Hoe blijven we betrokken bij onze klanten?

Onze implementatiemanagers blijven graag betrokken bij onze klanten. Ze begeleiden niet alleen zorgverleners bij de implementatie van onze digitale coaches, maar helpen zorgverleners ook met praktische vragen als ze al een poosje met de coach werken. Hiervoor is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen ziekenhuizen. 

Wat doen onze implementatiemanagers?  
Onze implementatiemanagers begeleiden zorgverleners in ziekenhuizen bij het gebruik van onze digitale coaches. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk om te weten wat er speelt binnen ziekenhuizen en waar zorgverleners met onze coaches in de praktijk tegenaan lopen.

Wat doen onze implementatiemanagers?  
Onze implementatiemanagers begeleiden zorgverleners in ziekenhuizen bij het gebruik van onze digitale coaches. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk om te weten wat er speelt binnen ziekenhuizen en waar zorgverleners met onze coaches in de praktijk tegenaan lopen.  

Hoe blijven ze op de hoogte?  
Naast de contactmomenten met zorgverleners, blijven onze implementatiemanagers ook op andere manieren betrokken bij onze klanten. Sinds kort plannen ze meeloopdagen om een kijkje te nemen in het dagelijkse werk van de zorgverleners. Tijdens een meeloopdag laten zorgverleners zien hoe ze met de digitale coach werken en welke meldingen ze binnen krijgen van patiënten via de coach. Dat kan een (verergering van een) klacht of symptoom zijn, een afwijking van een vitale waarde of een vraag van een patiënt. Op die manier leren onze implementatiemanagers hoe zorgverleners met deze meldingen omgaan, welke acties ze ondernemen en hoe ze deze acties vastleggen in het elektronisch patiëntendossier (EPD).  

Wat is het doel? 
Het doel van een meeloopdag is een zo goed mogelijk beeld krijgen van het werken met de coach in de praktijk. Implementatiemanager Anouk Wauben licht dit verder toe: “Als implementatiemanagers richten wij ons op de coach, maar daar komt in de praktijk meer bij kijken. Wij zijn benieuwd waar je als zorgverlener mee te maken krijgt en waar je tegenaan loopt. Dat is niet alleen interessant, maar dat zorgt ook voor meer begrip tussen beide partijen.”.  

 

            

Wat leren ze ervan?  
Begin dit jaar liepen implementatiemanagers Anouk Wauben en Denise Jansen voor het eerst mee met een zorgverlener in Zuyderland Medisch Centrum. Daar heeft Anouk al veel van geleerd. Ze vertelt: “Naast de werkzaamheden binnen de coach, hebben zorgverleners ook te maken met het EPD. Ze vinden daar niet alleen de medische gegevens van de patiënt terug, maar ze slaan daar ook belangrijke informatie van de patiënt uit de coach op. Ik vond het heel interessant om de wisselwerking tussen de coach en het EPD te zien en te leren hoe zorgverleners informatie uit de coach vastleggen in het EPD.”. 

Elkaar helpen 
Met deze kennis kunnen onze implementatiemanagers andere zorgverleners helpen. Als ze vragen stellen, zoals: “Hoe kunnen we het beste informatie uit de coach vastleggen in het EPD?” of “Hoe zorgen we ervoor dat een melding op de radar blijft als we het niet meteen kunnen afhandelen?”, dan kunnen Anouk en haar collega’s handvatten bieden hoe ze hiermee om kunnen gaan of ze kunnen zorgverleners met elkaar in contact brengen om deze kennis te delen.  

Wat levert het op voor zorgverleners?  
Niet alleen onze implementatiemanagers ervaren de meeloopdagen als positief. Het is ook een moment voor de zorgverleners om de inhoud van de coach te bespreken; welke functionaliteiten vinden ze belangrijk en van welke functionaliteiten maken ze veel of weinig gebruik. “Als je naast een zorgverlener zit, dan kun je ook meteen praktische vragen beantwoorden die normaal gesproken in een voortgangsoverleg niet zo snel ter sprake zouden komen.”, aldus Anouk.  

Hoe zien ze de toekomst? 
Zowel Anouk als haar collega’s willen in de toekomst graag blijven meelopen met zorgverleners die werken met een van onze coaches om erachter te komen of ze veel overeenkomsten of verschillen zullen tegenkomen tussen afdelingen en ziekenhuizen.  

Staat u ervoor open dat een van onze implementatiemanagers een dagdeel komt meelopen bij u in het ziekenhuis? Mail dan naar info@sananet.nl en we brengen u graag in contact.  

Facebook
Twitter
LinkedIn