academie voor patient en mantelzorger motiveert en ondersteunt de patient bij het gebruik van de sanacoach hartfalen

Marion van Mulekom en Nicole Nijsten zijn werkzaam bij de Academie voor Patiënt en Mantelzorger in het Maastricht UMC+ (MUMC+). Zij leren patiënt en mantelzorger eenvoudige en complexe verpleegtechnische handelingen aan en verzorgen groepstrainingen voor chronisch zieke patiënten. Daarnaast motiveren en trainen zij patiënten bij het gebruik van EHealth; zo ook bij het gebruik van de SanaCoach Hartfalen.

HET ONTSTAAN VAN DE ACADEMIE VOOR PATIËNT EN MANTELZORGER 

Marion en Nicole gaven trainingen aan zorgprofessionals, toen een aantal jaar geleden het hoofd van de transfer van het MUMC+ bij hen aanklopte. De druk op de zorg nam toe en patiënten bleven te lang in het ziekenhuis liggen. Dit kwam door o.a. een capaciteitstekort, waardoor zij niet konden worden overgedragen aan de thuiszorg. Omdat het vaak om eenvoudige handelingen ging, maar patiënten toch opgenomen bleven in het ziekenhuis, werd het idee geopperd om sommige van deze handelingen de patiënten en mantelzorgers zelf aan te leren. Hierdoor zou niet alleen de opnameduur worden verkort, dit paste ook perfect binnen de huidige visie op de zorg. Binnen deze visie staan begrippen als positieve gezondheid, zelfmanagement en de juiste zorg op de juiste plek centraal. Marion zag hier wel heil in en zo is in 2018 de Academie voor Patiënt en Mantelzorger opgericht: ”De insteek van de Academie is met name het empoweren van patiënt en mantelzorger bij het ontslag vanuit het ziekenhuis naar huis. Mensen gaan met zoveel toeters en bellen naar huis tegenwoordig. Daarom is ondersteuning nodig en is het belangrijk om zelfmanagement te stimuleren.”  

Training op drie gebieden 

De eerste handelingen die patiënten kregen aangeleerd, waren het zelfstandig aantrekken van steunkousen en subcutaan injecteren. Na verloop van tijd zijn deze handelingen uitgebreid. Op dit moment biedt de Academie voor Patiënt en Mantelzorger 3 productcategorieën aan.   

  1. De eerste categorie is het aanleren van eenvoudige en complexe verpleegtechnische handelingen. Een voorbeeld hiervan is het toedienen van antibiotica via een centrale lijn. ”Patiënten liggen hiervoor normaliter 3 maanden in het ziekenhuis, terwijl dit helemaal niet nodig is” vertelt Marion. ”Wel werken wij samen met veel andere disciplines zoals het antibioticateam en de apotheek, zodat de handelingen op een veilige manier aangeleerd kunnen worden. Ook hebben wij zelf allemaal een achtergrond in de verpleegkunde. Door het aanleren van deze handeling kunnen patiënten eerder naar huis en hoeft de thuiszorg nog maar één keer per dag langs te komen i.p.v. drie of vier keer.”  
  2. De tweede categorie is het organiseren van groepstrainingen voor chronisch zieke patiënten. Een voorbeeld hiervan is een training voor oncologiepatiënten.   
  3. De derde categorie is het motiveren en het trainen van patiënten bij het gebruik van eHealth, zo ook bij het gebruik van de SanaCoach Hartfalen. 

Motiveren en begeleiden van patiënten bij het gebruik van de SanaCoach Hartfalen 

Mede door de inzet van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger zijn hartfalenpatiënten gemotiveerd om de SanaCoach actief te blijven gebruiken. Nicole bezoekt een aantal keren per week de patiënten die met Hartfalen opgenomen zijn op de verpleegafdeling. Door deze groep frequent te monitoren via de SanaCoach kan een eventuele heropname worden voorkomen. Patiënten die zijn aangewezen door de arts voor het gebruik van de SanaCoach Hartfalen worden door Nicole en collega’s benaderd. Zij gaan in gesprek met de patiënt om deze te informeren en te motiveren. Als een patiënt gebruik wil maken van de coach, helpt de Academie bij het installeren van de App, het instellen van de inloggegevens en het invullen van de eerste sessies. Tevens worden samen met de patiënt de andere functionaliteiten van de SanaCoach bekeken, zoals bijvoorbeeld de kennismodules. ”Oudere mensen weten vaak niet zo goed wat hartfalen inhoudt. Daarom proberen wij hen te motiveren om naast de sessies ook de kennismodules te volgen, zoals bijvoorbeeld de module ‘Wat iedereen moet weten over Hartfalen’.” De uitdaging ligt vaak in het motiveren van de patiënten. 

