Webinar oncologie 30 november 2021

Er is steeds meer bewijs dat zorg op afstand ook bij oncologische patiënten van grote toegevoegde waarde is. Een studie hiernaar, onder patiënten met longkanker, is zelfs vroegtijdig gestaakt door het positieve verschil in overleving dat tijdens de studie ontstond; ten gunste van de interventie groep.
 
Sananet bestaat 25 jaar en ontwikkelt eCoaches, waarmee patiënten niet alleen worden gemonitord, maar ook steeds beter voor zichzelf leren zorgen. Deze eCoaches worden al geruime tijd succesvol ingezet binnen de chronische zorg. 
 
Inmiddels zijn er eCoaches beschikbaar voor patiënten met diverse oncologische aandoeningen, zoals prostaatkanker, longkanker en multipel myeloom. Met de eCoach voor multipel myeloom is inmiddels ook een RCT opgestart. Ook worden er momenteel nieuwe eCoaches ontwikkeld  voor patiënten met dikke darmkanker en borstkanker.
 
Dit webinar staat geheel in het teken van eCoaches binnen de oncologische zorg. Hierbij staan implementatie en de eerste praktijkervaringen van zorgverleners en patiënten centraal.
 
Deze aspecten zullen worden belicht vanuit drie invalshoeken:
·       Gemetastaseerde prostaatkanker
·       Longkanker
·       OncoKompas  
 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, klik dan hier.

Academie voor patient en mantelzorger

academie voor patient en mantelzorger motiveert en ondersteunt de patient bij het gebruik van de sanacoach hartfalen

Marion van Mulekom en Nicole Nijsten zijn werkzaam bij de Academie voor Patiënt en Mantelzorger in het Maastricht UMC+ (MUMC+). Zij leren patiënt en mantelzorger eenvoudige en complexe verpleegtechnische handelingen aan en verzorgen groepstrainingen voor chronisch zieke patiënten. Daarnaast motiveren en trainen zij patiënten bij het gebruik van EHealth; zo ook bij het gebruik van de SanaCoach Hartfalen.

HET ONTSTAAN VAN DE ACADEMIE VOOR PATIËNT EN MANTELZORGER 

Marion en Nicole gaven trainingen aan zorgprofessionals, toen een aantal jaar geleden het hoofd van de transfer van het MUMC+ bij hen aanklopte. De druk op de zorg nam toe en patiënten bleven te lang in het ziekenhuis liggen. Dit kwam door o.a. een capaciteitstekort, waardoor zij niet konden worden overgedragen aan de thuiszorg. Omdat het vaak om eenvoudige handelingen ging, maar patiënten toch opgenomen bleven in het ziekenhuis, werd het idee geopperd om sommige van deze handelingen de patiënten en mantelzorgers zelf aan te leren. Hierdoor zou niet alleen de opnameduur worden verkort, dit paste ook perfect binnen de huidige visie op de zorg. Binnen deze visie staan begrippen als positieve gezondheid, zelfmanagement en de juiste zorg op de juiste plek centraal. Marion zag hier wel heil in en zo is in 2018 de Academie voor Patiënt en Mantelzorger opgericht: ”De insteek van de Academie is met name het empoweren van patiënt en mantelzorger bij het ontslag vanuit het ziekenhuis naar huis. Mensen gaan met zoveel toeters en bellen naar huis tegenwoordig. Daarom is ondersteuning nodig en is het belangrijk om zelfmanagement te stimuleren.”  

Training op drie gebieden 

De eerste handelingen die patiënten kregen aangeleerd, waren het zelfstandig aantrekken van steunkousen en subcutaan injecteren. Na verloop van tijd zijn deze handelingen uitgebreid. Op dit moment biedt de Academie voor Patiënt en Mantelzorger 3 productcategorieën aan.   

  1. De eerste categorie is het aanleren van eenvoudige en complexe verpleegtechnische handelingen. Een voorbeeld hiervan is het toedienen van antibiotica via een centrale lijn. ”Patiënten liggen hiervoor normaliter 3 maanden in het ziekenhuis, terwijl dit helemaal niet nodig is” vertelt Marion. ”Wel werken wij samen met veel andere disciplines zoals het antibioticateam en de apotheek, zodat de handelingen op een veilige manier aangeleerd kunnen worden. Ook hebben wij zelf allemaal een achtergrond in de verpleegkunde. Door het aanleren van deze handeling kunnen patiënten eerder naar huis en hoeft de thuiszorg nog maar één keer per dag langs te komen i.p.v. drie of vier keer.”  
  2. De tweede categorie is het organiseren van groepstrainingen voor chronisch zieke patiënten. Een voorbeeld hiervan is een training voor oncologiepatiënten.   
  3. De derde categorie is het motiveren en het trainen van patiënten bij het gebruik van eHealth, zo ook bij het gebruik van de SanaCoach Hartfalen. 

