Webinar ‘Zorg op Afstand voor IBD in tijden van crisis’ dinsdag 7 april 2020 17:00 – 18:00 uur

Het zijn bijzondere tijden momenteel. Zorgprofessionals worden geconfronteerd met een totale herorganisatie van hun ziekenhuis. De zorg voor mensen met een chronische aandoening zoals IBD moet echter gewoon doorgaan. Er worden door patiënten veel vragen gesteld over de risico’s van IBD of medicatiegebruik en het krijgen van of beloop van een COVID-19 infectie.

Zorg op afstand, door bijvoorbeeld mijnIBDcoach, calprotectine point of care-testen en infusen bij de patiënt thuis, kunnen nu een goede oplossing zijn om kwaliteitsvolle zorg voor IBD patiënten te garanderen en opgelopen wachttijden na de Corona crisis te voorkomen.De afgelopen weken zijn er diverse vragen binnen gekomen over mijnIBDcoach. Het stichtingsbestuur van mijnIBDcoach heeft daarom besloten een online meeting te organiseren met praktische informatie over zorg op afstand voor IBD.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze meeting.

Met vriendelijke groet,
Het stichtingsbestuur,

Marieke Pierik, MDL-arts
Tineke Markus, voorzitter

Wat?
Webinar ‘Zorg op afstand voor IBD in tijden van crisis’ mijnIBDcoach, Calprotectine point of care en thuis infusen.

Waar?
Zoomwebinar; u ontvangt op dinsdag 7 april per e-mail de logingegevens van het webinar.

Wanneer?
Dinsdag 7 april van 17.00-18.00 uur

Programma

17:00: Welkom en introductie – Tineke Markus

17:05: Remote monitoring met mijnIBDcoach: hoe ziet het zorgpad er dan uit? – Marieke Pierik, MDL-arts

17:15: Praktisch: hoe start je mijnIBDcoach en thuiscalprotectine monitoring bij een patiënt? – Mia Cilissen, verpleegkundig specialist MUMC+

17:25: Hoe start je mijnIBDcoach en mogelijkheden financiële ondersteuning – Jan Ramaekers, Sananet

17:35: Praktijkervaring Zuyderland: versnelde opschaling – Mariëlle Romberg, MDL-arts Zuyderland MC

17:45: Hoe start je biological infusen bij de patiënt thuis? – Marijn Visschendijk, MDL-arts UMC Groningen

Aanmelden voor webinar

Klik hier om u aan te melden voor dit webinar.

MijnIBDcoach voorzien van integraal Corona beladvies

Duizenden patiënten met IBD (chronische darmontstekingen ‘ziekte van Crohn’ en ‘Colitis Ulcerosa) kunnen sinds een week gebruik maken van een Corona beladvies die ingebouwd is in de succesvolle mijnIBDcoach. De 18 ziekenhuizen die inmiddels gebruik maken van mijnIBDcoach mogen de komende 6 maanden zonder extra kosten deze voor al hun IBD-patiënten inzetten.

Patiënten die onder behandeling zijn bij deze 18 ziekenhuizen kunnen zich nu ook, op uitnodiging van de zorgprofessional, zelf inschrijven op de e-coach. Dat werd tot nu toe door de zorgprofessional gedaan. Tineke Markus, voorzitter van de Stichting mijnIBDcoach: “Hiermee wordt de patiënt nog meer regisseur van zijn of haar eigen ziekteproces en daarnaast geeft dat de medisch professional in deze hectische tijden de gelegenheid zich volledig te richten op de patiënten die de zorg het hardste nodig hebben”.

MijnIBDcoach is een van de meest succesvolle e-health toepassingen in Nederland. Patiënten worden via telemonitoring op afstand begeleid en ondersteund. De patiënten worden daarbij niet alleen gemonitord, ook krijgen ze met ingebouwde kennismodules informatie over de ziekte, mogelijke behandelingen en adviezen voor leefstijlaanpassingen. Een wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd is in The Lancet heeft aangetoond dat hiermee het aantal polibezoeken met 40% kan worden gereduceerd en het aantal klinische opnames zelfs gehalveerd.

