gaan daardoor waarschijnlijk minder vaak bellen.”, aldus MDL-arts Daan de Koning. Op die manier hoopt Gelre de demografische groei van hun patiënten in hun regio op te vangen.

Foto v.l.n.r.: José de Haan, verpleegkundig specialist MDL ; Daan de Koning, MDL-arts; Margaret van Hierden, projectleider Gelre ziekenhuizen 

Start van MijnIBDcoach in het Gelre

Op 30 juni 2020 is de MDL-afdeling begonnen met MijnIBDcoach. Patiënten met immunosuppressiva werden benaderd om deel te nemen aan de coach, omdat deze groep Gelre relatief vaak bezocht en de coach het verschil zou kunnen maken in het aantal polibezoeken en opnames. Zestig patiënten werden per e-mail uitgenodigd om zich aan te melden voor MijnIBDcoach met behulp van een zelfregistratiepagina. De zelfregistratiepagina was toen een nieuwe methode om tijd te besparen bij het includeren van nieuwe patiënten. Uiteindelijk hebben 40 patiënten zich via de zelfregistratiepagina aangemeld. Een mooi startpunt! 

Even wennen.. 

Toch was het toepassen van eHealth in de zorg van Gelre even wennen voor Sharon Huurdeman: “Aan het begin moet je vertrouwen in de coach krijgen en taken uit handen geven. Het is echt een verandering op de polikliniek. Je moet er feeling mee krijgen.” Hierdoor werd MijnIBDcoach aan het begin niet volledig geïntegreerd in het werkproces en kwamen de coach-gerelateerde werkzaamheden bovenop de reguliere werkzaamheden van de zorgverleners. “Een leerpunt is wel om de digitalisering meteen in je werkproces te integreren”, aldus projectleider Margaret van Hierden.

Werkproces onder de loep nemen

Begin dit jaar heeft de MDL-afdeling het werkproces onder de loep genomen en is het proces geherdefinieerd:

  1. Polibezoeken zijn vervangen door de periodieke gezondheidschecks in MijnIBDcoach, met uitzondering van de jaarlijkse controle bij de specialist.
  2. MDL-verpleegkundigen hebben vaste momenten voor het monitoren van de SanaCoach ingepland.
  3. Telefonische gesprekken over de uitslagen van bloedprikken zijn vervangen door berichten via MijnIBDcoach.

“Dit levert tijdswinst op en dat is natuurlijk het doel. Op die manier kunnen we echt de toegevoegde waarde meten van de coach”, aldus Margaret van Hierden. 

Terugblik

Desondanks kijkt de MDL-afdeling terug op een goede start met MijnIBDcoach. De zorgverleners zijn begonnen met een kleine groep patiënten deel te laten nemen aan de coach. Dat proces willen ze ook graag als tip meegeven aan andere ziekenhuizen. “Grote wijzigingen stap voor stap aanpakken. Dan zie je dit soort fouten (de gevolgen van een niet volledige integratie) en dan is het makkelijk bij te sturen. Voor 300-500 patiënten is dat wat ingewikkelder.” Volgens MDL-arts Daan de Koning is het vervolgens wel belangrijk om na een half jaar op te schalen: “Als je stopt bij 40 patiënten dan ga je het verschil niet maken”.

Opschalingsacties

Na een half jaar zijn stap voor stap wat opschalingsacties verricht. Sommige acties slaagden met vlag en wimpel, andere acties lukten minder goed. Zo werden patiënten op succesvolle wijze op de polikliniek geïnformeerd over de voordelen van de coach door de verpleegkundig specialist MDL. Echter, op de dagbehandeling liep het iets minder gesmeerd omdat deze afdeling toch wat verder van de polikliniek afstond. Ook was het plan om een “Vertel me Gelre” informatieavond te organiseren, waarbij de zorgverleners de patiënten zouden informeren over MijnIBDcoach. Dit kon door COVID-19 helaas niet doorgaan. Welke opschalingsactie veruit het meeste voor Gelre heeft opgebracht? In één keer 200 e-mails versturen naar patiënten om zich aan te melden voor de coach. Ze gingen van 130 patiënten naar 200 patiënten in de coach. Een prestatie waar ze trots op kunnen zijn! 

Maar Gelre is nog niet klaar met de opschalingsacties. Ze willen graag de coach promoten op hun website en via hun social media kanalen. En dat is niet alles.. Ze schakelen de regionale krant in om patiënten te enthousiasmeren over de coach. Het doel is om grofweg 500 patiënten te includeren. We wensen Gelre veel succes bij het maken van deze stappen! 

Is uw interesse in het werken met MijnIBDcoach na het lezen van dit artikel aangewakkerd of deelt u ook graag uw ervaringen over MijnIBDcoach? Neem contact met ons op via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl