Artikelen door Koert Adriaans

Al 3000 patiënten van Zuyderland werken met een Sanacoach

Zuyderland en Sananet hebben afgelopen maand gezamenlijk een bijzondere mijlpaal bereikt. Verdeeld over de verschillende Sananet eCoaches (IBD, MS, Parkinson, Hartfalen, Liesbreuk en Astma) is onlangs de 3000e actieve gebruiker geïncludeerd.

De eCoaches (digitale telemonitoring) worden ingezet bij patiënten met chronische aandoeningen om hen in het comfort van hun eigen huis te kunnen monitoren. Patiënten vullen periodiek vragenlijsten in en afhankelijk van de aandoening ook meetwaarden zoals bloeddruk, gewicht en zuurstofgehalte. Met de SanaCoach voor Parkinson, de mijnIBDcoach, de SanaCoach voor Multiple Sclerose en voor patiënten met chronisch hartfalen loopt Zuyderland reeds voorop in Nederland. Met de SanaCoach Liesbreuk is  een nieuwe doelgroep aangeboord die voor kortstondige trajecten patiënten veel toegevoegde waarde kan bieden door de inzet van een eCoach. Klik hier voor het hele artikel.

Congres “eHealth: van kopzorg naar topzorg”

Op donderdag 26 januari 2023 organiseert Sananet het congres “eHealth: van kopzorg naar topzorg” in Amersfoort. Een dag vol informatie en inspiratie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg, zorgoptimalisatie en netwerkzorg.

Vele topsprekers zullen aanwezig zijn. Voor meer informatie over het programma en kosteloze aanmelding klik hier.

 

Zorgconsumptie van OLVG patiënten gedaald door het gebruik van de SanaCoach COPD

Zorgconsumptie van OLVG patiënten gedaald door het gebruik van de SanaCoach COPD

Een onderzoek door het OLVG heeft geleid tot prachtige resultaten voor wat betreft de zorgconsumptie onder gebruikers van onze SanaCoach COPD. Dr. Paul Bresser, longarts en CMIO in het OLVG, heeft deze resultaten inmiddels gedeeld in een webinar. Heeft u de presentatie van de resultaten gemist? Kijk hier onder de webinar terug of lees verder voor tekst en uitleg. 

Over het onderzoek 

De SanaCoach COPD wordt al meer dan 5 jaar gebruikt door COPD patiënten van het OLVG. Op dit moment gebruikt ongeveer 34% van de COPD patienten in het OLVG de SanaCoach COPD. Dit zijn 626 patiënten in totaal. Voordat het OLVG begon met het gebruik van de SanaCoach COPD, vroeg Dr. Paul Bresser zich vaak af waarom hij sommige patiënten die dag tijdens zijn spreekuur had gezien. “Was er op dat moment wel een hulpvraag? Had de patiënt wel moeten komen vandaag?”. Wachttijden liepen op door ‘onnodige” routine controles en (te) late herkenning van verslechtering van de gezondheid. De SanaCoach COPD werd geïntroduceerd zodat COPD patiënten op het juiste moment de juiste aandacht zouden gaan krijgen. Na 5 jaar gebruik van de SanaCoach COPD, is het gebruik van dit eHealth systeem niet meer weg te denken uit de zorg voor longpatiënten in het OLVG. Patiënten hebben aangegeven meer autonomie te ervaren en zich veiliger te voelen door het gebruik van de SanaCoach COPD. Dr. Paul Bresser was erg blij met deze patiënttevredenheid resultaten. Wat echter nog onderzocht moest worden, was het effect van de SanaCoach COPD op de zorgconsumptie van OLVG patiënten. Met andere woorden, leidt het gebruik van de SanaCoach COPD tot minder gebruik van zorg? Dr. Paul Bresser heeft deze vraag onderzocht. 

