MijnIBDcoach bij NOS Journaal zondag 12 juli

Naar aanleiding van de Corona crisis is veel reguliere zorg ondergesneeuwd geraakt. Recent is een boek gepubliceerd vanuit de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) met 50 voorbeelden op welke wijze deze reguliere zorg doelmatig en versneld opgepakt kan worden. Een van deze voorbeelden, mijnIBDcoach is afgelopen zondag 12 juli om 20:00 uur tijdens het NOS Journaal door Marieke Pierik, MDL-arts in het MUMC toegelicht.

Binnen de Nederlandse zorgwereld vindt discussie plaats hoe erg het is dat bepaalde, reguliere zorg, zogenaamde onzinnige zorg, vanwege de Corona crisis is ondergesneeuwd. Om te voorkomen dat binnen deze discussie alle zorg onder een kam wordt geschoven hebben 50 auteurs van de Universitaire Medische Centra 50 voorbeelden beschreven van waardegedreven zorg die juist in deze tijden opgeschaald kan en zou moeten worden. Vanuit Sananet zijn we er trots op dat een van deze voorbeelden mijnIBDCoach is.

MijnIBDcoach is een van de meest succesvolle e-health toepassingen in Nederland. Patiënten worden via telemonitoring op afstand begeleid en ondersteund. De patiënten worden daarbij niet alleen gemonitord, ook krijgen ze met ingebouwde kennismodules informatie over de ziekte, mogelijke behandelingen en adviezen voor leefstijlaanpassingen. Een wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd is in The Lancet heeft aangetoond dat hiermee het aantal polibezoeken met 40% kan worden gereduceerd en het aantal klinische opnames zelfs gehalveerd.

Nieuwsitem in het NOS Journaal van zondag 12 juli

Marieke Pierik, MDL-arts binnen het MUMC en een van de drijvende krachten achter mijnIBDcoach heeft zondag 12 juli om 20:00 uur het concept van mijnIBDcoach en de toegevoegde waarde in de Nederlandse zorg onder het voetlicht gebracht in een nieuwsitem van het NOS Journaal.

Bron: NOS Journaal

Al bijna 650 COPD-patiënten van OLVG krijgen nu thuis ondersteuning met digitale coach

OLVG ziet een flinke toename in het gebruik van digitale zorgmogelijkheden, zoals de COPD-coach. Deze digitale coach biedt COPD-patiënten zorg op afstand. Dat scheelt een bezoek aan het ziekenhuis, iets wat voor mensen met COPD vaak een flinke onderneming is. Om de COPD-zorg goed op peil te houden in tijden van corona heeft OLVG aan vrijwel alle COPD-patiënten de digitale coach aangeboden.  Ruim 750 van de 1800 benaderde patiënten, hebben aangegeven mee te willen doen. Dit naast de 200 deelnemers die er al waren. Op dit moment gebruiken bijna 650 patiënten actief de digitale coach. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd zal toenemen.

Met de OLVG COPD-coach krijgen patiënten thuis begeleiding en ondersteuning van zorgprofessionals van OLVG.  Met de  coach wordt niet alleen de gezondheid van de patiënt  gemonitord, ook krijgen de patiënten informatie over hun ziekte, over mogelijke behandelingen en leefstijlaanpassingen. De digitale coach is recent ook uitgebreid met een corona-beladvies.