Corona beladvies opgenomen

Vanwege Corona is mijnIBDcoach die samen met e-health pionier Sananet is ontwikkeld, bovendien uitgebreid met een Corona beladvies. Patiënten met klachten die mogelijk kunnen duiden op Corona, kunnen nu online enkele vragen beantwoorden. Een algoritme achter deze vragen leidt tot zelfzorgadviezen op maat en adviseert de patiënt, indien nodig, contact op te nemen met de medisch professional.

Maastricht UMC+ schaalt gebruik telemonitoring bij hartfalen op

Om te voorkomen dat de zorg voor kwetsbare patiënten in het gedrang komt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid19, biedt het Maastricht UMC+ alle hartfalenpatiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis of van wie de poli-afspraak geannuleerd moest worden, per direct monitoring op afstand aan. Dat gebeurt door middel van een e-health-tool: de SanaCoach Hartfalen (ook wel ‘Molly’ genoemd). Deze e-coach is bovendien uitgebreid met een corona-beladvies. Patiënten kunnen nu thuis een vragenlijst invullen als ze klachten hebben die mogelijk duiden op besmetting met het coronavirus.

Alle hartfalenpatiënten die ontslagen worden uit het Maastricht UMC+ of die niet meer op de polikliniek terecht kunnen vanwege besmettingsgevaar, worden aangesloten op de SanaCoach, een e-health-applicatie waarmee patiënten via telemonitoring op afstand worden begeleid en ondersteund door medewerkers van het Maastricht UMC+. De patiënten worden daarbij niet alleen gemonitord, ook krijgen ze door middel van ingebouwde kennismodules informatie over de ziekte, mogelijke behandelingen en adviezen voor leefstijlaanpassingen. De e-coach is niet nieuw voor het Maastricht UMC+. Hartfalenpatiënten worden op deze manier al jarenlang succesvol op afstand begeleid en ondersteund. Patiënten kunnen zich nu ook, op uitnodiging van de zorgprofessional, zelf inschrijven voor deze e-coach. Dat werd tot nu toe door de zorgprofessional gedaan. “We slaan zo twee vliegen in een klap”, aldus Hans-Peter Brunner-la Rocca, hoogleraar cardiologie in het Maastricht UMC+: “We houden hartfalenpatiënten op deze manier goed in de gaten en bieden de juiste zorg, en daarnaast kunnen we ons volledig richten op de crisiszorg die noodzakelijk is vanwege de corona-uitbraak.

Corona-beladvies
Vanwege de corona-pandemie is de e-coach voor hartfalenpatiënten, die het Maastricht UMC+ samen met e-health-pionier Sananet ontwikkelde, uitgebreid met een corona-beladvies. Patiënten met klachten die wijzen op een mogelijke besmetting met het coronavirus, kunnen nu online een vragenlijst invullen. Een algoritme achter deze vragen leidt tot adviezen op maat en adviseert de patiënt, indien nodig, contact op te nemen met een medische professional.

Sananet breidt coaches uit met Corona beladvies en zelfregistratie door patiënt

Ook in deze roerige tijden blijft Sananet aan haar koers vasthouden: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment voor de kwetsbare chronische patiënt. Graag helpen we met deze koers onze klanten het Corona virus het hoofd te bieden waarbij we de beperkte beschikbare middelen zo effectief mogelijk inzetten. Op dit moment voeren we een aantal uitbreidingen door aan onze applicaties om hier nog beter bij te ondersteunen. Deze uitbreidingen zullen de komende dagen allemaal beschikbaar komen.

Corona beladvies opgenomen

We hebben inmiddels binnen (bijna) alle coaches een Corona belsessie ontwikkeld waarbij de patiënt met klachten die mogelijk duiden op Corona enkele vragen beantwoordt. Een algoritme achter deze vragen leidt tot zelfzorgadviezen op maat en adviseert de patiënt, indien nodig, via chat of telefoon contact op te nemen met de verpleegkundige of arts. 

