”DE SANACOACH LIESBREUK BESPAART DE PATIËNT EN ZORGVERLENER KOSTBARE TIJD”

Bij een liesbreuk is er sprake van een zwakke plek in de buikwand. Door de zwakke plek kan een stukje buikvlies en soms ook een stukje darm tussen de spierlagen uitpuilen. Dit is gelukkig meestal niet gevaarlijk, maar kan vervelende symptomen met zich meebrengen zoals pijn en branderigheid rondom de plek.

PRE- EN POSTOPERATIEVE BEGELEIDING MET DE SANACOACH LIESBREUK

De SanaCoach Liesbreuk wordt ingezet voor zowel pre- als postoperatieve begeleiding en monitoring van liesbreukpatiënten. Een patiënt die een liesbreukoperatie moet ondergaan, wordt via de SanaCoach voor een periode van 10 weken gemonitord. De patiënt leert meer over zijn liesbreuk en hoe zich voor te bereiden op de operatie. Daarnaast kunnen patiënten communiceren met hun zorgverleners via de berichtenfunctie en worden eventuele klachten en complicaties gemonitord. Niet alleen worden complicaties hierdoor eerder opgemerkt, de patiënt komt beter voorbereid naar het ziekenhuis en overbodige fysieke nacontroles nemen af.

ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN DE SANACOACH LIESBREUK BINNEN HET ZUYDERLAND

Jelle Faessen is basisarts en heeft samen met chirurgen dr. J. Stoot en dr. R. van Vugt een haalbaarheidsstudie gedaan naar het gebruik van de SanaCoach Liesbreuk binnen het Zuyderland. Het doel van deze studie was om de patiëntvriendelijkheid, veiligheid en kosten van de coach te onderzoeken. Patiënten kregen naast de huidige standaard postoperatieve follow-up middels een telefonisch óf fysiek consult na 6-8 weken ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de SanaCoach. De studie toonde aan dat de coach in >95% van de gevallen dezelfde of betere informatie gaf dan de huidige standaard postoperatieve follow-up. Het onderzoek heeft o.a. daarmee aangetoond dat de SanaCoach Liesbreuk een veilig instrument is om patiënten na een liesbreukoperatie op te volgen. Daarnaast werd de patiëntvriendelijkheid hoog gewaardeerd door de gebruikers en gaf de Coach een toegenomen gevoel van veiligheid. Het Zuyderland heeft daarom besloten om (wanneer dat kan) het telefonische óf fysieke consult weg te laten en volledig op de coach over te gaan.

BEVINDINGEN 

Naast dat de SanaCoach een veilig instrument bleek te zijn, zorgde deze ook voor een stuk efficiëntie voor zowel patiënt als zorgverlener geeft Jelle aan: ”Het kan voor patiënten soms lastig zijn om (telefonisch) bereikbaar te zijn op het moment dat de arts hier tijd voor heeft (denk aan zaken als werk, studie, huishouden, hobby’s, etc.). Daarnaast zijn er, gelukkig, vaak geen bijzonderheden te vermelden tijdens het postoperatieve consult en kost dit de patiënt en zorgverlener soms onnodig kostbare tijd. Tijd en aandacht die door de zorgverlener bijvoorbeeld ook aan andere patiënten besteed kan worden.

De sessies in de SanaCoach daarentegen, kunnen op elk gewenst moment van de dag worden ingevuld, en dus wanneer dit voor de patiënt uitkomt.”

Echter, de compliance van de patiënt was wel lager dan verwacht in deze studie. Dit is aan de ene kant mogelijk een goed teken omdat patiënten dan waarschijnlijk geen klachten hebben, maar is tevens deelste wijten aan de vrijwillige basis waarmee de coach nu werd aangeboden. Door een aantal kleine aanpassingen aan de App én de coach niet meer aan te bieden als extraatje maar als onderdeel van de zorg, verwacht het Zuyderland dat ook de compliance zal stijgen.