Resultaten 

De zorgconsumptie werd vergeleken tussen patiënten die wel gebruik maakten van de SanaCoach COPD (n=626) en patiënten die daar niet gebruik van maakten (n=1495). In 2020 kwam corona natuurlijk opzetten. Hierdoor daalde het aantal fysieke consulten per patiënt in beide patiëntengroepen. Maar wat bleek nu? Het aantal fysieke consulten van patiënten in de SanaCoach was toch echt significant veel lager dan het aantal fysieke consulten van patienten die geen gebruik maakten van de SanaCoach. Omdat het aantal fysieke consulten daalde, werd er verwacht dat er wel meer telefonische consulten plaats zouden gaan vinden. Het aantal consulten op afstand bij patienten die geen gebruik maakten van de e-coach steeg inderdaad. Echter, deze stijging zag dr. Paul Bresser niet optreden bij patienten die wel gebruik maakten van de SanaCoach.  Conclusie: patiënten in de SanaCoach hebben significant minder fysieke consulten en minder consulten op afstand. Bovendien werden patiënten in de SanaCoach minder vaak op de SEH gepresenteerd en minder vaak (aansluitend) klinisch opgenomen. Het aantal ligdagen bij meerdaagse opnames verschilden niet (significant) tussen patiënten wel of niet in de SanaCoach. Ook in het aantal heropnames zat tussen de twee patiëntgroepen geen verschil. Dr. Paul Bresser heeft ook de zorgconsumptie vergeleken tussen Astma patiënten die wel en niet gebruik maakten van de SanaCoach Astma. Deze populatie was echter een stukje kleiner aangezien maar 8% van de astma patiënten (n=176) in het OLVG gebruik maken van de SanaCoach Astma. Ook hier werd echter gekeken naar de trends en of de ontwikkeling die gezien werd bij de COPD patienten ook opging voor de Astma patienten. Een vergelijkbare ontwikkeling werd gevonden tussen de patienten wel en niet in de SanaCoach. 

In vergelijking met de groep patiënten die geen SanaCoach gebruikten, is er dus sprake van een duidelijk lagere (reguliere) zorgconsumptie in de groep patiënten die wel gebruik maken van de SanaCoach. Met andere woorden, uit het onderzoek bleek dat de zorgconsumptie van longpatiënten in het OLVG gedaald door het gebruik van de SanaCoach.

Hoe zijn deze resultaten tot stand gekomen? 

Een duidelijk lagere (reguliere) zorgconsumptie van COPD patiënten die gebruik maken van de e-coach; dat wil elk ziekenhuis wel! Dit succes is maakbaar. Dat maakt dr. Paul Bresser duidelijk als hem gevraagd wordt naar de succesfactoren van de implementatie van de SanaCoach COPD. Zo vertelde hij tijdens de webinar dat hij voor gezorgd heeft dat er voor de verpleegkundigen tijd werd ingeroosterd gedurende het spreekuur om de patiënten te monitoren in de SanaCoach. “Coach-tijd” noemt hij dat. Wat ook belangrijk bleek in het OLVG was dat zowel zorgverleners als patiënten de juiste mindset hebben om ook echt met een SanaCoach te willen gaan werken: “Waar je mee uit moet kijken is dat je geen tijd moet besteden aan mensen die het ook gewoon echt niet willen”. Ook heeft het OLVG met het Zilveren Kruis middels een facultatieve prestatie meer budget gekregen om de implementatie van de SanaCoach COPD te bevorderen. 

Meer informatie 

In de webinar ging dr. Paul Bresser uitgebreid in op vragen van de aanwezigen. Heeft u de presentatie van de resultaten gemist? Dan kunt u de webinar terug kijken via deze link. Als u graag meer informatie wilt over de SanaCoaches of over Sananet, dan horen we het graag. U kunt ons bereiken op 046-458 80 01 of via de email info@sananet.nl 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Praktijkervaringen met de SanaCoaches Prostaatkanker en RUWI

Thuis als het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Met een tekort aan zorgverleners is dat natuurlijk hoe de toekomst van de zorg er uit moet zien. Wil je als zorgverlener meer leren over hoe je onze SanaCoaches voor Prostaatkanker en RUWI (Recidiverende UrineWeg Infecties) kunt inzetten voor jouw patiënten? Bekijk dan nu de tweede editie van Connected Care Live! Focus op eCoaches.

Door de inzet van e-coaches kan het Isala haar patiënten beter monitoren en zijn er minder poli bezoeken nodig. 

Webinar neurologie 19 mei 2022

De ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de digitale zorg volgen elkaar in razend tempo op. Sananet is dit jaar alweer 25 jaar actief binnen deze sector en heeft in die tijd ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan in dit vakgebied. Deze kennis delen we graag met u in de webinar-serie ‘eHealth Belicht’. 

In deze vierde aflevering focussen we op het specialisme neurologie, en dan met name Parkinson, CVA en MS. We gaan dieper in op de vraag hoe digitale zorg ingezet kan worden bij deze ziekten. We praten onder andere over de visie op de digitale zorg nu en in de toekomst en delen ervaringen uit de praktijk.

Wilt u weten wie onze sprekers zijn, wat ze willen vertellen en wilt u zich aanmelden, klik dan hier.

