23 juni 2021 webinar ‘Toepassen van digitale zorg bij hartfalen’

De ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de digitale zorg volgen elkaar in razend tempo op. Sananet is dit jaar alweer 25 jaar actief binnen deze sector en heeft in die tijd ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan in dit vakgebied. Deze kennis delen we graag met u in de webinar-serie ‘eHealth Belicht’. De eerste vindt plaats op 23 juni van 19:30 – 21:15.

In deze eerste aflevering focussen we op het specialisme cardiologie en met name hoe digitale zorg ingezet kan worden bij het omgaan met hartfalen. We praten onder andere over de ontwikkelingen en mogelijkheden van eHealth toepassingen binnen de netwerkgeneeskunde, visie op de toekomst en ervaringen uit de praktijk.

Benieuwd wie er spreken tijdens deze webinar en voor inschrijven, klik hier.

Op 30 mei is het Wereld Multiple Sclerosis Dag

Wist je dat ongeveer 1 op de 1.000 mensen lijd aan Multiple Sclerosis (MS) in Nederland? Nederland telt dus ongeveer 17.000 mensen met MS. Wereldwijd komt deze ziekte bij zo’n 2,5 miljoen mensen voor. MS is een ongeneeslijke ziekte van onbekende oorsprong en daarom is het zo belangrijk dat er tijdens de Wereld MS Dag aandacht wordt besteedt aan deze chronische ziekte.

De symptomen kunnen per persoon verschillend zijn, maar de meest voorkomende symptomen zijn:

– vermoeidheid,

– oog- en gehoorproblemen,

– zwakke of stijve spieren,

– spraakproblemen,

– tintelingen,

– coördinatieproblemen,

– problemen met naar de wc gaan,

– geheugenverlies,

– gevoelsstoornissen,

– seksuele problemen.

Vaak hebben mensen met MS meerdere klachten waar verschillende zorgverleners bij betrokken zijn, zoals: een neuroloog, MS-verpleegkundige, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts, oogarts en uroloog. Daarom is het belangrijk voor een patiënt om in behandeling te zijn in één behandelcentrum met een compleet MS-team. De verschillende zorgverleners kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten van de patiënt en kunnen samen met de patiënt kijken naar de mogelijkheden binnen een behandeling. Door middel van behandelingstherapie en medicatie kunnen MS-symptomen namelijk flink worden verminderd en kan de kwaliteit van leven worden verbeterd.

Een van deze behandelcentra in Nederland is het Academisch MS centrum Limburg. Dit centrum heeft sinds 2016 de SanaCoach MS geïntegreerd in de behandeling van MS-patiënten. De SanaCoach MS helpt de patiënt om de eigen gezondheidssituatie vanuit thuis in de gaten te houden via een online beveiligd programma. Door middel van het programma komt de patiënt meer te weten over de aandoening en leert de patiënt de ziekte beter onder controle te houden. De meeste patiënten zijn zeer tevreden over het gebruik van de SanaCoach MS en raden de SanaCoach aan anderen aan. Meer dan de helft van de patiënten beoordeelt de SanaCoach MS met een 8 of hoger.

De SanaCoach MS is onderdeel van het SananetOnline platform. De SanaCoach ondersteunt de zorgverlener van het Academisch MS centrum Limburg bij het monitoren, begeleiden en informeren van patiënten. De zorgverleners kunnen de gezondheidstoestand van de patiënt vanaf afstand in de gaten houden en eerder ingrijpen wanneer dat nodig is. Hierdoor wordt MS beter onder controle gehouden en kan een eventuele ziekenhuisopname voorkomen worden. Vooral in deze corona tijd heeft zowel de patiënt als de zorgverlener veel baat bij de SanaCoach MS. De SanaCoach zorgt namelijk voor laagdrempelig contact in een tijd waarin fysiek contact minder vaak mogelijk is.

Meer weten over de SanaCoach MS? Neem contact met ons op via 046-4588001 of info@sananet.nl.

Op 19 mei is het Wereld IBD dag

Wist u dat wereldwijd 5 miljoen mensen aan chronische darmziektes lijden? Alleen al in Nederland hebben 1 op de 200 mensen de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Vandaar dat we enige aandacht aan deze chronische ziektes willen geven.

Deze ziektes hebben grote impact op het dagelijks leven en daarom is het belangrijk om toekomstige complicaties te voorkomen. Hiervoor heeft Sananet MijnIBDcoach ontwikkeld. Dit is een beveiligd en persoonlijk e-health-hulpmiddel, speciaal ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. De virtuele coach helpt een patiënt om meer te weten te komen over IBD en leert wat men kan doen om IBD onder controle te houden. MijnIBDcoach is een hulpmiddel bij de behandeling.