Motiveren en begeleiden van patiënten bij het gebruik van de SanaCoach Hartfalen 

Mede door de inzet van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger zijn hartfalenpatiënten gemotiveerd om de SanaCoach actief te blijven gebruiken. Nicole bezoekt een aantal keren per week de patiënten die met Hartfalen opgenomen zijn op de verpleegafdeling. Door deze groep frequent te monitoren via de SanaCoach kan een eventuele heropname worden voorkomen. Patiënten die zijn aangewezen door de arts voor het gebruik van de SanaCoach Hartfalen worden door Nicole en collega’s benaderd. Zij gaan in gesprek met de patiënt om deze te informeren en te motiveren. Als een patiënt gebruik wil maken van de coach, helpt de Academie bij het installeren van de App, het instellen van de inloggegevens en het invullen van de eerste sessies. Tevens worden samen met de patiënt de andere functionaliteiten van de SanaCoach bekeken, zoals bijvoorbeeld de kennismodules. ”Oudere mensen weten vaak niet zo goed wat hartfalen inhoudt. Daarom proberen wij hen te motiveren om naast de sessies ook de kennismodules te volgen, zoals bijvoorbeeld de module ‘Wat iedereen moet weten over Hartfalen’.” De uitdaging ligt vaak in het motiveren van de patiënten. 

Hierover zegt Nicole het volgende: ”Sommige patiënten zijn meteen enthousiast en anderen zijn wat sceptischer. Dit komt meestal omdat de SanaCoach digitaal is en daar hebben patiënten soms weinig ervaring mee. Zij zijn hierdoor bang om de SanaCoach zelf te gebruiken en hier hebben ze dan ook echt instructie bij nodig. Als een patiënt die minder goed digitaal onderlegd is een goede uitleg en begeleiding krijgt, zien zij vaak dat het zo moeilijk nog niet is en zijn zij alsnog enthousiast. Het geeft patiënten een veilig gevoel om korte lijntjes met hun zorgverleners te hebben.” Ook patiënten die via de polikliniek zijn geïncludeerd voor de SanaCoach Hartfalen kunnen een afspraak met de Academie maken om extra uitleg en ondersteuning te krijgen: “Patiënten kunnen naar het ziekenhuis komen en dan nemen wij echt de tijd om de SanaCoach goed uit te leggen en hen wegwijs te maken. Laatst kwam er zelfs iemand uit Terneuzen naar Maastricht voor deze instructie. De patiënt was uiteindelijk erg enthousiast over de coach en dat geeft mij dan ook een goed gevoel. ”Als de coronabesmettingen blijven dalen, is het de bedoeling om in de toekomst de trainingen zo duurzaam mogelijk in te richten. Dit kan bijvoorbeeld door groepstrainingen te organiseren voor patiënten die het hartrevalidatietraject volgen. Nicole en Marion zeggen hierover het volgende: “Door groepstrainingen te organiseren, hopen wij dat patiënten ook elkaar kunnen motiveren en helpen. Daarnaast is het voor de patiënt een mooie kans om sociale contacten te leggen.” 

Samenwerking met zorgverzekeraar 

Niet alleen het MUMC+ en Sananet zijn blij met de inspanningen van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger, ook de zorgverzekeraar is enthousiast geeft Marion aan: ”Wij zijn gaan uitbreiden en op een gegeven moment is de zorgverzekeraar ook in ons gaan geloven. Zij zien in dat als patiënten worden getraind in bepaalde handelingen, zij eerder naar huis kunnen en dit bespaart kosten. Tevens past de Academie binnen de visie van de zorgverzekeraars over positieve gezondheid en zelfmanagement. Op dit moment zitten wij midden in een traject waarbij we over 2 jaar de uitkomsten van onze inspanningen gaan evalueren. Het uiteindelijke doel is dan om trainingen duurzaam te financieren door deze onderdeel te laten worden van een zorgpakket of te laten vergoeden vanuit de basisverzekering.” 