Zelfregistratie voor patiënten

Tot op heden schreef de zorgverlener de patiënt in op de betreffende applicatie, uiteraard na toestemming van de patiënt. Om de zorgverlener hierin te ontlasten hebben we de afgelopen dagen hard gewerkt aan een zelfregistratie module voor de patiënt. Hiermee kan de patiënt zich zelf inschrijven, wanneer hij of zij daartoe is uitgenodigd door zijn of haar zorgverlener. Dit ontlast de zorgverlener in deze hectische tijden en geeft de patiënt direct een gevoel van eigen keuze en verantwoordelijkheid. Klanten die hier gebruik van willen maken, kunnen met ons contact opnemen, zodat we dit opzetten. Dit zal enkele dagen vergen, aangezien per klant een specifieke pagina zal worden opgezet.

Instructievideo’s beschikbaar voor professional en patiënt

Uiteraard wil ook Sananet in het licht van het voorkomen van snelle verspreiding van het Corona virus fysieke bijeenkomsten en afspraken tot een minimum beperken. Mede om deze reden hebben we instructievideo’s gemaakt die professional en patiënt op een eenvoudige manier uitleg geven over het gebruik en de mogelijkheden van de applicaties. Deze video’s zijn te vinden op onze website. Uiteraard blijft onze helpdesk beschikbaar om vragen van professionals en patiënten te beantwoorden en zijn onze implementatie adviseurs ook op afstand via telefoon en beeldbellen beschikbaar om advies te geven op welke wijze de applicaties ingesteld kunnen worden voor specifieke patiëntgroepen en hoe dit in het zorgproces kan worden ingebed.

FMS noemt MijnIBDCoach als JZOJP voorbeeld

Toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg voor iedere patiënt, nu en in de toekomst. Dat maken medisch specialisten mogelijk met de juiste zorg op de juiste plek (JZJOP). Op een speciale champagnepagina benoemt de FMS 101 voorbeelden van JZOJP, waaronder MijnIBDcoach.

Het doel van MijnIBDcoach is het verbeteren van de behandeling van patiënten met chronische darmontstekingen. Door vroegtijdige detectie van signalen die kunnen wijzen op een activatie van de ziekte, kunnen patiënten eerder en beter behandeld  worden. Werken met MijnIBDcoach leidt tot minder ziekenhuisopnames en minder polikliniekbezoeken met tenminste een gelijke tevredenheid van zorg. Met MijnIBDcoach hoeven patiënten nog maar 1 keer per jaar regulier op de polikliniek te komen. Ook zijn er tot 50% minder opnames in het ziekenhuis op jaarbasis. 

Isala en partners (waaronder Sananet) tekenen manifest

Tijdens de eerste Isala Hackathon werd een manifest tussen Isala en haar partners getekend. De partners Zilveren Kruis, Philips, Sananet, Cisco en Universiteit Twente waren aanwezig bij dit tweedaagse evenement, om samen met zorgprofessionals van Isala oplossingen te vinden om ziekenhuiszorg naar de patiënt thuis te brengen.

‘Thuis als het kan, ziekenhuis als het moet’

Met het tekenen van het manifest committeren de samenwerkende partners zich aan het realiseren van de doelstelling. Deze bestaat onder andere uit het transformeren van de huidige ziekenhuiszorg naar ziekenhuiszorg bij patiënten thuis. De kern is dat de patiënt meer en vaker thuis kan blijven in zijn vertrouwde omgeving. Het motto is ‘thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet’. Daarnaast zijn de initiatieven in eerste instantie bestemd voor de regio en schaalbaar. Een wezenlijk element van het partnerschip is de ruimte om het experiment aan te gaan en het bieden van mogelijkheden om de ambities te verwezenlijken.

Ambitie

De ambitie van alle partijen is om de kwaliteit van zorg in Nederland verder te verbeteren en eraan bij te dragen dat de zorg zowel nu als op lange termijn zowel fysiek, tijdig als financieel toegankelijk blijft voor iedereen die zorg nodig heeft. Het betrekken van patiënten bij het vinden van oplossingen om ziekenhuiszorg naar huis te brengen is van groot belang. 

Rob Dillmann: “Wij zijn erg blij met het partnerschap dat we hebben gevormd. Op die manier slaan we de handen ineen om aan de zorg van de toekomst te werken. In Isala denken we dat we via Connected Care betere en meer patiëntgerichte zorg kunnen bieden, samen met meer werkplezier. Het mooie van het partnerschap is dat we meteen praktisch aan de slag zijn gegaan met een inspirerende hackathon.”