Goede zorg voor kwetsbare groep 

De coronacrisis heeft grote impact op de zorg voor duizenden patiënten met een chronische longziekte. Er zijn langere wachttijden ontstaan doordat tijdens de coronapiek afspraken moesten worden afgezegd. Ook komen sommige kwetsbare longpatiënten nu liever niet naar het ziekenhuis als dat niet per se noodzakelijk is.
‘E-health biedt hiervoor oplossingen. Veel patiënten zijn positief verrast over de mogelijkheden en het gebruiksgemak, zegt Paul Bresser, longarts en chief medical information officer (CMIO) van OLVG. ‘Om te voorkomen dat de kwetsbare groep COPD-patiënten slachtoffer zou worden van de ontwikkelingen rond corona, hebben we kort na de uitbraak van corona besloten de OLVG COPD coach versneld beschikbaar te stellen voor al onze patiënten. Aan alle COPD-patiënten van wie controleafspraken op de polikliniek moesten worden afgezegd, hebben we ondersteuning op afstand aangeboden met de OLVG COPD-coach. Inmiddels maken bijna 650 van de 1800 benaderde patiënten er nu gebruik van. Een voor Nederland ongekend grote groep, die naar we verwachten de komende maanden verder zal groeien.”
 

Juiste zorg op de juiste plek én op het juiste moment 

Paul Bresser legt uit dat de afdeling Longgeneeskunde met de COPD coach de gezondheid van COPD patiënten beter en met meer continuïteit kan bewaken dan met vooraf geplande controleafspraken. ‘We komen nu vanuit het ziekenhuis alleen in actie als daar noodzaak toe is. We bieden daarmee de juiste zorg, op de juiste plaats én op het juiste moment. Dat heeft als voordeel dat er voor de patiënten die zorg nodig hebben die écht alleen in het ziekenhuis geleverd kan worden meer tijd is”.

OLVG COPD-coach

De OLVG COPD-coach is de afgelopen twee jaar door de afdeling Longgeneeskunde van OLVG en Sananet ontwikkeld. Er werden al ruim 200 COPD-patiënten met deze digitale coach succesvol op afstand begeleid en ondersteund. Sinds ruim een jaar wordt ook samengewerkt met huisartsen en de thuiszorgorganisatie Cordaan binnen het zorgplatform ‘Virtual Ward’. Hierdoor kan, als dat wenselijk is, ook de wijkverpleegkundige  zien wat is ingevoerd in de digitale coach .

Bron: website OLVG

Isala ontwikkelt met Sananet de SanaCoach MM

De afgelopen maanden is Nederland getroffen door het Corona-virus. In de zorg, waaronder de ziekenhuizen is alles op alles gezet om dit virus zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Naast veel persoonlijk leed heeft deze periode ook laten zien dat digitalisering in de zorg meerwaarde biedt aan zowel patiënten als professionals. Het Isala ziekenhuis heeft over dit onderwerp een webinar georganiseerd. In onderstaande video vindt u meerdere presentaties over de ervaringen die Isala de afgelopen periode zelf heeft opgedaan.

Als Sananet zijn we bijzonder trots dat we hier concreet op twee manieren een bijdrage aan hebben geleverd. We hebben allereerst samen met het oncologisch team de zogenaamde Oncocoach ontwikkeld (vanaf minuut 24 in het webinar). Met behulp van deze e-coach is het mogelijk om oncologiepatiënten tijdens hun chemobehandeling op afstand te monitoren op klachten en bijwerkingen, in combinatie met eventuele Corona symptomen. Op deze manier is het mogelijk om juist voor deze kwetsbare groep de reguliere zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Daarnaast hebben we in deze hectische periode de SanaCoach voor Multiple Myeloom ontwikkeld (vanaf minuut 59 in het webinar), wederom samen met het Isala. We zijn hier bijzonder trots op aangezien hiermee op het gebied van medicatiemonitoring hele mooie nieuwe functionaliteiten zijn ontwikkeld die ook binnen andere e-coaches ingezet gaan worden.

Webinar ‘Zorg op Afstand voor IBD in tijden van crisis’ dinsdag 7 april 2020 17:00 – 18:00 uur

Het zijn bijzondere tijden momenteel. Zorgprofessionals worden geconfronteerd met een totale herorganisatie van hun ziekenhuis. De zorg voor mensen met een chronische aandoening zoals IBD moet echter gewoon doorgaan. Er worden door patiënten veel vragen gesteld over de risico’s van IBD of medicatiegebruik en het krijgen van of beloop van een COVID-19 infectie.