Door de betrokkenheid en zelfregie van de patiënt verbeteren behandelresultaten. Zo heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er op jaarbasis 50% minder opnames in het ziekenhuis zijn en dat de patiënt nog maar één keer per jaar naar het ziekenhuis hoeft te komen. Dit onderzoek heeft zelfs geleid tot een publicatie in het medisch tijdschrift The Lancet. Meer weten over dit onderzoek? Klik hier voor het gepubliceerde artikel in de Lancet. Wilt u mee informatie over MijnIBDcoach, neemt u dan contact met ons op.

Sananet bestaat 25 jaar

Wereld Astma dag

Wist u dat meer dan 600.000 mensen in Nederland astma hebben?

Een goed moment om vandaag stil te staan bij astma op de Wereld Astma Dag, een dag die in het teken staat van het vergroten van het bewustzijn over astma en het verbeteren van de zorg en behandelmogelijkheden voor mensen met astma.

Met het oogpunt op het verbeteren van behandelmogelijkheden hebben we de SanaCoach Astma in het leven geroepen. Deze coach is ontwikkeld op basis van de Zorgstandaard astma van Long Alliantie Nederland (LAN).

De SanaCoach Astma is een online programma waarmee zorgverleners patiënten met astma makkelijk kunnen monitoren, begeleiden, infomeren en communiceren. Door onder meer vroegsignalering van gerapporteerde risico’s kan er eerder bijgestuurd worden in de behandeling en kan een verergering van klachten worden voorkomen.

Zorgverleners zetten de SanaCoach Astma in als onderdeel van de behandeling om behandeluitkomsten te bevorderen en om een betere ondersteuning te bieden aan patiënten buiten het ziekenhuis. Voor patiënten helpt de digitale coach onder andere om beter om te leren gaan met hun aandoening in het dagelijkse leven. Daarnaast zorgt inzage in de eigen gezondheidssituatie, bevordering van kennis en de korte communicatielijntjes met hun behandelaren, dat patiënten enthousiast zijn over deze aanvullende begeleiding vanuit de ziekenhuizen.

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) is een van de ziekenhuizen in Nederland dat gebruik maakt van de Sanacoach Astma met patiënten. Een patiënt van het OLVG zegt het volgende over de SanaCoach:

“Ik vind het voornamelijk een handige app om te communiceren met de verpleegkundigen in het OLVG, want ik heb wel eens een vraag over de toediening en levering van medicijnen en dat bericht wordt altijd heel snel beantwoord. Dus de communicatie via de SanaCoach werkt echt heel goed.”

(De Vries, 61 jaar)

Binnenkort publiceren we 2 interviews met longartsen waarin we dieper ingaan op de SanaCoach Astma. Wilt u deze als eerste kunnen lezen, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief onder aan deze pagina.

NIEUW, de VitaCoach

Naast ziekenhuizen zijn er steeds meer gezondheidsinstellingen die kampen met de uitdagingen van de chronische zorg. Zo ook vele thuiszorgorganisaties die allerlei soorten zorg verlenen als wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding. Met aandacht en toewijding verlenen deze zorgprofessionals en vrijwilligers menslievende zorg. Door personeelstekorten, werkdruk en toenemende zorgvraag wordt dit echter steeds lastiger.  

Daarom heeft Sananet in samenwerking met Vitavanti Healthcare Solutions de ‘Vitacoach’ ontwikkeld. Vitavanti biedt verschillende e-health services, zoals de Medido dienstverlening, waardoor klanten worden ontzorgd, patiëntenzorg geborgd en cliënten langer zelfredzaam zijn. 

De Vitacoach gaat nu als test bij een thuiszorgorganisatie ingezet worden. Het programma is ontwikkeld met als doel om de zorgvraag duidelijk in beeld te krijgen, sneller te anticiperen bij veranderingen en om de cliënt beter te informeren. Op ieder moment kan een beeld worden gegeven van de gezondheid en vitaliteit van de cliënt. Hiermee hopen we de kwaliteit van chronische zorg voor thuis wonende en kwetsbare ouderen te verbeteren. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom de VitaCoach, schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief onder aan deze pagina.

Maak kennis met onze zorgavatar

Patiënten die de SanaCoach Hartfalen gebruiken worden niet alleen gemonitord, maar kunnen ook door middel van ingebouwde kennismodules informatie krijgen over de ziekte, mogelijke behandelingen en adviezen voor leefstijlaanpassingen. 

Als zorgvernieuwer vindt Sananet het belangrijk te blijven innoveren. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van onze nieuwe zorgavatar die afgelopen maand voor de eerste SanaCoach Hartfalen gebruikers binnen het VieCuri Medisch Centrum beschikbaar is gekomen. Door een zorgavatar aan te bieden, wordt het gebruik van de SanaCoach niet alleen persoonlijker voor de gebruikers, maar wordt deze tevens toegankelijker voor laaggeletterden. Patiënten die eerder de sessies zelf moesten doorlezen, krijgen nu namelijk de mogelijkheid om door de zorgavatar al pratend door de sessie geleid te worden.   