GEBRUIK E-HEALTH PAST BINNEN DEZE TIJDSGEEST

Naast bovengenoemde voordelen, past het gebruik van eHealth volledig binnen deze tijdsgeest geeft Jelle aan: ”Vroeger was een arts iemand die patiënten de weg wees, terwijl vandaag de dag deze rol is veranderd. Autonomie van de patiënt wordt steeds belangrijker binnen de zorg en daarmee het inzicht in de eigen ziekte en behandeling”. Zijn verwachting is dan ook dat eHealth binnen nu en 5 jaar een groot onderdeel van de ‘standaard’ zorg zal worden. Voor het Zuyderland is dit al grotendeels het geval, maar zijn verwachting is dat andere ziekenhuizen hierin snel zullen volgen. ”We hebben tegenwoordig voor bijna alles wel een App op onze telefoon, dus waarom niet voor het ziekenhuis en onze zorg? Uiteraard blijft de gewone face-to-face zorg bestaan voor patiënten die dit willen of niet kunnen omgaan met een App. Echter zal deze groep steeds minder groot worden en kan bijna elke patiënt de SanaCoach aangeboden krijgen.’’

Door deze succesvolle bevindingen wilt het Zuyderland ziekenhuis het komende jaar 500 patiënten includeren voor de SanaCoach Liesbreuk. Wilt u de SanaCoach Liesbreuk ook aan uw patiënten kunnen aanbieden? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl .

Webinar digitale zorg bij COPD, Astma en Longkanker

OP WEG NAAR NETWERKZORG: VERPLEEGKUNDIGEN PROTEION ONDERSTEUNEN PATIËNTEN BIJ GEBRUIK SANACOACH HARTFALEN

De SanaCoach Hartfalen is een voorbeeld van een van onze eCoaches waarbij zowel de zorgverlener als de patiënt wordt ondersteund bij de behandeling voor hartfalen. Doordat de SanaCoach regelmatig naar de gezondheidstoestand van de patiënt vraagt, kan deze op afstand in de gaten worden gehouden en kan eerder worden ingegrepen wanneer klachten verergeren. Hierdoor kan zelfs een eventuele ziekenhuisopname worden voorkomen. Ook worden patiënten zich meer bewust van hun eigen aandoening en klachtenpatroon waardoor zij zelf eerder aan de bel kunnen trekken wanneer de situatie verslechtert. Bovendien vergroot de SanaCoach Hartfalen kennis en zelfmanagement door o.a. de integratie van kennismodules en zelfzorgadviezen.

Samenwerking tussen VieCuri MC en Proteion 

Op dit moment gebruiken voornamelijk ziekenhuizen de eCoaches van Sananet. Een hartfalenpatiënt krijgt in zijn zorgproces echter te maken met nog veel meer zorgprofessionals die buiten het ziekenhuis zorg verlenen. Om dit in goede banen te kunnen leiden, is het noodzakelijk dat verschillende zorginstellingen op een gecoördineerde manier samenwerken in een netwerk met als doel om de gezondheid van patiënten te verbeteren; dit noemen wij netwerkzorg. De realiteit laat helaas zien dat er op veel plekken helaas nog niet van netwerkzorg gesproken kan worden. Echter, het VieCuri Medisch Centrum en thuiszorgorganisatie Proteion zagen een mooie kans om hun krachten te bundelen en samen te gaan werken. Hieruit is een pilotproject ontstaan waarbij verpleegkundigen uit de thuiszorg patiënten begeleiden met het gebruik van de SanaCoach Hartfalen.