Zorg op afstand, door bijvoorbeeld mijnIBDcoach, calprotectine point of care-testen en infusen bij de patiënt thuis, kunnen nu een goede oplossing zijn om kwaliteitsvolle zorg voor IBD patiënten te garanderen en opgelopen wachttijden na de Corona crisis te voorkomen.De afgelopen weken zijn er diverse vragen binnen gekomen over mijnIBDcoach. Het stichtingsbestuur van mijnIBDcoach heeft daarom besloten een online meeting te organiseren met praktische informatie over zorg op afstand voor IBD.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze meeting.

Met vriendelijke groet,
Het stichtingsbestuur,

Marieke Pierik, MDL-arts
Tineke Markus, voorzitter

Wat?
Webinar ‘Zorg op afstand voor IBD in tijden van crisis’ mijnIBDcoach, Calprotectine point of care en thuis infusen.

Waar?
Zoomwebinar; u ontvangt op dinsdag 7 april per e-mail de logingegevens van het webinar.

Wanneer?
Dinsdag 7 april van 17.00-18.00 uur

Programma

17:00: Welkom en introductie – Tineke Markus

17:05: Remote monitoring met mijnIBDcoach: hoe ziet het zorgpad er dan uit? – Marieke Pierik, MDL-arts

17:15: Praktisch: hoe start je mijnIBDcoach en thuiscalprotectine monitoring bij een patiënt? – Mia Cilissen, verpleegkundig specialist MUMC+

17:25: Hoe start je mijnIBDcoach en mogelijkheden financiële ondersteuning – Jan Ramaekers, Sananet

17:35: Praktijkervaring Zuyderland: versnelde opschaling – Mariëlle Romberg, MDL-arts Zuyderland MC

17:45: Hoe start je biological infusen bij de patiënt thuis? – Marijn Visschendijk, MDL-arts UMC Groningen

Aanmelden voor webinar

Klik hier om u aan te melden voor dit webinar.

MijnIBDcoach voorzien van integraal Corona beladvies

Duizenden patiënten met IBD (chronische darmontstekingen ‘ziekte van Crohn’ en ‘Colitis Ulcerosa) kunnen sinds een week gebruik maken van een Corona beladvies die ingebouwd is in de succesvolle mijnIBDcoach. De 18 ziekenhuizen die inmiddels gebruik maken van mijnIBDcoach mogen de komende 6 maanden zonder extra kosten deze voor al hun IBD-patiënten inzetten.

Patiënten die onder behandeling zijn bij deze 18 ziekenhuizen kunnen zich nu ook, op uitnodiging van de zorgprofessional, zelf inschrijven op de e-coach. Dat werd tot nu toe door de zorgprofessional gedaan. Tineke Markus, voorzitter van de Stichting mijnIBDcoach: “Hiermee wordt de patiënt nog meer regisseur van zijn of haar eigen ziekteproces en daarnaast geeft dat de medisch professional in deze hectische tijden de gelegenheid zich volledig te richten op de patiënten die de zorg het hardste nodig hebben”.

MijnIBDcoach is een van de meest succesvolle e-health toepassingen in Nederland. Patiënten worden via telemonitoring op afstand begeleid en ondersteund. De patiënten worden daarbij niet alleen gemonitord, ook krijgen ze met ingebouwde kennismodules informatie over de ziekte, mogelijke behandelingen en adviezen voor leefstijlaanpassingen. Een wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd is in The Lancet heeft aangetoond dat hiermee het aantal polibezoeken met 40% kan worden gereduceerd en het aantal klinische opnames zelfs gehalveerd.

Corona beladvies opgenomen

Vanwege Corona is mijnIBDcoach die samen met e-health pionier Sananet is ontwikkeld, bovendien uitgebreid met een Corona beladvies. Patiënten met klachten die mogelijk kunnen duiden op Corona, kunnen nu online enkele vragen beantwoorden. Een algoritme achter deze vragen leidt tot zelfzorgadviezen op maat en adviseert de patiënt, indien nodig, contact op te nemen met de medisch professional.