 

Samenwerking Oncokompas en Sananet

Online hulpmiddel Oncokompas blijft beschikbaar dankzij samenwerking met Sananet

Oncokompas en Sananet gaan samenwerken om patiënten met kanker te helpen met het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Oncokompas is een online tool waarmee patiënten met kanker vragen kunnen beantwoorden over onderwerpen zoals fysieke klachten, psychische problemen, en leefstijl in relatie tot hun ziekte. Op deze manier geeft Oncokompas inzicht in de kwaliteit van hun leven, adviezen hoe patiënt en partner hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren en waar zij relevante nazorg kunnen vinden.

Beter leven, minder zorg
Irma Verdonck, hoogleraar psychosociale oncologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en initiatiefneemster van Oncokompas: “Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, zoals gepubliceerd in de Lancet Oncology, heeft aangetoond dat het gebruik van Oncokompas de kwaliteit van leven verbetert en daarnaast niet leidt tot een toename van zorggebruik. Nu is het tijd om deze bewezen oplossing beschikbaar te maken voor de mensen die het zo hard nodig hebben. Om deze reden zijn we erg blij dat we dit in samenwerking met Sananet kunnen gaan doen, en dat Oncokompas ook nog eens gratis beschikbaar blijft voor alle oncologische patiënten in Nederland.”

Zorg op afstand

Sananet is ruim 15 jaar actief als aanbieder van eHealth toepassingen voor chronische patiënten, zoals IBD, COPD en Hartfalen die op afstand zorg ontvangen en gemonitord worden. Inmiddels heeft Sananet ook een oncologisch portfolio ontwikkeld waarmee zorgverleners (oncologen en verpleegkundig specialisten) oncologische patiënten met slimme, gepersonaliseerde vragenlijsten en algoritmen periodiek in de gaten kunnen houden zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Jan Ramaekers, oprichter en directeur van Sananet: “Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat de eHealth toepassingen die wij voeren aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor de zorg in Nederland. Oncokompas heeft dat ruimschoots bewezen en om die reden bieden we graag deze zelfmanagement tool voor alle oncologische patiënten in Nederland aan. Daarnaast zullen we de inhoud van Oncokompas opnemen in onze bestaande oncologische eHealth producten zodat deze verder verrijkt worden.”

Oncokompas

In de afgelopen 10 jaar is Oncokompas ontwikkeld en getest onder regie van de VU en het Amsterdam UMC in samenwerking met verschillende partners, zoals IKNL, NFK, patiëntenverenigingen en een aantal ziekenhuizen en UMCs in Nederland.Het wetenschappelijk onderzoek rondom Oncokompas is mogelijk gemaakt dankzij subsidies van KWF Kankerbestrijding, Stichting Alpe d’HuZes, Pink Ribbon, ZonMw, Zilveren Kruis Achmea, Nutricia, en Brystol Myers Squibb.

 

Oncokompas voor uw patiënten

Bent u als zorgverlener geïnteresseerd om Oncokompas gratis aan te gaan bieden voor uw oncologische patiënten, neemt u dan contact op met Sananet via info@sananet.nl of bel met 046-4588001 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kunt u hier de folder inzien voor extra informatie: FOLDER ONCOKOMPAS

Webinar oncologie 30 november 2021

Er is steeds meer bewijs dat zorg op afstand ook bij oncologische patiënten van grote toegevoegde waarde is. Een studie hiernaar, onder patiënten met longkanker, is zelfs vroegtijdig gestaakt door het positieve verschil in overleving dat tijdens de studie ontstond; ten gunste van de interventie groep.
 
Sananet bestaat 25 jaar en ontwikkelt eCoaches, waarmee patiënten niet alleen worden gemonitord, maar ook steeds beter voor zichzelf leren zorgen. Deze eCoaches worden al geruime tijd succesvol ingezet binnen de chronische zorg. 
 
Inmiddels zijn er eCoaches beschikbaar voor patiënten met diverse oncologische aandoeningen, zoals prostaatkanker, longkanker en multipel myeloom. Met de eCoach voor multipel myeloom is inmiddels ook een RCT opgestart. Ook worden er momenteel nieuwe eCoaches ontwikkeld  voor patiënten met dikke darmkanker en borstkanker.
 
Dit webinar staat geheel in het teken van eCoaches binnen de oncologische zorg. Hierbij staan implementatie en de eerste praktijkervaringen van zorgverleners en patiënten centraal.
 