Isala en Sananet geven patiënten regie met behulp van e-coaches

Isala is dit jaar met het Connected Care programma gestart dat zich richt op het verlenen van zorg in de thuisomgeving van patiënten. Jan Gerard Maring, programmadirecteur Connected Care: ‘Voor patiënten is het erg prettig om zorg thuis te krijgen. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te reizen en dus ook minder vaak een beroep te doen op hun naaste of mantelzorger. De digitale SanaCoaches van Sananet helpen ons om patiënten zorg in hun eigen, vertrouwde omgeving te bieden.

Samenwerking Sananet

Isala wil de komende jaren meer SanaCoaches aan haar patiënten beschikbaar stellen. Met behulp van deze apps voor tablet of smartphone en het patiëntenportaal kunnen arts en patiënt op afstand contact leggen. Om dit te kunnen realiseren is per 1 juli 2019 een samenwerking aangegaan met Sananet; een ervaren aanbieder van Telemonitoring en e-Health oplossingen in Nederland. De online begeleidingsprogramma’s geven zorgprofessionals real-time inzicht in het verloop van de gezondheid van hun patiënten. Zij verbeteren de kwaliteit van de chronische zorg en maken de relatie tussen patiënt en zorgverlener persoonlijker en intensiever.

Jan Ramaekers, CEO van Sananet:” Wij zijn heel blij met deze samenwerking. Wij werken al jaren tot tevredenheid van patiënten en zorgprofessionals aan de ontwikkeling van telemonitoring voor patiënten met chronische aandoeningen zoals Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Chronisch Hartfalen, COPD en nog meer dan 10 andere ziektebeelden. Als integraal onderdeel van de medische behandeling zullen onze digitale SanaCoaches een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ambitie van Isala om de juiste zorg op de juiste plaats te laten plaatsvinden. De digitale SanaCoaches zijn als een persoonlijke buddy voor de patiënt en een virtuele assistent van de behandelaar.

MijnIBD-Coach

Eén van de eCoaches die Isala nu al beschikbaar stelt aan haar patiënten is MijnIBDCoach, een eCoach voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcurosa. Maring: ‘We zitten nog in de beginfase. De patiënten die er gebruik van maken zijn enthousiast. Ze worden continu gemonitord en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Er moeten nog een aantal stappen worden gemaakt, zoals een koppeling met het elektronisch patiëntdossier, voordat we MijnIBDCoach aan een grotere patiëntgroep beschikbaar kunnen stellen. De samenwerking met Sananet is voor ons erg belangrijk. Dankzij hun oplossingen krijgen onze patiënten de regie over hun eigen leven weer een beetje terug.’

Toekomstvisie

Door de samenwerking tussen Isala en Sananet kunnen patiënten van Isala in de nabije toekomst al gebruik maken van bestaande eCoaches van Sananet. Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala: ‘Door het inzetten van eCoaches krijgen we meer informatie van over de gezondheidstoestand van onze patiënten en kunnen we sneller reageren op veranderingen. Hierdoor worden patiënten minder ziek en herstellen ze sneller. Dat is niet alleen heel fijn voor de patiënt, maar zorgt ook voor het terugdringen van zorgkosten. Daarnaast wil Isala samen met Sananet nieuwe eCoaches ontwikkelen voor bestaande patiëntengroepen. Een aantal specialismen hebben al aangegeven graag te willen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe eCoaches. De samenwerking met Sananet is ook een belangrijk onderdeel van de integrale Connected Care strategie van Isala.

MijnIBDcoach wint Wetenschaps- en Innovatieprijs FMS 2019

In een spannende finale is MijnIBDcoach uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). “We zijn ontzettend blij! Deze bijzondere onderscheiding is een erkenning voor het harde werk van ons hele onderzoeksteam”, reageert arts-onderzoeker Marin de Jong.

Het onderzoeksteam van maag- darm- leverartsen wint een 3D-geprinte bokaal en een geldbedrag, te besteden aan nieuwe vak gerelateerde activiteiten. Daarmee laat MijnIBDcoach, in laatste instantie 2 andere nominaties van de 24 inzendingen achter zich. De eHealth applicatie is door MDL-specialisten van MUMC+ Maastricht, LUMC Leiden, Zuyderland MC Sittard-Geleen, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, de stichting MijnIBDcoach en patiëntenvereniging CCUVN ontwikkeld in samenwerking met eHealth-specialist Sananet.