Maastricht UMC+ schaalt gebruik telemonitoring bij hartfalen op

Om te voorkomen dat de zorg voor kwetsbare patiënten in het gedrang komt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid19, biedt het Maastricht UMC+ alle hartfalenpatiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis of van wie de poli-afspraak geannuleerd moest worden, per direct monitoring op afstand aan. Dat gebeurt door middel van een e-health-tool: de SanaCoach Hartfalen (ook wel ‘Molly’ genoemd). Deze e-coach is bovendien uitgebreid met een corona-beladvies. Patiënten kunnen nu thuis een vragenlijst invullen als ze klachten hebben die mogelijk duiden op besmetting met het coronavirus.

Alle hartfalenpatiënten die ontslagen worden uit het Maastricht UMC+ of die niet meer op de polikliniek terecht kunnen vanwege besmettingsgevaar, worden aangesloten op de SanaCoach, een e-health-applicatie waarmee patiënten via telemonitoring op afstand worden begeleid en ondersteund door medewerkers van het Maastricht UMC+. De patiënten worden daarbij niet alleen gemonitord, ook krijgen ze door middel van ingebouwde kennismodules informatie over de ziekte, mogelijke behandelingen en adviezen voor leefstijlaanpassingen. De e-coach is niet nieuw voor het Maastricht UMC+. Hartfalenpatiënten worden op deze manier al jarenlang succesvol op afstand begeleid en ondersteund. Patiënten kunnen zich nu ook, op uitnodiging van de zorgprofessional, zelf inschrijven voor deze e-coach. Dat werd tot nu toe door de zorgprofessional gedaan. “We slaan zo twee vliegen in een klap”, aldus Hans-Peter Brunner-la Rocca, hoogleraar cardiologie in het Maastricht UMC+: “We houden hartfalenpatiënten op deze manier goed in de gaten en bieden de juiste zorg, en daarnaast kunnen we ons volledig richten op de crisiszorg die noodzakelijk is vanwege de corona-uitbraak.

Corona-beladvies
Vanwege de corona-pandemie is de e-coach voor hartfalenpatiënten, die het Maastricht UMC+ samen met e-health-pionier Sananet ontwikkelde, uitgebreid met een corona-beladvies. Patiënten met klachten die wijzen op een mogelijke besmetting met het coronavirus, kunnen nu online een vragenlijst invullen. Een algoritme achter deze vragen leidt tot adviezen op maat en adviseert de patiënt, indien nodig, contact op te nemen met een medische professional.

Sananet breidt coaches uit met Corona beladvies en zelfregistratie door patiënt

Ook in deze roerige tijden blijft Sananet aan haar koers vasthouden: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment voor de kwetsbare chronische patiënt. Graag helpen we met deze koers onze klanten het Corona virus het hoofd te bieden waarbij we de beperkte beschikbare middelen zo effectief mogelijk inzetten. Op dit moment voeren we een aantal uitbreidingen door aan onze applicaties om hier nog beter bij te ondersteunen. Deze uitbreidingen zullen de komende dagen allemaal beschikbaar komen.

Corona beladvies opgenomen

We hebben inmiddels binnen (bijna) alle coaches een Corona belsessie ontwikkeld waarbij de patiënt met klachten die mogelijk duiden op Corona enkele vragen beantwoordt. Een algoritme achter deze vragen leidt tot zelfzorgadviezen op maat en adviseert de patiënt, indien nodig, via chat of telefoon contact op te nemen met de verpleegkundige of arts. 