Deze aspecten zullen worden belicht vanuit drie invalshoeken:
·       Gemetastaseerde prostaatkanker
·       Longkanker
·       OncoKompas  
 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, klik dan hier.

Academie voor patient en mantelzorger

academie voor patient en mantelzorger motiveert en ondersteunt de patient bij het gebruik van de sanacoach hartfalen

Marion van Mulekom en Nicole Nijsten zijn werkzaam bij de Academie voor Patiënt en Mantelzorger in het Maastricht UMC+ (MUMC+). Zij leren patiënt en mantelzorger eenvoudige en complexe verpleegtechnische handelingen aan en verzorgen groepstrainingen voor chronisch zieke patiënten. Daarnaast motiveren en trainen zij patiënten bij het gebruik van EHealth; zo ook bij het gebruik van de SanaCoach Hartfalen.

HET ONTSTAAN VAN DE ACADEMIE VOOR PATIËNT EN MANTELZORGER 

Marion en Nicole gaven trainingen aan zorgprofessionals, toen een aantal jaar geleden het hoofd van de transfer van het MUMC+ bij hen aanklopte. De druk op de zorg nam toe en patiënten bleven te lang in het ziekenhuis liggen. Dit kwam door o.a. een capaciteitstekort, waardoor zij niet konden worden overgedragen aan de thuiszorg. Omdat het vaak om eenvoudige handelingen ging, maar patiënten toch opgenomen bleven in het ziekenhuis, werd het idee geopperd om sommige van deze handelingen de patiënten en mantelzorgers zelf aan te leren. Hierdoor zou niet alleen de opnameduur worden verkort, dit paste ook perfect binnen de huidige visie op de zorg. Binnen deze visie staan begrippen als positieve gezondheid, zelfmanagement en de juiste zorg op de juiste plek centraal. Marion zag hier wel heil in en zo is in 2018 de Academie voor Patiënt en Mantelzorger opgericht: ”De insteek van de Academie is met name het empoweren van patiënt en mantelzorger bij het ontslag vanuit het ziekenhuis naar huis. Mensen gaan met zoveel toeters en bellen naar huis tegenwoordig. Daarom is ondersteuning nodig en is het belangrijk om zelfmanagement te stimuleren.”  

Training op drie gebieden 

De eerste handelingen die patiënten kregen aangeleerd, waren het zelfstandig aantrekken van steunkousen en subcutaan injecteren. Na verloop van tijd zijn deze handelingen uitgebreid. Op dit moment biedt de Academie voor Patiënt en Mantelzorger 3 productcategorieën aan.   

  1. De eerste categorie is het aanleren van eenvoudige en complexe verpleegtechnische handelingen. Een voorbeeld hiervan is het toedienen van antibiotica via een centrale lijn. ”Patiënten liggen hiervoor normaliter 3 maanden in het ziekenhuis, terwijl dit helemaal niet nodig is” vertelt Marion. ”Wel werken wij samen met veel andere disciplines zoals het antibioticateam en de apotheek, zodat de handelingen op een veilige manier aangeleerd kunnen worden. Ook hebben wij zelf allemaal een achtergrond in de verpleegkunde. Door het aanleren van deze handeling kunnen patiënten eerder naar huis en hoeft de thuiszorg nog maar één keer per dag langs te komen i.p.v. drie of vier keer.”  
  2. De tweede categorie is het organiseren van groepstrainingen voor chronisch zieke patiënten. Een voorbeeld hiervan is een training voor oncologiepatiënten.   
  3. De derde categorie is het motiveren en het trainen van patiënten bij het gebruik van eHealth, zo ook bij het gebruik van de SanaCoach Hartfalen. 

Motiveren en begeleiden van patiënten bij het gebruik van de SanaCoach Hartfalen 

Mede door de inzet van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger zijn hartfalenpatiënten gemotiveerd om de SanaCoach actief te blijven gebruiken. Nicole bezoekt een aantal keren per week de patiënten die met Hartfalen opgenomen zijn op de verpleegafdeling. Door deze groep frequent te monitoren via de SanaCoach kan een eventuele heropname worden voorkomen. Patiënten die zijn aangewezen door de arts voor het gebruik van de SanaCoach Hartfalen worden door Nicole en collega’s benaderd. Zij gaan in gesprek met de patiënt om deze te informeren en te motiveren. Als een patiënt gebruik wil maken van de coach, helpt de Academie bij het installeren van de App, het instellen van de inloggegevens en het invullen van de eerste sessies. Tevens worden samen met de patiënt de andere functionaliteiten van de SanaCoach bekeken, zoals bijvoorbeeld de kennismodules. ”Oudere mensen weten vaak niet zo goed wat hartfalen inhoudt. Daarom proberen wij hen te motiveren om naast de sessies ook de kennismodules te volgen, zoals bijvoorbeeld de module ‘Wat iedereen moet weten over Hartfalen’.” De uitdaging ligt vaak in het motiveren van de patiënten. 