Tip!

Meerdere ziekenhuizen hebben ondertussen al contact opgenomen met Marion om meer informatie te krijgen over het opzetten van een Academie. Als een ziekenhuis ook een Academie voor Patiënt en Mantelzorger wilt oprichten, dan geeft zij hen de volgende tip mee: ”Ons succes heeft er waarschijnlijk mee te maken dat wij klein zijn begonnen en daarna zijn gaan uitbouwen. Tevens zijn wij begonnen met het opstellen van een businesscase, maar wij zijn ook meteen een pilot gestart. Hierdoor hebben wij meteen praktijkervaring opgedaan, waardoor je telkens weer nieuwe dingen leert.” 

 

Wilt u meer informatie over de Academie voor Patiënt en Mantelzorger? Of wilt u meer informatie over de SanaCoach Hartfalen? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze ontwikkelingen, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief onder aan deze pagina.

Lancering versie 5.0 mijnIBDcoach

MijnIBDcoach vernieuwd – samen nog beter aan de slag met IBD

Met de vernieuwde mijnIBDcoach (versie 5.0) die 26 oktober gelanceerd wordt door Stichting mijnCoach.nl en Sananet, is een belangrijke stap gezet naar nóg betere IBD-zorg. De update geeft meer en makkelijker inzicht in hoe de patiënt zich voelt. Door het gebruik van wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijsten is er meer kijk op risicofactoren bij deze chronische darmziekte. Zowel voor arts als patiënt resulteert het gebruik van mijnIBDcoach in meer grip op de situatie. Met de ontwikkeling van een app is ook aan de wens van vele patiënten voldaan. Gebruikers van de tool kunnen gemakkelijker en op elke plek die ze wensen informatie uitwisselen met hun zorgverlener.

Grote wens in vervulling

Samen aan de slag, dat is belangrijk voor patiënten. Dat is dan ook de basis van miinIBDcoach. Behandelaars en patiënten kijken samen nauwgezet naar behandeling en resultaten daarvan. Met de nieuwe versie van het e-healthmiddel die nu ook als app beschikbaar is, houdt de patiënt altijd en overal vinger aan de pols. Dit was een grote wens van veel gebruikers. In de nieuwste versie van mijnIBDcoach is de look and feel eigentijdser gemaakt. Er is een dashboard dat in één oogopslag de stand van zaken in de behandeling laat zien. Ook is er een avatar geïntroduceerd die als een soort virtuele IBD-verpleegkundige de gebruikers door het programma loodst.

 

Eén van de patiënten die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van mijnIBDcoach verwoordt het zo:

‘Ik vind het fantastisch dat deze tool ontwikkeld is. Het zorgt voor betere communicatie tussen zorgverlener en patiënt. Samen met mijn behandelaar houd ik zo mijn ziekte nauwkeurig in de gaten. Ik sta niet alleen en dat voelt goed!’

Albert Sprokholt 

 

Veilig instrument

MijnIBDcoach wordt inmiddels gebruikt in meer dan 25 ziekenhuizen en door meer dan 7.500 patiënten. Met de update is mijnIBDcoach op alle devices te gebruiken. Van laptop tot tablet. Nog belangrijker dan dat is natuurlijk dat mijnIBDcoach een veilig e-healtinstrument is dat voldoet aan alle eisen van online communiceren met zorgverleners

Video afspelen

Instructie via animatie

De lancering van de nieuwe versie van mijnIBDcoach is 26 oktober. Huidige gebruikers ontvangen via mijnIBDcoach een melding, wanneer ze worden overgezet naar de nieuwe versie. Om deze overgang soepel te laten verlopen is er onder meer een animatie en korte instructiefilm gemaakt. Hiermee krijgen de gebruikers informatie over de veranderingen en hoe die te gebruiken. Ook is er een telefonische helpdesk bereikbaar. Voor nieuwe gebruikers is er een brochure samengesteld. Om de medische professionals die met mijnIBDcoach werken bij te praten, is er onder meer een webinar in de week voorafgaand aan de lancering.

MijnIBDcoach is te downloaden in de Appstore en via Google Play en kan door patiënten van deelnemende ziekenhuizen worden gebruikt. MijnIBDcoach is mede mogelijk gemaakt door, Ferring BV, Janssen Cilag BV, Pfizer bv, Takeda Nederland en Sananet.