Zelfregistratie voor patiënten

Tot op heden schreef de zorgverlener de patiënt in op de betreffende applicatie, uiteraard na toestemming van de patiënt. Om de zorgverlener hierin te ontlasten hebben we de afgelopen dagen hard gewerkt aan een zelfregistratie module voor de patiënt. Hiermee kan de patiënt zich zelf inschrijven, wanneer hij of zij daartoe is uitgenodigd door zijn of haar zorgverlener. Dit ontlast de zorgverlener in deze hectische tijden en geeft de patiënt direct een gevoel van eigen keuze en verantwoordelijkheid. Klanten die hier gebruik van willen maken, kunnen met ons contact opnemen, zodat we dit opzetten. Dit zal enkele dagen vergen, aangezien per klant een specifieke pagina zal worden opgezet.

Instructievideo’s beschikbaar voor professional en patiënt

Uiteraard wil ook Sananet in het licht van het voorkomen van snelle verspreiding van het Corona virus fysieke bijeenkomsten en afspraken tot een minimum beperken. Mede om deze reden hebben we instructievideo’s gemaakt die professional en patiënt op een eenvoudige manier uitleg geven over het gebruik en de mogelijkheden van de applicaties. Deze video’s zijn te vinden op onze website. Uiteraard blijft onze helpdesk beschikbaar om vragen van professionals en patiënten te beantwoorden en zijn onze implementatie adviseurs ook op afstand via telefoon en beeldbellen beschikbaar om advies te geven op welke wijze de applicaties ingesteld kunnen worden voor specifieke patiëntgroepen en hoe dit in het zorgproces kan worden ingebed.

FMS noemt MijnIBDCoach als JZOJP voorbeeld

Toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg voor iedere patiënt, nu en in de toekomst. Dat maken medisch specialisten mogelijk met de juiste zorg op de juiste plek (JZJOP). Op een speciale champagnepagina benoemt de FMS 101 voorbeelden van JZOJP, waaronder MijnIBDcoach.

Het doel van MijnIBDcoach is het verbeteren van de behandeling van patiënten met chronische darmontstekingen. Door vroegtijdige detectie van signalen die kunnen wijzen op een activatie van de ziekte, kunnen patiënten eerder en beter behandeld  worden. Werken met MijnIBDcoach leidt tot minder ziekenhuisopnames en minder polikliniekbezoeken met tenminste een gelijke tevredenheid van zorg. Met MijnIBDcoach hoeven patiënten nog maar 1 keer per jaar regulier op de polikliniek te komen. Ook zijn er tot 50% minder opnames in het ziekenhuis op jaarbasis. 

Isala en partners (waaronder Sananet) tekenen manifest

Tijdens de eerste Isala Hackathon werd een manifest tussen Isala en haar partners getekend. De partners Zilveren Kruis, Philips, Sananet, Cisco en Universiteit Twente waren aanwezig bij dit tweedaagse evenement, om samen met zorgprofessionals van Isala oplossingen te vinden om ziekenhuiszorg naar de patiënt thuis te brengen.

‘Thuis als het kan, ziekenhuis als het moet’

Met het tekenen van het manifest committeren de samenwerkende partners zich aan het realiseren van de doelstelling. Deze bestaat onder andere uit het transformeren van de huidige ziekenhuiszorg naar ziekenhuiszorg bij patiënten thuis. De kern is dat de patiënt meer en vaker thuis kan blijven in zijn vertrouwde omgeving. Het motto is ‘thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet’. Daarnaast zijn de initiatieven in eerste instantie bestemd voor de regio en schaalbaar. Een wezenlijk element van het partnerschip is de ruimte om het experiment aan te gaan en het bieden van mogelijkheden om de ambities te verwezenlijken.

Ambitie

De ambitie van alle partijen is om de kwaliteit van zorg in Nederland verder te verbeteren en eraan bij te dragen dat de zorg zowel nu als op lange termijn zowel fysiek, tijdig als financieel toegankelijk blijft voor iedereen die zorg nodig heeft. Het betrekken van patiënten bij het vinden van oplossingen om ziekenhuiszorg naar huis te brengen is van groot belang. 