De onderzoekers hebben aangetoond aan dat telemonitoring van patiënten met chronische darmaandoeningen als de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa leidt tot betere zorguitkomsten en aanzienlijk lagere zorgkosten. De Jong, arts-onderzoeker bij MUMC+: “MijnIBDcoach wordt al door 17 ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Het is fantastisch om een succesvolle innovatie te mogen ontwikkelen die zo enthousiast wordt ontvangen door patiënten en zorgverleners.”

Impact indrukwekkend

Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Raad Wetenschap en Innovatie en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), reikte de prijs uit: “De studie laat grote impact zien van het inzetten van MijnIBDcoach, wetenschappelijk, maatschappelijk en op de individuele patiënt. Deze relatief eenvoudige telemedicine tool maakt het mogelijk om de ziekteactiviteit bij patiënten met een chronische darmaandoening beter te monitoren.” Veelbelovend was ook de meerwaarde van de app voor de multidisciplinaire samenwerking in de zorg. “Maar wat voor de jury de doorslag gaf, is de bewezen impact van MijnIBDcoach op de zorg, de mogelijkheid om de tool ook toe te passen op andere grote doelgroepen zoals reuma- of hartpatiënten, en de opening die deze digitale toepassing geeft naar eHealth in de anderhalvelijnszorg,” benadrukte van Benthem.

Significante onderzoeksresultaten

De studie laat zien dat MijnIBDcoach zorgt voor betere – online – monitoring van de ziekteactiviteit bij patiënten met chronische darmaandoening als de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Het inzetten van deze tool leidt tot 50% minder ziekenhuisopnames, 36% minder polikliniekbezoeken en betere therapietrouw. Daarbij komt een besparing van 550 euro per patiënt per jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse kostenbesparing van 44 miljoen. Het platform biedt tevens de mogelijkheid om data te verzamelen voor onderzoek en registratie van uitkomstmaten voor value based healthcare.

Veel inzendingen

De keuze voor MijnIBDcoach was het resultaat van een enerverend selectieproces. Niet minder dan 24 wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben een onderzoek vanuit hun specialisme voorgedragen. Een deskundige jury selecteerde uit deze voordrachten nog 2 nominaties:

  • CAMELYON16 – challenge van de pathologen. Een onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het opsporen van metastasen bij borstkankerpatiënten.
  • AMACING – studie van de radiologen, internisten en cardiologen. Een onderzoek naar het effect van toevoegen van vocht bij contrastmiddelen.

Wetenschaps- en Innovatieprijs FMS

De FMS heeft de Wetenschaps- en Innovatieprijs in het leven geroepen om innovatief onderzoek te stimuleren en elke 2 jaar een podium te geven. Door deze aanpak gericht op de vernieuwing van diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg, kunnen de specialisten medische behandelingen blijven verbeteren. Dit onderzoeksbeleid past bij de ambitie van medisch specialisten de beste zorg ter wereld te leveren aan hun patiënten.

Bronnen:

www.demedischspecialist.nl

www.demedischspecialist.nl/mijnibdcoach-studie-maag-darm-en-levergeneeskunde

Meer over de MijnIBDCoach

Slimme zelfzorg met virtuele dokter Abby

Een paradigmaverschuiving bij de behandeling van patiënten met chronisch hartfalen

Onder regie van Maastricht UMC+ ontwikkelt Sananet samen met een tiental toonaangevende klinische en technologische partners uit Noordwest-Europa het intelligente doctor-at-home systeem Abby. Het door Interreg North-West Europe gesponsorde e-Health project PASSION-HF (Patient self-care using eHealth in chronic Heart Failure, kortweg PASSION-HF) wordt binnen drie jaar gerealiseerd.