Omdat de eerste ervaringen met het gebruik van de zorgavatar zeer positief zijn, zal deze de komende tijd geleidelijk ook beschikbaar worden gesteld voor onze andere SanaCoaches. Zo geeft een van de eerste gebruikers aan ”Het programma werkt erg goed en ik kan de avatar ook goed volgen”.  

Gebruikt u de SanaCoach al binnen uw zorginstelling en wilt u de nieuwe zorgavatar aanbieden aan patiënten? Neemt u dan contact met ons op via info@sananet.nl. 

Brain awareness week 2021

Deze week staan we stil bij de Brain Awareness Week. De week staat in het teken van (on)zichtbare gevolgen van een hersenaandoening.   

Met behulp van onze virtuele coaches voor Parkinson, MS en CVA helpen we de patiënt en de zorgverlener om de ziekte en haar gevolgen in kaart te brengen. Wetenschap en waarnemen, dat vormt de basis van onze eHealth-oplossingen. Door op het juiste moment de juiste vragen te stellen, leert onze virtuele coach de patiënten steeds beter kennen. Zo zorgen we dat ze gezien worden door de juiste medische professional wanneer dat nodig is. En door kennis en adviezen te delen, leren we samen patiënten de baas worden en te blijven over hun (chronische) aandoening.

“Ik vond het prettig dat door het programma er een soort extra controle is. Het heeft mij enige steun geboden thuis, ik vond de stap naar huis namelijk best groot.” – Patiënt die gebruik maakt van SanaCoach CVA (69 jaar) 

Met een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen, minder druk op de ziekenhuispoli en een betere therapietrouw als resultaat. Als partner van de zorgverleners, zorgen we ervoor dat mensen de tijd en aandacht krijgen op de momenten dat ze dat het hardst nodig hebben. We stellen alles in het werk om patiënten de beste kwaliteit van leven te bieden. Daar tekenen wij voor. U ook?

Benieuwd naar één van onze SanaCoaches? Neem dan contact op via info@sananet.nl of bel naar 046-4588001.

Online webinar van Harteraad: Thuis meten met hartfalen – Je zorg dichtbij

Als je hartfalen hebt, kunnen zorgverleners uit het ziekenhuis jou ook thuis in de gaten houden. Dat kan met telebegeleiding. Je meet thuis je waarden, zoals gewicht, bloeddruk en hartslag. Dit geef je regelmatig door aan het ziekenhuis. Dat gaat via een app of een online programma op de computer.

Mensen die al gebruik maken van telebegeleiding, zeggen dat ze beter inzicht krijgen in hun gezondheid en dat het ze een veilig gevoel geeft. Voordeel is ook dat je minder vaak naar het ziekenhuis hoeft voor controle. Dat scheelt tijd en reiskosten. Maar wat als je niet zo handig bent met een computer of wat gebeurt er als je waarden ineens afwijken op een zondagochtend en de poli is gesloten?

Het antwoord op je vragen krijg je op donderdag 25 februari om 16.00 uur bij het webinar Thuismeten met hartfalen – Je zorg dichtbij, georganiseerd door Harteraad.

Meld je aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot de dag van het webinar.
Heb je vragen die je graag behandeld wil zien? Meld je dan uiterlijk 11 februari 2021 aan en vermeld je vragen op het aanmeldformulier.

Een lichtpuntje in roerige tijden…

Beste zorgverlener,

Aan het einde van dit roerige jaar willen wij u graag bedanken. U als healthcare professional heeft Nederland mee staande gehouden. Iets wat we niet genoeg kunnen benadrukken. De positiviteit en veerkracht die onze zorg heeft laten zien is bewonderenswaardig.

Veerkracht ontstaat volgens ons als je samen uitzicht en toekomst creëert. Als je samen ook lichtpuntjes blijft zoeken en zien. En die zijn er gelukkig zeker.

Zo heeft innovatie het afgelopen jaar een versnelling gemaakt die we anders niet voor mogelijk hadden gehouden. Ook wij hebben met Sananet in korte tijd heel veel geleerd en kunnen verfijnen. Er werd een enorm beroep gedaan op onze digitale oplossingen. En wij zijn er trots op dat die oplossingen hun dienst hebben kunnen bewijzen.

Het is mooi om te zien dat onze visie op e-health, in samenwerking met zorgprofessionals, een enorm verschil kan maken voor patiënten. Aandacht kreeg een nieuwe vorm. Een schaalbare vorm. Die in veel gevallen niet alleen patiënten helpt, maar ook de healthcare professionals ontzorgt. En u weet wellicht als geen ander hoeveel druk er op die schouders heeft gerust. En nog steeds rust.

Wij willen u enorm bedanken voor uw vertrouwen. Wij blijven aankomend jaar uiteraard klaar staan voor u en uw patiënten. En we blijven ons vooral ontwikkelen. Om binnen de zorg van de toekomst de juiste aandacht voor de patiënt (en voor u) te kunnen faciliteren. En te verbeteren.

Voor nu wensen we u aandachtvolle dagen en een voorspoediger 2021.

Team Sananet