Quote stichting – prof. dr. Gerard Dijkstra bestuurder Stichting mijnCoach.nl en MDL-arts UMCG

‘Met de nieuwe versie van mijnIBDcoach wordt de zorg voor de patiënt nog verder verbeterd. We krijgen beter beeld hoe de patiënt de ziekte beleeft. De metingen worden bijvoorbeeld heel duidelijk weergegeven in het zogenoemde dashboard. Dat geeft behandelaars overzicht in de dagelijkse gang van zaken ‘aan de keukentafel’ van de gebruiker. We willen graag weten wat de invloed is van omgevingsfactoren en leefstijl op IBD. Deze versie van mijnIBDcoach biedt de mogelijkheid om hier in samenwerking met ander ziekenhuizen wetenschappelijk onderzoek naar te doen zodat patiënten te weten komen welke factoren bij hen een belangrijke rol spelen bij hun ziekte. Met deze coach kunnen we die factoren ook samen oppakken.’

BROCHURE

Indien u de brochure wilt inzien, klik dan hier.

CONTACT

Wilt u meer informatie over mijnIBDcoach? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 046-4588001 of via info@sananet.nl. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze ontwikkelingen, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief onder aan deze pagina.

Doctor Me, de toekomst van de behandeling van Hartfalen patiënten

Om de kwaliteit van behandeling van hartfalen patiënten ook in de toekomst te kunnen garanderen is Sananet met een internationaal consortium al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van Doctor Me.

De bedoeling van Doctor Me is dat patiënten met hartfalen zich met Doctor Me zelf kunnen behandelen, inclusief het uitschrijven van medicijnen.

Een toenemend aantal patiënten, een tekort aan zorgpersoneel en beheersbaarheid van zorgkosten hebben tot dit fantastische project geleid.

In onderstaand filmpje vertellen een aantal betrokkenen over het ontstaan van Doctor Me, wat Doctor Me doet en hoe het door de patiënt wordt ervaren.

Maar we kijken uiteraard niet alleen naar de toekomst maar ook naar het heden. In dat kader bieden wij al jaren met veel succes onze SanaCoach Hartfalen aan. 

Wilt u meer weten over de SanaCoach Hartfalen klik dan hier of neem contact met ons op via telefoonnummer 046-4588001 of stuur een email naar info@sananet.nl

Gelre, zorg beter voor elkaar

Ruim twee jaar geleden kwam de vakgroep MDL van Gelre ziekenhuizen met het idee om eHealth in te zetten binnen de afdeling met als doel om de zorg te verbeteren en kosten te besparen. Dit sloot perfect aan bij de strategie van Gelre “Zorg beter voor elkaar”. Hierin streeft Gelre er naar om 15% van de huidige zorg buiten het ziekenhuis te verlenen. 

Door MijnIBDcoach hoeven patiënten namelijk minder vaak naar het ziekenhuis te komen. “Het aantal contactmomenten wordt vervangen door een vragenlijst en digitaal contact. Als het dan niet goed gaat, signaleert de coach dat en dan ben je er eerder bij. Ook komt er meer verantwoordelijkheid bij patiënten te liggen. Ze krijgen meer grip op hun ziektebeeld door de coach en gaan daardoor waarschijnlijk minder vaak bellen.”, aldus MDL-arts Daan de Koning. Op die manier hoopt Gelre de demografische groei van hun patiënten in hun regio op te vangen.

Foto v.l.n.r.: José de Haan, verpleegkundig specialist MDL ; Daan de Koning, MDL-arts; Margaret van Hierden, projectleider Gelre ziekenhuizen 

Start van MijnIBDcoach in het Gelre

Op 30 juni 2020 is de MDL-afdeling begonnen met MijnIBDcoach. Patiënten met immunosuppressiva werden benaderd om deel te nemen aan de coach, omdat deze groep Gelre relatief vaak bezocht en de coach het verschil zou kunnen maken in het aantal polibezoeken en opnames. Zestig patiënten werden per e-mail uitgenodigd om zich aan te melden voor MijnIBDcoach met behulp van een zelfregistratiepagina. De zelfregistratiepagina was toen een nieuwe methode om tijd te besparen bij het includeren van nieuwe patiënten. Uiteindelijk hebben 40 patiënten zich via de zelfregistratiepagina aangemeld. Een mooi startpunt! 