De virtuele dokter is de spil van een slim zelfzorg systeem dat mensen met hartfalen zelfredzaam wil maken. Abby assisteert ze bij het nemen van beslissingen over hun medische behandeling, schrijft medicijnen voor en coacht ze bij het verbeteren van hun therapietrouw en leefstijl. Doorontwikkelde componenten zoals een interactieve interface (een sprekende avatar, de virtuele dokter) voor de dialoog met patiënten en machine learning voor zelflerende toepassingen maken het verschil met vergelijkbare innovaties. Dat geldt ook voor de inzet van serious games en online coaching.

Eigen verantwoordelijkheid
Abby is zowel de online adviseur als de digitale dokter. Bij de toepassing van gepersonaliseerd zelfmanagement worden standaard zorgtaken veilig uitgevoerd door stabiele patiënten zelf zonder tussenkomst van zorgprofessionals. Weliswaar blijven hun behandelaren op afstand altijd stand-by, maar zij interveniëren enkel in bijzondere, urgente omstandigheden.

Gespecialiseerde, hoogwaardige zorg voor complexe cardiovasculaire aandoeningen is in de huidige uitvoering niet langer toekomstbestendig. De snel vergrijzende bevolking, de complexiteit van de zorg door de toename van co-morbiditeit, en de verwachte afname van zorgverleners, met name in landelijke gebieden, leiden tot een ernstig tekort aan middelen en gekwalificeerde mensen.

De levenslange medische behandeling van HF is complex en tijdrovend. Zij plaatst de gezondheidszorg wereldwijd voor een stevige uitdaging. Door de demografische ontwikkeling neemt het aantal door HF getroffen mensen snel toe en groeit de kloof tussen behandelingsbehoefte en -capaciteit.

Noodzaak door personeelstekort 
Om de noodzakelijke verandering in de behandeling van HF en andere veel voorkomende ernstige chronische ziekten succesvol door te voeren, zijn fundamenteel nieuwe concepten en scenario’s nodig met integratie van volwassen zelfzorg. De inspirerende samenwerking van klinische en hightech partners op het gebied van state-of-the-art hartfalenzorg, kunstmatige intelligentie, gamification en patiënt coaching stimuleert de doorbraak van medische zelfzorg.

‘Telezorg komt niet bovenop de bestaande zorg, maar is daar onderdeel van. Digitalisering is de enige weg om bij gebrek aan menskracht en stijgende zorgkosten het huidige niveau van zorg te kunnen garanderen. Abby zorgt voor een betrouwbare balans tussen advisering, zelfmanagement van de patiënt en het moment waarop de echte zorgverlener het moet overnemen’, zegt cardioloog en hoogleraar Hans-Peter Brunner-La Roccavan het Hart- en Vaatcentrum van MUMC+ . Hij is ook de lead manager van het PassionHF consortium dat een budget van 6 miljoen Euro kan inzetten om zorgavatar Molly binnen drie jaar te laten promoveren tot de virtuele arts Abby.

Doorbraak met dank aan artificiële intelligentie
Kunstmatige intelligentie heeft de potentie om een dergelijke paradigmaverschuiving te kunnen realiseren. Wel moeten er aanvullende scenario’s worden overwogen voor een succesvolle implementatie van deze vernieuwing in de cardiovasculaire zorg. Deze kunnen bestaan uit het verzamelen van cohortgegevens uit de bestaande zorgpraktijk, adequate beschrijving van individuele patiëntkenmerken en toegepaste interventies, het opnieuw definiëren van uitkomstmaten en nieuwe voorspellingsmodellen die prospectief worden getest.

Costumized care
Om de hoge kwaliteit van de zorg in de toekomst te kunnen behouden worden innovatieve, digitale technologieën opgenomen in het behandelingsproces. Patient centered care biedt kansen om:
• Individueel te reageren op de behoeften van patiënten,
• Patiënten zelf meer centraal in hun zorg te zetten,
• Patiënten te ondersteunen in hun dagelijks beheer van de ziekte,
• Doktersbezoeken te substantieel verminderen en
• Onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.

Extra tijd voor kwetsbare patiënten
De gepersonaliseerde aanpak kan de behandeling van hartfalen aanzienlijk verbeteren of de toestand van patiënten gedurende langere tijd stabiel houden. Artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen krijgen tijd om meer aandacht te geven aan patiënten met een complexer verloop van hun ziekte. Deze innovatieve aanpak zal de kosten per patiënt aanzienlijk verlagen en tegelijk hartfalenzorg op topniveau garanderen.

