Leven met COPD tijdens een Covid pandemie

“Ik was niet eenzaam, maar voelde mij wel altijd alleen met mijn ziekte”

Een uitspraak van mevrouw Bot uit Amsterdam; één van de ruim duizend patiënten die momenteel gebruik maakt van de SanaCoach COPD, die we samen met het OLVG hebben ontwikkeld. Zij verwoordt perfect wat de SanaCoach COPD voor haar persoonlijk betekent. Voor de zorgverlener is het zorg op afstand maar voor haar als patiënt is de zorg heel dichtbij.

Wereld COPD Dag

Vandaag is het weer Wereld COPD Dag. Tijdens deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de impact van deze ziekte. COPD staat voor Chronic Obstructive Lung Disease. Mensen met COPD ademen moeilijker en hebben minder zuurstof omdat de longen beschadigd zijn. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden.

De aandoening wordt voornamelijk door roken veroorzaakt, maar ook chemische stoffen, luchtvervuiling of erfelijke factoren kunnen ervoor zorgen dat iemand COPD krijgt.

Nederland telt zo’n 600.000 mensen met COPD en de verwachting is dat er in 2040 ruim 800.000 mensen zijn met deze chronische ziekte. COPD komt hiermee op de zesde plaats van ziektes die de hoogste sterfte in Nederland veroorzaken. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat COPD in 2030 de derde doodsoorzaak is.

Dit zijn verontrustende cijfers en daarom is het van belang dat deze patiënten zo goed mogelijk worden geholpen bij het leven met COPD. Het leren omgaan met de ziekte en daarin goed begeleid worden leidt tot een enorme verbetering van kwaliteit van leven voor deze groep patiënten.

Covid en COPD

De huidige Covid pandemie maakt het voor deze patiënten nog moeilijker. De angst voor COPD patiënten om naar het ziekenhuis te gaan is door Covid enorm toegenomen. Ze zijn een zeer kwetsbare groep en blijven daarom nu het liefst thuis. Voor deze groep zijn eHealth toepassingen zoals de Sanacoach COPD uitermate geschikt om de gezondheidssituatie op afstand in de gaten te houden.

De Sanacoach COPD is een intelligente applicatie voor COPD-patiënten waarop zij aan de hand van persoonlijke vragenlijsten kunnen aangeven hoe het met hen gaat. Is er iets aan de hand, dan kan de zorgverlener gelijk contact met de patiënt opnemen en bijvoorbeeld een kuurtje voorschrijven. Dit leidt nu al tot minder ziekenhuisopnames en minder SEH bezoeken. Ook kunnen patiënten via deze SanaCoach een mailtje sturen naar hun behandelaar. Zo blijft er geen vraag onbeantwoord en wordt de patiënt tijdig geholpen of gerustgesteld. Deze SanaCoach wordt inmiddels al gebruikt door 11 ziekenhuizen in Nederland

Oproep voor zorgverzekeraars en ziekenhuizen

Laat dit een oproep zijn op deze Wereld COPD Dag voor alle zorgverzekeraars en ziekenhuizen om ook eHealth toepassingen onderdeel te maken van gewone zorg. Vooral in deze Covid periode wil je deze groep patiënten het liefst niet naar de poli laten komen. We kunnen dit samen realiseren, dus laten we dit nu ook doen.

Telemonitoring liesbreuk patiënten moet leiden tot minder ziektekosten en meer patiënttevredenheid

Liesbreukcentrum Zuyd in Heerlen en Sittard-Geleen is onlangs gestart met een pilot waarin liesbreukpatiënten, zowel postoperatief als preoperatief worden gevolgd via de SanaCoach ‘Liesbreuk’. Het doel van deze pilot is om te bekijken of patiënten met hulp van telemonitoring zes weken na de operatie niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen voor een polikliniekbezoek. De patiënten hebben al die tijd een korte lijn met de verpleegkundig specialist, zodat indien nodig de patiënt toch op nacontrole kan komen. Deze vorm van telemonitoring kan veilig worden toegepast op patiënten.

Met de digitale ecoach van Sananet vindt monitoring en registratie plaats. De verpleegkundig specialist voert deze handelingen uit en begeleidt de patiënt hierin. Patiënten kunnen vragen stellen via de berichtenfunctie in de SanaCoach en worden zo online op afstand door de verpleegkundig specialisten voorbereid en begeleid.

Online monitoring
Indien nodig kan de patiënt beroep doen op een medisch behandelaar of als er nog praktische vragen of onzekerheden zijn. De patiënt houdt dus een kortere lijn met de verpleegkundig specialist dan patiënten die niet online gemonitord worden. De patiënt die meedoet aan de pilot kan – net als patiënten die niet gemonitord worden – eerder voor de controle komen als daar aanleiding voor is.