Even wennen.. 

Toch was het toepassen van eHealth in de zorg van Gelre even wennen voor Sharon Huurdeman: “Aan het begin moet je vertrouwen in de coach krijgen en taken uit handen geven. Het is echt een verandering op de polikliniek. Je moet er feeling mee krijgen.” Hierdoor werd MijnIBDcoach aan het begin niet volledig geïntegreerd in het werkproces en kwamen de coach-gerelateerde werkzaamheden bovenop de reguliere werkzaamheden van de zorgverleners. “Een leerpunt is wel om de digitalisering meteen in je werkproces te integreren”, aldus projectleider Margaret van Hierden.

Werkproces onder de loep nemen

Begin dit jaar heeft de MDL-afdeling het werkproces onder de loep genomen en is het proces geherdefinieerd:

  1. Polibezoeken zijn vervangen door de periodieke gezondheidschecks in MijnIBDcoach, met uitzondering van de jaarlijkse controle bij de specialist.
  2. MDL-verpleegkundigen hebben vaste momenten voor het monitoren van de SanaCoach ingepland.
  3. Telefonische gesprekken over de uitslagen van bloedprikken zijn vervangen door berichten via MijnIBDcoach.

“Dit levert tijdswinst op en dat is natuurlijk het doel. Op die manier kunnen we echt de toegevoegde waarde meten van de coach”, aldus Margaret van Hierden. 

Terugblik

Desondanks kijkt de MDL-afdeling terug op een goede start met MijnIBDcoach. De zorgverleners zijn begonnen met een kleine groep patiënten deel te laten nemen aan de coach. Dat proces willen ze ook graag als tip meegeven aan andere ziekenhuizen. “Grote wijzigingen stap voor stap aanpakken. Dan zie je dit soort fouten (de gevolgen van een niet volledige integratie) en dan is het makkelijk bij te sturen. Voor 300-500 patiënten is dat wat ingewikkelder.” Volgens MDL-arts Daan de Koning is het vervolgens wel belangrijk om na een half jaar op te schalen: “Als je stopt bij 40 patiënten dan ga je het verschil niet maken”.

Opschalingsacties

Na een half jaar zijn stap voor stap wat opschalingsacties verricht. Sommige acties slaagden met vlag en wimpel, andere acties lukten minder goed. Zo werden patiënten op succesvolle wijze op de polikliniek geïnformeerd over de voordelen van de coach door de verpleegkundig specialist MDL. Echter, op de dagbehandeling liep het iets minder gesmeerd omdat deze afdeling toch wat verder van de polikliniek afstond. Ook was het plan om een “Vertel me Gelre” informatieavond te organiseren, waarbij de zorgverleners de patiënten zouden informeren over MijnIBDcoach. Dit kon door COVID-19 helaas niet doorgaan. Welke opschalingsactie veruit het meeste voor Gelre heeft opgebracht? In één keer 200 e-mails versturen naar patiënten om zich aan te melden voor de coach. Ze gingen van 130 patiënten naar 200 patiënten in de coach. Een prestatie waar ze trots op kunnen zijn! 

Maar Gelre is nog niet klaar met de opschalingsacties. Ze willen graag de coach promoten op hun website en via hun social media kanalen. En dat is niet alles.. Ze schakelen de regionale krant in om patiënten te enthousiasmeren over de coach. Het doel is om grofweg 500 patiënten te includeren. We wensen Gelre veel succes bij het maken van deze stappen! 

Is uw interesse in het werken met MijnIBDcoach na het lezen van dit artikel aangewakkerd of deelt u ook graag uw ervaringen over MijnIBDcoach? Neem contact met ons op via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl

”DE SANACOACH LIESBREUK BESPAART DE PATIËNT EN ZORGVERLENER KOSTBARE TIJD”

Bij een liesbreuk is er sprake van een zwakke plek in de buikwand. Door de zwakke plek kan een stukje buikvlies en soms ook een stukje darm tussen de spierlagen uitpuilen. Dit is gelukkig meestal niet gevaarlijk, maar kan vervelende symptomen met zich meebrengen zoals pijn en branderigheid rondom de plek.