Hierover zegt Nicole het volgende: ”Sommige patiënten zijn meteen enthousiast en anderen zijn wat sceptischer. Dit komt meestal omdat de SanaCoach digitaal is en daar hebben patiënten soms weinig ervaring mee. Zij zijn hierdoor bang om de SanaCoach zelf te gebruiken en hier hebben ze dan ook echt instructie bij nodig. Als een patiënt die minder goed digitaal onderlegd is een goede uitleg en begeleiding krijgt, zien zij vaak dat het zo moeilijk nog niet is en zijn zij alsnog enthousiast. Het geeft patiënten een veilig gevoel om korte lijntjes met hun zorgverleners te hebben.” Ook patiënten die via de polikliniek zijn geïncludeerd voor de SanaCoach Hartfalen kunnen een afspraak met de Academie maken om extra uitleg en ondersteuning te krijgen: “Patiënten kunnen naar het ziekenhuis komen en dan nemen wij echt de tijd om de SanaCoach goed uit te leggen en hen wegwijs te maken. Laatst kwam er zelfs iemand uit Terneuzen naar Maastricht voor deze instructie. De patiënt was uiteindelijk erg enthousiast over de coach en dat geeft mij dan ook een goed gevoel. ”Als de coronabesmettingen blijven dalen, is het de bedoeling om in de toekomst de trainingen zo duurzaam mogelijk in te richten. Dit kan bijvoorbeeld door groepstrainingen te organiseren voor patiënten die het hartrevalidatietraject volgen. Nicole en Marion zeggen hierover het volgende: “Door groepstrainingen te organiseren, hopen wij dat patiënten ook elkaar kunnen motiveren en helpen. Daarnaast is het voor de patiënt een mooie kans om sociale contacten te leggen.” 

Samenwerking met zorgverzekeraar 

Niet alleen het MUMC+ en Sananet zijn blij met de inspanningen van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger, ook de zorgverzekeraar is enthousiast geeft Marion aan: ”Wij zijn gaan uitbreiden en op een gegeven moment is de zorgverzekeraar ook in ons gaan geloven. Zij zien in dat als patiënten worden getraind in bepaalde handelingen, zij eerder naar huis kunnen en dit bespaart kosten. Tevens past de Academie binnen de visie van de zorgverzekeraars over positieve gezondheid en zelfmanagement. Op dit moment zitten wij midden in een traject waarbij we over 2 jaar de uitkomsten van onze inspanningen gaan evalueren. Het uiteindelijke doel is dan om trainingen duurzaam te financieren door deze onderdeel te laten worden van een zorgpakket of te laten vergoeden vanuit de basisverzekering.” 

Tip!

Meerdere ziekenhuizen hebben ondertussen al contact opgenomen met Marion om meer informatie te krijgen over het opzetten van een Academie. Als een ziekenhuis ook een Academie voor Patiënt en Mantelzorger wilt oprichten, dan geeft zij hen de volgende tip mee: ”Ons succes heeft er waarschijnlijk mee te maken dat wij klein zijn begonnen en daarna zijn gaan uitbouwen. Tevens zijn wij begonnen met het opstellen van een businesscase, maar wij zijn ook meteen een pilot gestart. Hierdoor hebben wij meteen praktijkervaring opgedaan, waardoor je telkens weer nieuwe dingen leert.” 

 

Wilt u meer informatie over de Academie voor Patiënt en Mantelzorger? Of wilt u meer informatie over de SanaCoach Hartfalen? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze ontwikkelingen, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief onder aan deze pagina.

Lancering versie 5.0 mijnIBDcoach

MijnIBDcoach
vernieuwd – samen nog beter aan de slag met IBD

Met de vernieuwde mijnIBDcoach (versie 5.0) die 26 oktober gelanceerd wordt door Stichting mijnCoach.nl en Sananet, is een belangrijke stap gezet naar nóg betere IBD-zorg. De update geeft meer en makkelijker inzicht in hoe de patiënt zich voelt. Door het gebruik van wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijsten is er meer kijk op risicofactoren bij deze chronische darmziekte. Zowel voor arts als patiënt resulteert het gebruik van mijnIBDcoach in meer grip op de situatie. Met de ontwikkeling van een app is ook aan de wens van vele patiënten voldaan. Gebruikers van de tool kunnen gemakkelijker en op elke plek die ze wensen informatie uitwisselen met hun zorgverlener.