Lagere zorgkosten
Deze pilot past in de nieuwe strategie van Zuyderland. Het ziekenhuis dat bekend staat om haar topklinische functies werkt aan een nieuwe strategie ‘zo thuis mogelijk’, waarbij de patiënt thuis kan blijven als het kan en specialistische zorg evengoed snel is in te schakelen. Zo ook voor patiënten met chronische aandoeningen zoals IBD patiënten (patiënten met een chronische darmaandoening). Onlangs werd bekend gemaakt dat er inmiddels 500 van deze IBD patiënten uit het Zuyderland gebruik maken van de MijnIBDcoach van Sananet. Dat aantal groeit snel.

Hogere patiënttevredenheid
Telemonitoring van patiënten zorgt voor lagere zorgkosten vanwege de gereguleerde afname van de polikliniekbezoek en leidt tot hogere patiënttevredenheid. Patiënten hoeven minder vaak voor een consult naar de polikliniek en worden veilig online voor hun aandoening gevolgd. De telemonitoring door middel van de eCoaches van Sananet passen in deze strategie.

Behandelresultaten beter zichtbaar
Met behulp van patiënten en zorgverleners worden de resultaten van de behandelingen gemeten. Door het invullen van digitale vragenlijsten maakt het Liesbreukcentrum van het Zuyderland het resultaat van de behandeling zichtbaar, voor zowel huidige als toekomstige patiënten. Zuyderland zal 15 patiënten voor deze pilot monitoren.


Meer informatie over de SanaCoach Liesbreuk vindt u hier.


Succesvolle eHealth week 2019 voor mijnIBDcoach van eHealth-specialist Sananet

Samenwerking met Zilveren Kruis bezegeld in eHealthweek met veel aandacht voor de IBDcoach.

Sananet kijkt terug op een geslaagde eHealthweek! Directeur van Sananet Jan Ramaekers werd samen met Tineke Markus van Stichting MijnIBDcoach geinterviewd door Olivier Gerrits van Zilveren Kruis tijdens de openingsmanifestatie op het event van ICT&health.

Op de vraag hoe we deze innovatie toegankelijk kunnen maken voor veel meer chronische patiënten is Jan Ramaekers helder:”De publicatie in The Lancet van vorig jaar is hierin leidend. Een zorgprofessional wil de gezondheid verbeteren van de patient. Dat gebeurt nu nog op de traditionele manier. Als er dan een innovatie is ontwikkeld wat beter kan zijn voor de patient, moeten ze ervan overtuigd zijn dat het veilig is. Het wetenschappelijk onderzoek in The Lancet toont aan dat die zorg voor de IBDcoach veilig is. Dat merken we aan het aantal ziekenhuizen die deze applicatie in huis haalt. Want op het moment dat de dokter inziet dat zo’n ehealth applicatie toegevoegde waarde heeft voor de patient, dan zie je dat deze ontwikkeling pas echt goed op gang komt.”, aldus directeur van Sananet Jan Ramaekers.

Laurentius Ziekenhuis neemt 3 SanaCoaches in gebruik

Na implementatie van MijnIBDcoach heeft het Laurentius Ziekenhuis ook de SanaCoach Hartfalen en SanaCoach COPD in gebruik genomen.

Na implementatie van MijnIBDcoach heeft het Laurentius Ziekenhuis ook de SanaCoach Hartfalen en SanaCoach COPD in gebruik genomen. Afgelopen twee weken is een team van enthousiaste zorgverleners getraind in het gebruik van het systeem, waarna de eerste patiënten zijn geïncludeerd. Team Sananet wenst het hele Hartfalen-, Longverpleegkunde- en MDL-team veel succes!

Circa 20 Nederlandse ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken succesvol met een of meer eCoaches van Sananet geïntegreerd in de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen.

Isala gestart met MijnIBDcoach

Na de succesvol verlopen training zijn patiënten en professionals vorige week enthousiast aan de slag gegaan. Met de inzet van MijnIBDcoach wil Isala

Als 13de ziekenhuis in ons land is Isala gestart met het gebruik van MijnIBDcoach. Na de succesvol verlopen training zijn patiënten en professionals vorige week enthousiast aan de slag gegaan.

Met de inzet van MijnIBDcoach wil Isala verbetering in kwaliteit van leven van de patiënt bewerkstelligen. Ook wil zij kennis van de ziekte en therapietrouw vergroten en zelf management van de patiënt bevorderen. Wij kijken uit naar de eerste praktijkervaringen en wensen Isala succes toe met hun zorgvernieuwing!

“Regel de vergoeding vanaf dag één goed”

Het gebruik van de e-Health-toepassing mijnIBDcoach levert patiënten met chronische darmziekten forse gezondheidswinst op. Sleutel voor succes: de gelijkwaardige samenwerking tussen de ontwikkelaars. ‘Het belang voor de patiënt stond steeds voorop’, zegt Tineke Markus, directeur van patiëntenvereniging CCUVN en voorzitter van Stichting mijnIBDcoach.

Tineke Markus: ‘MijnIBDcoach leidt tot minder ziekenhuisopnames, minder bezoeken aan de polikliniek en betere therapietrouw.’