PRE- EN POSTOPERATIEVE BEGELEIDING MET DE SANACOACH LIESBREUK

De SanaCoach Liesbreuk wordt ingezet voor zowel pre- als postoperatieve begeleiding en monitoring van liesbreukpatiënten. Een patiënt die een liesbreukoperatie moet ondergaan, wordt via de SanaCoach voor een periode van 10 weken gemonitord. De patiënt leert meer over zijn liesbreuk en hoe zich voor te bereiden op de operatie. Daarnaast kunnen patiënten communiceren met hun zorgverleners via de berichtenfunctie en worden eventuele klachten en complicaties gemonitord. Niet alleen worden complicaties hierdoor eerder opgemerkt, de patiënt komt beter voorbereid naar het ziekenhuis en overbodige fysieke nacontroles nemen af.

ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN DE SANACOACH LIESBREUK BINNEN HET ZUYDERLAND

Jelle Faessen is basisarts en heeft samen met chirurgen dr. J. Stoot en dr. R. van Vugt een haalbaarheidsstudie gedaan naar het gebruik van de SanaCoach Liesbreuk binnen het Zuyderland. Het doel van deze studie was om de patiëntvriendelijkheid, veiligheid en kosten van de coach te onderzoeken. Patiënten kregen naast de huidige standaard postoperatieve follow-up middels een telefonisch óf fysiek consult na 6-8 weken ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de SanaCoach. De studie toonde aan dat de coach in >95% van de gevallen dezelfde of betere informatie gaf dan de huidige standaard postoperatieve follow-up. Het onderzoek heeft o.a. daarmee aangetoond dat de SanaCoach Liesbreuk een veilig instrument is om patiënten na een liesbreukoperatie op te volgen. Daarnaast werd de patiëntvriendelijkheid hoog gewaardeerd door de gebruikers en gaf de Coach een toegenomen gevoel van veiligheid. Het Zuyderland heeft daarom besloten om (wanneer dat kan) het telefonische óf fysieke consult weg te laten en volledig op de coach over te gaan.

BEVINDINGEN 

Naast dat de SanaCoach een veilig instrument bleek te zijn, zorgde deze ook voor een stuk efficiëntie voor zowel patiënt als zorgverlener geeft Jelle aan: ”Het kan voor patiënten soms lastig zijn om (telefonisch) bereikbaar te zijn op het moment dat de arts hier tijd voor heeft (denk aan zaken als werk, studie, huishouden, hobby’s, etc.). Daarnaast zijn er, gelukkig, vaak geen bijzonderheden te vermelden tijdens het postoperatieve consult en kost dit de patiënt en zorgverlener soms onnodig kostbare tijd. Tijd en aandacht die door de zorgverlener bijvoorbeeld ook aan andere patiënten besteed kan worden.

De sessies in de SanaCoach daarentegen, kunnen op elk gewenst moment van de dag worden ingevuld, en dus wanneer dit voor de patiënt uitkomt.”

Echter, de compliance van de patiënt was wel lager dan verwacht in deze studie. Dit is aan de ene kant mogelijk een goed teken omdat patiënten dan waarschijnlijk geen klachten hebben, maar is tevens deelste wijten aan de vrijwillige basis waarmee de coach nu werd aangeboden. Door een aantal kleine aanpassingen aan de App én de coach niet meer aan te bieden als extraatje maar als onderdeel van de zorg, verwacht het Zuyderland dat ook de compliance zal stijgen.

GEBRUIK E-HEALTH PAST BINNEN DEZE TIJDSGEEST

Naast bovengenoemde voordelen, past het gebruik van eHealth volledig binnen deze tijdsgeest geeft Jelle aan: ”Vroeger was een arts iemand die patiënten de weg wees, terwijl vandaag de dag deze rol is veranderd. Autonomie van de patiënt wordt steeds belangrijker binnen de zorg en daarmee het inzicht in de eigen ziekte en behandeling”. Zijn verwachting is dan ook dat eHealth binnen nu en 5 jaar een groot onderdeel van de ‘standaard’ zorg zal worden. Voor het Zuyderland is dit al grotendeels het geval, maar zijn verwachting is dat andere ziekenhuizen hierin snel zullen volgen. ”We hebben tegenwoordig voor bijna alles wel een App op onze telefoon, dus waarom niet voor het ziekenhuis en onze zorg? Uiteraard blijft de gewone face-to-face zorg bestaan voor patiënten die dit willen of niet kunnen omgaan met een App. Echter zal deze groep steeds minder groot worden en kan bijna elke patiënt de SanaCoach aangeboden krijgen.’’