Rob Dillmann: “Wij zijn erg blij met het partnerschap dat we hebben gevormd. Op die manier slaan we de handen ineen om aan de zorg van de toekomst te werken. In Isala denken we dat we via Connected Care betere en meer patiëntgerichte zorg kunnen bieden, samen met meer werkplezier. Het mooie van het partnerschap is dat we meteen praktisch aan de slag zijn gegaan met een inspirerende hackathon.”

Isala en Sananet geven patiënten regie met behulp van e-coaches

Isala is dit jaar met het Connected Care programma gestart dat zich richt op het verlenen van zorg in de thuisomgeving van patiënten. Jan Gerard Maring, programmadirecteur Connected Care: ‘Voor patiënten is het erg prettig om zorg thuis te krijgen. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te reizen en dus ook minder vaak een beroep te doen op hun naaste of mantelzorger. De digitale SanaCoaches van Sananet helpen ons om patiënten zorg in hun eigen, vertrouwde omgeving te bieden.

Samenwerking Sananet

Isala wil de komende jaren meer SanaCoaches aan haar patiënten beschikbaar stellen. Met behulp van deze apps voor tablet of smartphone en het patiëntenportaal kunnen arts en patiënt op afstand contact leggen. Om dit te kunnen realiseren is per 1 juli 2019 een samenwerking aangegaan met Sananet; een ervaren aanbieder van Telemonitoring en e-Health oplossingen in Nederland. De online begeleidingsprogramma’s geven zorgprofessionals real-time inzicht in het verloop van de gezondheid van hun patiënten. Zij verbeteren de kwaliteit van de chronische zorg en maken de relatie tussen patiënt en zorgverlener persoonlijker en intensiever.

Jan Ramaekers, CEO van Sananet:” Wij zijn heel blij met deze samenwerking. Wij werken al jaren tot tevredenheid van patiënten en zorgprofessionals aan de ontwikkeling van telemonitoring voor patiënten met chronische aandoeningen zoals Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Chronisch Hartfalen, COPD en nog meer dan 10 andere ziektebeelden. Als integraal onderdeel van de medische behandeling zullen onze digitale SanaCoaches een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ambitie van Isala om de juiste zorg op de juiste plaats te laten plaatsvinden. De digitale SanaCoaches zijn als een persoonlijke buddy voor de patiënt en een virtuele assistent van de behandelaar.

MijnIBD-Coach

Eén van de eCoaches die Isala nu al beschikbaar stelt aan haar patiënten is MijnIBDCoach, een eCoach voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcurosa. Maring: ‘We zitten nog in de beginfase. De patiënten die er gebruik van maken zijn enthousiast. Ze worden continu gemonitord en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Er moeten nog een aantal stappen worden gemaakt, zoals een koppeling met het elektronisch patiëntdossier, voordat we MijnIBDCoach aan een grotere patiëntgroep beschikbaar kunnen stellen. De samenwerking met Sananet is voor ons erg belangrijk. Dankzij hun oplossingen krijgen onze patiënten de regie over hun eigen leven weer een beetje terug.’

Toekomstvisie

Door de samenwerking tussen Isala en Sananet kunnen patiënten van Isala in de nabije toekomst al gebruik maken van bestaande eCoaches van Sananet. Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala: ‘Door het inzetten van eCoaches krijgen we meer informatie van over de gezondheidstoestand van onze patiënten en kunnen we sneller reageren op veranderingen. Hierdoor worden patiënten minder ziek en herstellen ze sneller. Dat is niet alleen heel fijn voor de patiënt, maar zorgt ook voor het terugdringen van zorgkosten. Daarnaast wil Isala samen met Sananet nieuwe eCoaches ontwikkelen voor bestaande patiëntengroepen. Een aantal specialismen hebben al aangegeven graag te willen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe eCoaches. De samenwerking met Sananet is ook een belangrijk onderdeel van de integrale Connected Care strategie van Isala.