IBD staat voor inflammatory bowel disease, ofwel chronische darmontstekingen. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn twee chronische ontstekingsziekten van de darm met een grillig verloop. IBD-patiënten komen geregeld op controle in het ziekenhuis, ook als het relatief goed met ze gaat en de ziekte zich tijdelijk rustig houdt. Maar als ze juist wél behoefte hebben aan zorg, kunnen ze vaak niet meteen terecht bij hun arts.

Efficiënter

Dat moet efficiënter kunnen, door de gezondheid van patiënten op afstand te monitoren met een eHealth-toepassing, bedacht maag-, darm-, leverarts Marieke Pierik van het Maastricht UMC+. Zij nam contact op met Sananet, een bedrijf dat al een eHealth-programma had ontwikkeld voor COPD-patiënten, een ziekte die ook een grillig verloop kent.

Ook zocht zij nauwe samenwerking met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), om mijnIBDcoach optimaal af te stemmen op de behoeften van IBD-patiënten. Er volgde een pilotstudie in vier ziekenhuizen, met hulp van investeringen door geneesmiddelenbedrijf Ferring. ‘Dankzij de gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokken partijen is mijnIBDcoach een doorslaand succes’, zegt Markus. ‘Patiënten, artsen en verpleegkundigen zijn zeer enthousiast.’

Rode vlag

MijnIBDcoach is een persoonlijke, beveiligde webpagina die is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis, ook te gebruiken op smartphone en tablet. De patiënt voert regelmatig gegevens in over zijn gezondheidstoestand. Op die manier kan de behandelend arts, die ook toegang heeft tot deze data, de ernst van de klachten op de voet te volgen. Maar de patiënt kan via de app ook makkelijk zelf aangeven hoe hij zich voelt en welke klachten hij heeft.

‘Als de patiënt te hoog scoort op bepaalde vragen, zoals slecht slapen, bijwerkingen van medicijnen of meer diarree, wordt dit opgeslagen in mijnIBDcoach’, legt Markus uit. ‘Door middel van een rode vlag in het overzicht van mijnIBDcoach kunnen arts en verpleegkundigen klachten signaleren en contact opnemen met de patiënt en zo nodig meteen de behandeling aanpassen of een afspraak maken.’

Therapietrouw

MijnIBDCoach volgt bijvoorbeeld therapietrouw, voeding, rookgedrag, bijwerkingen van geneesmiddelen en kwaliteit van leven. Er zitten ook kennismodules in met informatie voor de patiënt. ‘Zo kan de patiënt zelf leren omgaan met de chronische ziekte en krijgt hij een overzicht van opties voor geneesmiddelen of voedingsadvies’, zegt Markus.

De patiëntdata die mijnIBDcoach verzamelt, gaan geanonimiseerd naar de Stichting mijnIBDcoach, die ze gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dat leidde in 2017 tot een publicatie in The Lancet over het effect van het gebruik van mijnIBDcoach, met als belangrijkste resultaten: 50 procent minder ziekenhuisopnames, 40 procent minder bezoeken aan de polikliniek én betere therapietrouw. ‘Kortom, gezondheidswinst voor de patiënt en financiële winst voor het ziekenhuis, omdat er geen tijd en geld meer hoeft te worden besteed aan patiënten met wie het goed gaat’, zegt Markus.

‘Dankzij de gelijkwaardige samenwerking tussen artsen, e-Health leveranciers en patiënten is mijnIBDcoach een doorslaand succes.’

Financiering

Inmiddels gebruiken elf ziekenhuizen mijnIBDcoach. Een obstakel voor uitbreiding naar meer ziekenhuizen is volgens Markus dat het gebruik hiervan nog geen onderdeel is van de Diagnose behandel combinaties (DBC’s). Op basis van deze DBC’s krijgen ziekenhuizen vergoedingen voor hun behandelingen. Dat betekent dat ze nu zelf nog financieringsmiddelen moeten zoeken. ‘Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken’, zegt Markus. ‘Zorgverzekeraars zouden het gebruik van mijnIBDcoach bijvoorbeeld als voorwaarde kunnen stellen bij hun inkoop van zorg bij ziekenhuizen. En we zijn in gesprek met het ministerie van VWS, de Federatie van Medisch Specialisten en de Nederlandse Zorgautoriteit.’

De lering die Markus heeft getrokken uit de ontwikkeling van mijnIBDcoach is dat het voor een succesvolle invoering van waardevolle value-based healthcare innovaties noodzakelijk is om de vergoeding vanaf dag één goed te regelen. ‘Dat betekent dat je er ook in een zo vroeg mogelijk stadium zorgverzekeraars of de Nederlandse Zorgautoriteit bij moet betrekken.’

Prijswinnend

In 2016 won mijnIBDcoach de Vintura Healthcare Impact Award, in 2017 volgde een nominatie voor de landelijke Value Based Healthcare Prize, en in 2018 werd mijnIBDcoach genomineerd voor de Zinnige Zorg Award van zorgverzekeraar VGZ, voor initiatieven die de gezondheidszorg verbeteren en duurzamer maken.