Zorgconsumptie van OLVG patiënten gedaald door het gebruik van de SanaCoach COPD

Zorgconsumptie van OLVG patiënten gedaald door het gebruik van de SanaCoach COPD

Een onderzoek door het OLVG heeft geleid tot prachtige resultaten voor wat betreft de zorgconsumptie onder gebruikers van onze SanaCoach COPD. Dr. Paul Bresser, longarts en CMIO in het OLVG, heeft deze resultaten inmiddels gedeeld in een webinar. Heeft u de presentatie van de resultaten gemist? Kijk hier onder de webinar terug of lees verder voor tekst en uitleg. 

Over het onderzoek 

De SanaCoach COPD wordt al meer dan 5 jaar gebruikt door COPD patiënten van het OLVG. Op dit moment gebruikt ongeveer 34% van de COPD patienten in het OLVG de SanaCoach COPD. Dit zijn 626 patiënten in totaal. Voordat het OLVG begon met het gebruik van de SanaCoach COPD, vroeg Dr. Paul Bresser zich vaak af waarom hij sommige patiënten die dag tijdens zijn spreekuur had gezien. “Was er op dat moment wel een hulpvraag? Had de patiënt wel moeten komen vandaag?”. Wachttijden liepen op door ‘onnodige” routine controles en (te) late herkenning van verslechtering van de gezondheid. De SanaCoach COPD werd geïntroduceerd zodat COPD patiënten op het juiste moment de juiste aandacht zouden gaan krijgen. Na 5 jaar gebruik van de SanaCoach COPD, is het gebruik van dit eHealth systeem niet meer weg te denken uit de zorg voor longpatiënten in het OLVG. Patiënten hebben aangegeven meer autonomie te ervaren en zich veiliger te voelen door het gebruik van de SanaCoach COPD. Dr. Paul Bresser was erg blij met deze patiënttevredenheid resultaten. Wat echter nog onderzocht moest worden, was het effect van de SanaCoach COPD op de zorgconsumptie van OLVG patiënten. Met andere woorden, leidt het gebruik van de SanaCoach COPD tot minder gebruik van zorg? Dr. Paul Bresser heeft deze vraag onderzocht. 

Resultaten 

De zorgconsumptie werd vergeleken tussen patiënten die wel gebruik maakten van de SanaCoach COPD (n=626) en patiënten die daar niet gebruik van maakten (n=1495). In 2020 kwam corona natuurlijk opzetten. Hierdoor daalde het aantal fysieke consulten per patiënt in beide patiëntengroepen. Maar wat bleek nu? Het aantal fysieke consulten van patiënten in de SanaCoach was toch echt significant veel lager dan het aantal fysieke consulten van patienten die geen gebruik maakten van de SanaCoach. Omdat het aantal fysieke consulten daalde, werd er verwacht dat er wel meer telefonische consulten plaats zouden gaan vinden. Het aantal consulten op afstand bij patienten die geen gebruik maakten van de e-coach steeg inderdaad. Echter, deze stijging zag dr. Paul Bresser niet optreden bij patienten die wel gebruik maakten van de SanaCoach.  Conclusie: patiënten in de SanaCoach hebben significant minder fysieke consulten en minder consulten op afstand. Bovendien werden patiënten in de SanaCoach minder vaak op de SEH gepresenteerd en minder vaak (aansluitend) klinisch opgenomen. Het aantal ligdagen bij meerdaagse opnames verschilden niet (significant) tussen patiënten wel of niet in de SanaCoach. Ook in het aantal heropnames zat tussen de twee patiëntgroepen geen verschil. Dr. Paul Bresser heeft ook de zorgconsumptie vergeleken tussen Astma patiënten die wel en niet gebruik maakten van de SanaCoach Astma. Deze populatie was echter een stukje kleiner aangezien maar 8% van de astma patiënten (n=176) in het OLVG gebruik maken van de SanaCoach Astma. Ook hier werd echter gekeken naar de trends en of de ontwikkeling die gezien werd bij de COPD patienten ook opging voor de Astma patienten. Een vergelijkbare ontwikkeling werd gevonden tussen de patienten wel en niet in de SanaCoach. 

In vergelijking met de groep patiënten die geen SanaCoach gebruikten, is er dus sprake van een duidelijk lagere (reguliere) zorgconsumptie in de groep patiënten die wel gebruik maken van de SanaCoach. Met andere woorden, uit het onderzoek bleek dat de zorgconsumptie van longpatiënten in het OLVG gedaald door het gebruik van de SanaCoach.

Hoe zijn deze resultaten tot stand gekomen? 

Een duidelijk lagere (reguliere) zorgconsumptie van COPD patiënten die gebruik maken van de e-coach; dat wil elk ziekenhuis wel! Dit succes is maakbaar. Dat maakt dr. Paul Bresser duidelijk als hem gevraagd wordt naar de succesfactoren van de implementatie van de SanaCoach COPD. Zo vertelde hij tijdens de webinar dat hij voor gezorgd heeft dat er voor de verpleegkundigen tijd werd ingeroosterd gedurende het spreekuur om de patiënten te monitoren in de SanaCoach. “Coach-tijd” noemt hij dat. Wat ook belangrijk bleek in het OLVG was dat zowel zorgverleners als patiënten de juiste mindset hebben om ook echt met een SanaCoach te willen gaan werken: “Waar je mee uit moet kijken is dat je geen tijd moet besteden aan mensen die het ook gewoon echt niet willen”. Ook heeft het OLVG met het Zilveren Kruis middels een facultatieve prestatie meer budget gekregen om de implementatie van de SanaCoach COPD te bevorderen. 

Meer informatie 

In de webinar ging dr. Paul Bresser uitgebreid in op vragen van de aanwezigen. Heeft u de presentatie van de resultaten gemist? Dan kunt u de webinar terug kijken via deze link. Als u graag meer informatie wilt over de SanaCoaches of over Sananet, dan horen we het graag. U kunt ons bereiken op 046-458 80 01 of via de email info@sananet.nl 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Praktijkervaringen met de SanaCoaches Prostaatkanker en RUWI

Thuis als het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Met een tekort aan zorgverleners is dat natuurlijk hoe de toekomst van de zorg er uit moet zien. Wil je als zorgverlener meer leren over hoe je onze SanaCoaches voor Prostaatkanker en RUWI (Recidiverende UrineWeg Infecties) kunt inzetten voor jouw patiënten? Bekijk dan nu de tweede editie van Connected Care Live! Focus op eCoaches.

Door de inzet van e-coaches kan het Isala haar patiënten beter monitoren en zijn er minder poli bezoeken nodig.