Hierover zegt Nicole het volgende: ”Sommige patiënten zijn meteen enthousiast en anderen zijn wat sceptischer. Dit komt meestal omdat de SanaCoach digitaal is en daar hebben patiënten soms weinig ervaring mee. Zij zijn hierdoor bang om de SanaCoach zelf te gebruiken en hier hebben ze dan ook echt instructie bij nodig. Als een patiënt die minder goed digitaal onderlegd is een goede uitleg en begeleiding krijgt, zien zij vaak dat het zo moeilijk nog niet is en zijn zij alsnog enthousiast. Het geeft patiënten een veilig gevoel om korte lijntjes met hun zorgverleners te hebben.” Ook patiënten die via de polikliniek zijn geïncludeerd voor de SanaCoach Hartfalen kunnen een afspraak met de Academie maken om extra uitleg en ondersteuning te krijgen: “Patiënten kunnen naar het ziekenhuis komen en dan nemen wij echt de tijd om de SanaCoach goed uit te leggen en hen wegwijs te maken. Laatst kwam er zelfs iemand uit Terneuzen naar Maastricht voor deze instructie. De patiënt was uiteindelijk erg enthousiast over de coach en dat geeft mij dan ook een goed gevoel. ”Als de coronabesmettingen blijven dalen, is het de bedoeling om in de toekomst de trainingen zo duurzaam mogelijk in te richten. Dit kan bijvoorbeeld door groepstrainingen te organiseren voor patiënten die het hartrevalidatietraject volgen. Nicole en Marion zeggen hierover het volgende: “Door groepstrainingen te organiseren, hopen wij dat patiënten ook elkaar kunnen motiveren en helpen. Daarnaast is het voor de patiënt een mooie kans om sociale contacten te leggen.” 

Samenwerking met zorgverzekeraar 

Niet alleen het MUMC+ en Sananet zijn blij met de inspanningen van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger, ook de zorgverzekeraar is enthousiast geeft Marion aan: ”Wij zijn gaan uitbreiden en op een gegeven moment is de zorgverzekeraar ook in ons gaan geloven. Zij zien in dat als patiënten worden getraind in bepaalde handelingen, zij eerder naar huis kunnen en dit bespaart kosten. Tevens past de Academie binnen de visie van de zorgverzekeraars over positieve gezondheid en zelfmanagement. Op dit moment zitten wij midden in een traject waarbij we over 2 jaar de uitkomsten van onze inspanningen gaan evalueren. Het uiteindelijke doel is dan om trainingen duurzaam te financieren door deze onderdeel te laten worden van een zorgpakket of te laten vergoeden vanuit de basisverzekering.” 

Tip!

Meerdere ziekenhuizen hebben ondertussen al contact opgenomen met Marion om meer informatie te krijgen over het opzetten van een Academie. Als een ziekenhuis ook een Academie voor Patiënt en Mantelzorger wilt oprichten, dan geeft zij hen de volgende tip mee: ”Ons succes heeft er waarschijnlijk mee te maken dat wij klein zijn begonnen en daarna zijn gaan uitbouwen. Tevens zijn wij begonnen met het opstellen van een businesscase, maar wij zijn ook meteen een pilot gestart. Hierdoor hebben wij meteen praktijkervaring opgedaan, waardoor je telkens weer nieuwe dingen leert.” 

 

Wilt u meer informatie over de Academie voor Patiënt en Mantelzorger? Of wilt u meer informatie over de SanaCoach Hartfalen? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze ontwikkelingen, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief onder aan deze pagina.