De huidige ‘one-size-fits-all’-benadering van HF zorg resulteert niet in het beste resultaat voor alle patiënten. Een onorthodoxe, benadering is vereist. Vanuit een holistische visie kiezen de partners in PassionHF voor een voorspellende, preventieve en gepersonaliseerde PPPM-aanpak waarin patiënten zelf de regie pakken. Daarbij gecoacht door de virtuele dokter Abby via een gebruiksvriendelijke onlineapplicatie die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en gamification.

Patiënt actief betrokken bij ontwikkeling
Abby zal zich laten leiden door de behoeften van patiënten en hun familieleden. Deze worden actief betrokken bij de ontwikkelings- en implementatiefase. Uiteraard worden de behoeften en wensen van de medische dienstverlener, zoals artsen en verpleegkundig specialisten, en de eisen van de uiteenlopende Europese zorgsystemen in het co-creatie concept meegenomen. De kwaliteit van Abby’s beslissingen wordt gemonitord door een panel van experts verbonden aan PassionHF.

‘Het hart- en vaatcentrum van het academisch ziekenhuis in Maastricht en wij werken al jarenlang samen bij de ontwikkeling van eHealth. In de pionierstijd is de samenwerking ontstaan met telebegeleiding via de Health Buddy. Vijftien later is de online HF-coach met virtueel verpleegkundige Molly in bedrijf. In zekere zin wordt de digitale dokter Abby weer de doorontwikkeling daarvan’, memoreert managing director Jan Ramaekers van Sananet. ‘Stabiele patiënten kunnen zichzelf in de gaten houden met Abby als achterwacht. Enkel nog bij hun intake of in situaties die voor Abby te complex worden zij gezien door een echte dokter. Ondertussen neemt zij al veel werk over, want medicatie voorschrijven en behandeladvies geven kan zij zelf.’

Gedurende de looptijd van het project ligt de focus op HF als chronische aandoening met hoge prioriteit, en wordt ook een belangrijke co-morbiditeiten als COPD aangepakt. Zodra het Passion-HF-concept zich in de praktijk heeft bewezen kan het innovatieve model worden uitgebreid naar andere, ernstige chronische ziekten.

Bronnen
Eurlings C, Boyne JJ, de Boer RA, Brunner-La Rocca HP. Telemedicine in heart failure-more than nice to have? Neth Heart J. 2019;27(1):5-15.

Golubnitschaja O, Baban B, Boniolo G, Wang W, Bubnov R, Kapalla M, et al. Medicine in the early twenty-first century: paradigm and anticipation – EPMA position paper 2016. The EPMA journal. 2016;7:23.

_____________________________________________________________________________

Over hartfalen

Bij hartfalen kan het hart het lichaam niet langer voorzien van voldoende bloed en dus voldoende zuurstof. Kortademigheid, opgezwollen enkels of onderbenen en chronische vermoeidheid behoren tot de symptomen. Angst of depressie zijn veel voorkomende co-morbiditeiten van hartfalen. HF is de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopname van mensen van 65 jaar of ouder, wat resulteert in buitensporig hoge kosten en een grote sociale impact. De ziekte gaat gepaard met een hoog overlijdensrisico.

Prevalentie
De ontwikkeling van Abby is een reactie op het snelgroeiend aantal mensen met hartfalen in Noordwest-Europa. Hartfalen is een van de meest complexe chronische ziekten met een hoge prevalentie. In westerse landen wordt ongeveer 2% van de bevolking getroffen. Door de vergrijzing zal de prevalentie in NWE snel toenemen tot naar schatting 3% in 2025. Het huidige aantal van 3.600.000 HF-patiënten stijgt in die periode naar meer dan 5.000.000 patiënten.

Passion-HF
Het PASSION-HF-consortium omvat een brede multidisciplinaire expertise, waaronder het medische veld, patiëntkennis, AI, gepersonaliseerde tele-geneeskunde, online coaching, gamification en serious gaming, data-uitwisseling en -opslag, alsmede bedrijfsontwikkeling en communicatie. In het door Interreg NWE gesponsorde project wordt samengewerkt door de volgende partners:
• Maastricht University Medical Center, MUMC+
• University College of Dublin
• University Hospital Aachen
• Thomas More University of Applied Science, Geel/Belgie
• Queen’s University Belfast
• German Foundation for the Chronically Ill, Fürth
• Sananet Care BV, Sittard
• Nurogames, Keulen
• Exploris AG, Zürich.