Persoonlijke begeleiding door thuiszorg bij gebruik SanaCoach Hartfalen

Sinds mei 2021 worden hartfalenpatiënten uit het VieCuri die in aanmerking komen voor de SanaCoach aangemeld bij Proteion, waarna een eerste huisbezoek wordt ingepland. Dit betreft zowel patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis als patiënten die een consult hebben gehad op de polikliniek. Tijdens dit huisbezoek wordt samen met de patiënt de SanaCoach geïnstalleerd, wordt de aanmeldsessie samen doorlopen en krijgt de patiënt meer uitleg over de functionaliteiten binnen de SanaCoach. Na dit eerste huisbezoek blijft Proteion de patiënten (en mantelzorgers) begeleiden bij het gebruik van de SanaCoach tot zij dit zelfstandig kunnen doen. Onderdeel van het project is ook het begeleiden van de patiënt bij het uitvoeren van thuismetingen indien iemand dit niet zelfstandig kan. Eventuele klachten en afwijkingen kunnen dan worden doorgegeven aan de hartfalenverpleegkundigen in het VieCuri.

Door dit pilotproject worden nog meer patiënten ondersteund bij hun behandeling door het gebruik van de SanaCoach Hartfalen en krijgen patiënten die minder digitaal onderlegd zijn ook de kans om gebruik te maken van de coach. Daarnaast kunnen afwijkingen eerder worden gesignaleerd, kan beleid eerder worden aangepast en wordt de kennis van zowel patiënt als zorgverlener vergroot. Bovenal laat deze pilot zien dat het mogelijk is om ook in de zorg samen te werken en netwerkzorg te organiseren.

De pilot loopt tot september dus in het najaar kunt u de eerste uitkomsten en ervaringen verwachten.

Wilt u ook gebruik maken van de SanaCoach Hartfalen of wilt u meer informatie over dit pilotproject? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of mail naar info@sananet.nl

De SanaCoach Astma

‘Een app om je ziekte te monitoren, wordt steeds gewoner’

In de wachtkamer kijken patiënten liever op hun telefoon dan in de tijdschriften. Dat bracht longarts Marlise de Roos van het OLVG op een idee. Zij dacht mee over de ontwikkeling van de app SanaCoach Astma waarmee astmapatiënten hun ziekte kunnen monitoren.

Al een paar dagen is astmapatiënt Simon benauwd en kortademig. In de SanaCoach Astma vult hij de vragenlijst in. Daar rolt – op basis van zijn persoonlijk behandelplan – het medicatie-advies uit om elke dag één keer extra te inhaleren met de puffer. Na een week geeft de app een signaal: Simon moet de vragenlijst opnieuw invullen. Zijn klachten zijn afgenomen en de medicatie kan weer omlaag. ‘Ideaal’, vindt Marlise de Roos. ‘De patiënt heeft meer regie, zonder dat er een hulpverlener aan te pas hoeft te komen.’

 Ziekte-inzicht

De Amsterdamse longarts deed al ervaring op met de SanaCoach COPD en wilde voor de ontwikkeling van de SanaCoach Astma graag meedenken. ‘Een app moet functies bevatten waar de patiënt én arts iets aan hebben. Veel patiënten hebben bijvoorbeeld niet veel inzicht in hun ziekte. Daardoor weten zij niet wat ze moeten doen als de klachten toenemen, terwijl ze hun behandelaar maar één à twee keer per jaar zien. In dat gat wilden wij springen: mensen ondersteunen door meer inzicht te geven.’

EPD-koppeling

Een van de belangrijkste functionaliteiten is dan ook de vragenlijst die patiënten invullen. ‘Bij de eerste keer krijgt de patiënt een beeld van hoe de situatie nu is. Vervolgens kan de patiënt de vragenlijst maandelijks invullen of erbij pakken op het moment dat de klachten toenemen. Dat is handig voor de patiënt die daardoor meer regie krijgt, maar ook voor de behandelaar: omdat de informatie gekoppeld is aan het EPD, krijgen wij nauwkeuriger informatie over hoe de klachten bij iemand door de tijd toe- of afnemen.’