Door deze succesvolle bevindingen wilt het Zuyderland ziekenhuis het komende jaar 500 patiënten includeren voor de SanaCoach Liesbreuk. Wilt u de SanaCoach Liesbreuk ook aan uw patiënten kunnen aanbieden? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl .

Webinar digitale zorg bij COPD, Astma en Longkanker

OP WEG NAAR NETWERKZORG: VERPLEEGKUNDIGEN PROTEION ONDERSTEUNEN PATIËNTEN BIJ GEBRUIK SANACOACH HARTFALEN

De SanaCoach Hartfalen is een voorbeeld van een van onze eCoaches waarbij zowel de zorgverlener als de patiënt wordt ondersteund bij de behandeling voor hartfalen. Doordat de SanaCoach regelmatig naar de gezondheidstoestand van de patiënt vraagt, kan deze op afstand in de gaten worden gehouden en kan eerder worden ingegrepen wanneer klachten verergeren. Hierdoor kan zelfs een eventuele ziekenhuisopname worden voorkomen. Ook worden patiënten zich meer bewust van hun eigen aandoening en klachtenpatroon waardoor zij zelf eerder aan de bel kunnen trekken wanneer de situatie verslechtert. Bovendien vergroot de SanaCoach Hartfalen kennis en zelfmanagement door o.a. de integratie van kennismodules en zelfzorgadviezen.

Samenwerking tussen VieCuri MC en Proteion 

Op dit moment gebruiken voornamelijk ziekenhuizen de eCoaches van Sananet. Een hartfalenpatiënt krijgt in zijn zorgproces echter te maken met nog veel meer zorgprofessionals die buiten het ziekenhuis zorg verlenen. Om dit in goede banen te kunnen leiden, is het noodzakelijk dat verschillende zorginstellingen op een gecoördineerde manier samenwerken in een netwerk met als doel om de gezondheid van patiënten te verbeteren; dit noemen wij netwerkzorg. De realiteit laat helaas zien dat er op veel plekken helaas nog niet van netwerkzorg gesproken kan worden. Echter, het VieCuri Medisch Centrum en thuiszorgorganisatie Proteion zagen een mooie kans om hun krachten te bundelen en samen te gaan werken. Hieruit is een pilotproject ontstaan waarbij verpleegkundigen uit de thuiszorg patiënten begeleiden met het gebruik van de SanaCoach Hartfalen.

Persoonlijke begeleiding door thuiszorg bij gebruik SanaCoach Hartfalen

Sinds mei 2021 worden hartfalenpatiënten uit het VieCuri die in aanmerking komen voor de SanaCoach aangemeld bij Proteion, waarna een eerste huisbezoek wordt ingepland. Dit betreft zowel patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis als patiënten die een consult hebben gehad op de polikliniek. Tijdens dit huisbezoek wordt samen met de patiënt de SanaCoach geïnstalleerd, wordt de aanmeldsessie samen doorlopen en krijgt de patiënt meer uitleg over de functionaliteiten binnen de SanaCoach. Na dit eerste huisbezoek blijft Proteion de patiënten (en mantelzorgers) begeleiden bij het gebruik van de SanaCoach tot zij dit zelfstandig kunnen doen. Onderdeel van het project is ook het begeleiden van de patiënt bij het uitvoeren van thuismetingen indien iemand dit niet zelfstandig kan. Eventuele klachten en afwijkingen kunnen dan worden doorgegeven aan de hartfalenverpleegkundigen in het VieCuri.

Door dit pilotproject worden nog meer patiënten ondersteund bij hun behandeling door het gebruik van de SanaCoach Hartfalen en krijgen patiënten die minder digitaal onderlegd zijn ook de kans om gebruik te maken van de coach. Daarnaast kunnen afwijkingen eerder worden gesignaleerd, kan beleid eerder worden aangepast en wordt de kennis van zowel patiënt als zorgverlener vergroot. Bovenal laat deze pilot zien dat het mogelijk is om ook in de zorg samen te werken en netwerkzorg te organiseren.

De pilot loopt tot september dus in het najaar kunt u de eerste uitkomsten en ervaringen verwachten.

Wilt u ook gebruik maken van de SanaCoach Hartfalen of wilt u meer informatie over dit pilotproject? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of mail naar info@sananet.nl