Grote wens in vervulling

Samen aan de slag, dat is belangrijk voor patiënten. Dat is dan ook de basis van miinIBDcoach. Behandelaars en patiënten kijken samen nauwgezet naar behandeling en resultaten daarvan. Met de nieuwe versie van het e-healthmiddel die nu ook als app beschikbaar is, houdt de patiënt altijd en overal vinger aan de pols. Dit was een grote wens van veel gebruikers. In de nieuwste versie van mijnIBDcoach is de look and feel eigentijdser gemaakt. Er is een dashboard dat in één oogopslag de stand van zaken in de behandeling laat zien. Ook is er een avatar geïntroduceerd die als een soort virtuele IBD-verpleegkundige de gebruikers door het programma loodst.

 

Eén van de patiënten die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van mijnIBDcoach verwoordt het zo:

‘Ik vind het fantastisch dat deze tool ontwikkeld is. Het zorgt voor betere communicatie tussen zorgverlener en patiënt. Samen met mijn behandelaar houd ik zo mijn ziekte nauwkeurig in de gaten. Ik sta niet alleen en dat voelt goed!’

Albert Sprokholt 

 

Veilig instrument

MijnIBDcoach wordt inmiddels gebruikt in meer dan 25 ziekenhuizen en door meer dan 7.500 patiënten. Met de update is mijnIBDcoach op alle devices te gebruiken. Van laptop tot tablet. Nog belangrijker dan dat is natuurlijk dat mijnIBDcoach een veilig e-healtinstrument is dat voldoet aan alle eisen van online communiceren met zorgverleners

Video afspelen

Instructie via animatie

De lancering van de nieuwe versie van mijnIBDcoach is 26 oktober. Huidige gebruikers ontvangen via mijnIBDcoach een melding, wanneer ze worden overgezet naar de nieuwe versie. Om deze overgang soepel te laten verlopen is er onder meer een animatie en korte instructiefilm gemaakt. Hiermee krijgen de gebruikers informatie over de veranderingen en hoe die te gebruiken. Ook is er een telefonische helpdesk bereikbaar. Voor nieuwe gebruikers is er een brochure samengesteld. Om de medische professionals die met mijnIBDcoach werken bij te praten, is er onder meer een webinar in de week voorafgaand aan de lancering.

MijnIBDcoach is te downloaden in de Appstore en via Google Play en kan door patiënten van deelnemende ziekenhuizen worden gebruikt. MijnIBDcoach is mede mogelijk gemaakt door, Ferring BV, Janssen Cilag BV, Pfizer bv, Takeda Nederland en Sananet.

Quote stichting – prof. dr. Gerard Dijkstra bestuurder Stichting mijnCoach.nl en MDL-arts UMCG

‘Met de nieuwe versie van mijnIBDcoach wordt de zorg voor de patiënt nog verder verbeterd. We krijgen beter beeld hoe de patiënt de ziekte beleeft. De metingen worden bijvoorbeeld heel duidelijk weergegeven in het zogenoemde dashboard. Dat geeft behandelaars overzicht in de dagelijkse gang van zaken ‘aan de keukentafel’ van de gebruiker. We willen graag weten wat de invloed is van omgevingsfactoren en leefstijl op IBD. Deze versie van mijnIBDcoach biedt de mogelijkheid om hier in samenwerking met ander ziekenhuizen wetenschappelijk onderzoek naar te doen zodat patiënten te weten komen welke factoren bij hen een belangrijke rol spelen bij hun ziekte. Met deze coach kunnen we die factoren ook samen oppakken.’

BROCHURE

Indien u de brochure wilt inzien, klik dan hier.

CONTACT

Wilt u meer informatie over mijnIBDcoach? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 046-4588001 of via info@sananet.nl. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze ontwikkelingen, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief onder aan deze pagina.

Doctor Me, de toekomst van de behandeling van Hartfalen patiënten

Om de kwaliteit van behandeling van hartfalen patiënten ook in de toekomst te kunnen garanderen is Sananet met een internationaal consortium al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van Doctor Me. De bedoeling van Doctor Me is dat patiënten met hartfalen zich met Doctor Me zelf kunnen behandelen, inclusief het uitschrijven van medicijnen. Een toenemend […]