Gesprek op maat

Een ander belangrijk element in de app is het voorbereiden van het spreekuur. ‘Drie dagen voor de afspraak krijgt de patiënt het verzoek de vragenlijst in te vullen. Daarnaast is er ruimte om vragen aan te geven die iemand wil bespreken tijdens het spreekuur. Het effect daarvan is duidelijk merkbaar. Ik heb inzicht in de gegevens en we kunnen het gesprek beter insteken op waar we het in het consult over willen hebben. Zowel de behandeling als het gesprek is dus meer op maat.’

Leren inhaleren

De app bevat ook handige kennismodules over bijvoorbeeld de ziekte en inhalatiemedicatie. ‘We kunnen zien dat die informatie goed bekeken wordt. Dat is waardevol, want in het consult is daar vaak geen tijd voor. Ook inhaleert tachtig procent van de patiënten niet goed. Door de inhalatie-instructie thuis nog eens te kunnen oefenen, kunnen we dat ondervangen. Dat scheelt in de therapietrouw. Zeker nu we mensen minder vaak fysiek zien.’

Korte lijntjes

Patiënten ervaren ook de chatfunctie in de app als groot pluspunt. ‘Verlichten de klachten bijvoorbeeld niet na 48 uur of heeft iemand een specifieke vraag, bijvoorbeeld over corona, dan is het lijntje met de verpleegkundige in het ziekenhuis heel kort. Zo draagt de app ook bij aan de juiste zorg op het juiste moment.’

Steeds gewoner

In het team is inmiddels iedereen gewend aan het werken met de app. ‘Dat vroeg wel een omslag: we zijn opgeleid in fysiek contact’, vertelt Marlise de Roos. ‘Dat merken we ook bij patiënten: de app is niet voor iedereen en werkt vooral goed bij mensen die gemotiveerd aan de slag willen met hun ziekte. Maar ik vermoed dat, net als bij elke innovatie, het gebruik van een app bij een chronische ziekte steeds gewoner wordt.’

Blazen tegen de telefoon

Ondertussen krijgt de app steeds meer mogelijkheden. ‘Zo zijn nu we aan het kijken of we de longfunctie kunnen meten via de app door te blazen tegen de telefoon. De app kan dan behalve een aanvulling soms ook een vervanging van zorg zijn. Dat ontlast de zorg, maar ook de patiënt: het is voor hen veel minder belastend als zij alleen hoeven komen als het nodig is, en niet als het goed gaat.’

Wilt u meer informatie over de Sanacoach Astma, neemt u dan contact met ons op via info@sananet.nl of bel naar 046-458 80 01.

23 juni 2021 webinar ‘Toepassen van digitale zorg bij hartfalen’

De ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de digitale zorg volgen elkaar in razend tempo op. Sananet is dit jaar alweer 25 jaar actief binnen deze sector en heeft in die tijd ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan in dit vakgebied. Deze kennis delen we graag met u in de webinar-serie ‘eHealth Belicht’. De eerste vindt plaats op 23 juni van 19:30 – 21:15.

In deze eerste aflevering focussen we op het specialisme cardiologie en met name hoe digitale zorg ingezet kan worden bij het omgaan met hartfalen. We praten onder andere over de ontwikkelingen en mogelijkheden van eHealth toepassingen binnen de netwerkgeneeskunde, visie op de toekomst en ervaringen uit de praktijk.

Benieuwd wie er spreken tijdens deze webinar en voor inschrijven, klik hier.

Op 30 mei is het Wereld Multiple Sclerosis Dag

Wist je dat ongeveer 1 op de 1.000 mensen lijd aan Multiple Sclerosis (MS) in Nederland? Nederland telt dus ongeveer 17.000 mensen met MS. Wereldwijd komt deze ziekte bij zo’n 2,5 miljoen mensen voor. MS is een ongeneeslijke ziekte van onbekende oorsprong en daarom is het zo belangrijk dat er tijdens de Wereld MS Dag aandacht wordt besteedt aan deze chronische ziekte.