Het Interreg NWE-programma bevordert transnationale samenwerking om van Noordwest-Europa een belangrijke economische speler te maken en. NWE wil een aantrekkelijke plaats om te werken en te leven zijn, met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

Meer informatie vindt u ode projectpagina van PASSION – HF.

Dijklander Ziekenhuis nu ook gestart met MijnIBDcoach

IBD patiënten uit het Dijklander Ziekenhuis kunnen nu ook MijnIBDcoach gebruiken om hun gezondheid beter in de gaten te houden en de zorgverlener en de patiënt zich beter op een controlebezoek kunnen voorbereiden. Deze digitale gepersonaliseerde zorg voor IBD-patiënten werkt voor het ziekenhuis kosteneffectief en ontlast zorgverleners van de Maag-Darm-Lever afdeling.

Wetenschappelijk onderbouwd
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door gebruik van MijnIBDcoach het aantal controlebezoeken en acute opnames op een veilige manier kan worden teruggebracht. MijnIBDcoach is ontwikkeld om beter zorg op maat te kunnen geven aan de patiënt en ziekenhuisbezoek te verminderen.

Direct seintje
Met dit computerprogramma monitoren IBD-patiënten hun eigen gezondheid. Daarvoor vullen zij gegevens in over hun aandoening en hoe dat het dagelijks leven beïnvloedt. De resultaten worden samengevat in een behandeloverzicht wat de patiënt, de MDL-arts of verpleegkundige kunnen inzien. Bij bijzonderheden ontvangt het ziekenhuis direct een seintje en wordt er contact gezocht met de patiënt om een behandeladvies te bespreken of afspraak te maken.

Gesprek in de spreekkamer
Behandelaars houden met de MijnIBDcoach op een veilig manier controle via de digitale tools en algoritmen van de eCoach en de patiënten voelen zich gesteund doordat ze alleen als het nodig is op controle komen. Het gesprek in de spreekkamer wordt, door het invullen van online vragen, effectief voorbereid zodat de patiënt direct kan bespreken wat hij of zij nodig vindt om met de zorgverlener te delen. Dat geeft een andere invulling aan het consult.

Waardevolle tijd
De patiëntbeleving en die van de zorgverlener wordt door ondersteuning van de eCoach als prettiger en waardevoller ervaren. Verpleegkundig specialist Nancy Turkstra: “Ter voorbereiding op een afspraak kunnen patiënten al online gegevens invullen, zodat we tijdens de afspraak aandacht kunnen besteden aan de écht belangrijke zaken.”


Kenniskuren

Verpleegkundig specialist Nancy Turkstra is ook enthousiast over de zogeheten kenniskuren in de MijnIBDCoach: “Patiënten hebben vaak behoefte aan informatie over hun ziekte en hoe ze die kunnen beheersen. Ook dat is in de IBD-coach te vinden”, vertelt ze. Deze kenniskuren worden in de digitale omgeving aangeboden aan patiënten als zij betrouwbare informatie zoeken over hun aandoening. Dijklander Ziekenhuis start met MijnIBDcoach voor patiënten die hiervoor open staan. De MDL-arts of verpleegkundig specialist bespreekt met de patiënt of de IBD-coach een optie is. Zo laat het Dijklander Ziekenhuis in een persbericht weten.

Ontwikkeling MijnIBDcoach
MijnIBDcoach is ontwikkeld in samenwerking met de Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCVUN),het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum. Inmiddels werken 16 ziekenhuizen met MijnIBDCoach. Sananet is een grootschalige samenwerking aan gegaan met Zilveren Kruis. Het doel van de zorgverzekeraar is om uiteindelijk 70 procent van de patiënten met Crohn of colitis ulcerosa telemonitoring en -coaching thuis aan te bieden. Het gaat om circa 11.000 Zilveren Kruis-verzekerden.

Meer informatie over de MijnIBDCoach vindt u op onze website.