De symptomen kunnen per persoon verschillend zijn, maar de meest voorkomende symptomen zijn:

– vermoeidheid,

– oog- en gehoorproblemen,

– zwakke of stijve spieren,

– spraakproblemen,

– tintelingen,

– coördinatieproblemen,

– problemen met naar de wc gaan,

– geheugenverlies,

– gevoelsstoornissen,

– seksuele problemen.

Vaak hebben mensen met MS meerdere klachten waar verschillende zorgverleners bij betrokken zijn, zoals: een neuroloog, MS-verpleegkundige, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts, oogarts en uroloog. Daarom is het belangrijk voor een patiënt om in behandeling te zijn in één behandelcentrum met een compleet MS-team. De verschillende zorgverleners kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten van de patiënt en kunnen samen met de patiënt kijken naar de mogelijkheden binnen een behandeling. Door middel van behandelingstherapie en medicatie kunnen MS-symptomen namelijk flink worden verminderd en kan de kwaliteit van leven worden verbeterd.

Een van deze behandelcentra in Nederland is het Academisch MS centrum Limburg. Dit centrum heeft sinds 2016 de SanaCoach MS geïntegreerd in de behandeling van MS-patiënten. De SanaCoach MS helpt de patiënt om de eigen gezondheidssituatie vanuit thuis in de gaten te houden via een online beveiligd programma. Door middel van het programma komt de patiënt meer te weten over de aandoening en leert de patiënt de ziekte beter onder controle te houden. De meeste patiënten zijn zeer tevreden over het gebruik van de SanaCoach MS en raden de SanaCoach aan anderen aan. Meer dan de helft van de patiënten beoordeelt de SanaCoach MS met een 8 of hoger.

De SanaCoach MS is onderdeel van het SananetOnline platform. De SanaCoach ondersteunt de zorgverlener van het Academisch MS centrum Limburg bij het monitoren, begeleiden en informeren van patiënten. De zorgverleners kunnen de gezondheidstoestand van de patiënt vanaf afstand in de gaten houden en eerder ingrijpen wanneer dat nodig is. Hierdoor wordt MS beter onder controle gehouden en kan een eventuele ziekenhuisopname voorkomen worden. Vooral in deze corona tijd heeft zowel de patiënt als de zorgverlener veel baat bij de SanaCoach MS. De SanaCoach zorgt namelijk voor laagdrempelig contact in een tijd waarin fysiek contact minder vaak mogelijk is.

Meer weten over de SanaCoach MS? Neem contact met ons op via 046-4588001 of info@sananet.nl.

Op 19 mei is het Wereld IBD dag

Wist u dat wereldwijd 5 miljoen mensen aan chronische darmziektes lijden? Alleen al in Nederland hebben 1 op de 200 mensen de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Vandaar dat we enige aandacht aan deze chronische ziektes willen geven.

Deze ziektes hebben grote impact op het dagelijks leven en daarom is het belangrijk om toekomstige complicaties te voorkomen. Hiervoor heeft Sananet MijnIBDcoach ontwikkeld. Dit is een beveiligd en persoonlijk e-health-hulpmiddel, speciaal ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. De virtuele coach helpt een patiënt om meer te weten te komen over IBD en leert wat men kan doen om IBD onder controle te houden. MijnIBDcoach is een hulpmiddel bij de behandeling.

Door de betrokkenheid en zelfregie van de patiënt verbeteren behandelresultaten. Zo heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er op jaarbasis 50% minder opnames in het ziekenhuis zijn en dat de patiënt nog maar één keer per jaar naar het ziekenhuis hoeft te komen. Dit onderzoek heeft zelfs geleid tot een publicatie in het medisch tijdschrift The Lancet. Meer weten over dit onderzoek? Klik hier voor het gepubliceerde artikel in de Lancet. Wilt u mee informatie over MijnIBDcoach, neemt u dan contact met ons op.

Sananet bestaat 25 jaar