Zuyderland en Sananet samen in e-Health

Grootschalige inzet voor betere zorg in Westelijk Mijnstreek en Parkstad

Zuyderland wil van e-Health gewone zorg maken bij de maatwerkbegeleiding van mensen met een chronische aandoening en een hoge ziektelast. Zuyderland verkent daarom samen met e-Health ontwikkelaar Sananet en zorgverzekeraar CZ kansen om e-Health grootschaliger in te zetten. Op kleinere schaal doet Zuyderland dit al door de inzet van – deels – samen met Sananet ontwikkelde online applicaties, zogenaamde eCoaches, bij aandoeningen als Parkinson, MS, IBD en chronische pijn. In de komende jaren voorzien Zuyderland en Sananet uitbreiding van medisch gevalideerde eCoaches naar andere patiëntengroepen. Denk hierbij onder andere aan reuma, kanker, hartfalen, pijn bij liesbreuken en hoofdpijn.

Zuyderland heeft gekozen voor verbreding en opschaling van eHealth van Sananet. De praktijk laat opmerkelijke uitkomsten zien voor patiënten en hun behandelaars, die in wetenschappelijke studies worden bevestigd. Voorbeelden zijn betere therapietrouw, polibezoek alleen als het echt nodig is en tot 50% minder ziekenhuisopnames. Sananet onderschrijft de missie en het beleid van Zuyderland. Beide partijen zijn met elkaar in gesprek over de realisering van deze ambitie en hebben de intentie om hun jarenlange samenwerking in een partnership te intensiveren en te verduurzamen.

Zuyderland 
Zuyderland beschikt over excellente expertise op het gebied van oncologie, obesitas (zwaarlijvigheid), neurocognitieve ziekten, mobiliteit en interstitiële longaandoeningen. Zuyderland loopt graag voorop bij innovaties in de zorg. Het streeft er voortdurend naar om vanuit vernieuwende ideeën en inzichten nieuwe hulpmiddelen, technieken, diensten en processen voor de zorg- en dienstverlening te ontwikkelen en succesvol in te voeren. Door innovatief te zijn, optimaliseert Zuyderland de zorg voor patiënten. Steeds meer ook met toepassing van eHealth.

Sananet 
Sananet bedenkt, ontwikkelt, levert en implementeert online coaches en andere eHealth programma’s op basis van het persoonlijk profiel van patiënten. De onderneming is gevestigd in Sittard-Geleen. Samen met zorgverleners in Zuid-Limburg heeft de onderneming een portefeuille met eCoaches voor 15 chronische aandoeningen. Zij zijn medisch gevalideerd, veilig en volledig gecertifieerd en worden door ziekenhuizen en eerstelijns zorggroepen overal in Nederland gebruikt. Door deze geavanceerde zelfzorg, incl. telemonitoring, kunnen patiënten thuis veilig hun therapietrouw optimaliseren en meer regie krijgen over hun ziekte. Zij worden daardoor op afstand online begeleid en kunnen direct beroep doen op hun medisch behandelaar als zij bijzondere aandacht nodig hebben.

Laurentius Ziekenhuis neemt 3 SanaCoaches in gebruik

Na implementatie van MijnIBDcoach heeft het Laurentius Ziekenhuis ook de SanaCoach Hartfalen en SanaCoach COPD in gebruik genomen.

Na implementatie van MijnIBDcoach heeft het Laurentius Ziekenhuis ook de SanaCoach Hartfalen en SanaCoach COPD in gebruik genomen. Afgelopen twee weken is een team van enthousiaste zorgverleners getraind in het gebruik van het systeem, waarna de eerste patiënten zijn geïncludeerd. Team Sananet wenst het hele Hartfalen-, Longverpleegkunde- en MDL-team veel succes!

Circa 20 Nederlandse ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken succesvol met een of meer eCoaches van Sananet geïntegreerd in de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen.

Isala gestart met MijnIBDcoach

Na de succesvol verlopen training zijn patiënten en professionals vorige week enthousiast aan de slag gegaan. Met de inzet van MijnIBDcoach wil Isala

Als 13de ziekenhuis in ons land is Isala gestart met het gebruik van MijnIBDcoach. Na de succesvol verlopen training zijn patiënten en professionals vorige week enthousiast aan de slag gegaan.

Met de inzet van MijnIBDcoach wil Isala verbetering in kwaliteit van leven van de patiënt bewerkstelligen. Ook wil zij kennis van de ziekte en therapietrouw vergroten en zelf management van de patiënt bevorderen. Wij kijken uit naar de eerste praktijkervaringen en wensen Isala succes toe met hun zorgvernieuwing!

“Regel de vergoeding vanaf dag één goed”

Het gebruik van de e-Health-toepassing mijnIBDcoach levert patiënten met chronische darmziekten forse gezondheidswinst op. Sleutel voor succes: de gelijkwaardige samenwerking tussen de ontwikkelaars. ‘Het belang voor de patiënt stond steeds voorop’, zegt Tineke Markus, directeur van patiëntenvereniging CCUVN en voorzitter van Stichting mijnIBDcoach.

Tineke Markus: ‘MijnIBDcoach leidt tot minder ziekenhuisopnames, minder bezoeken aan de polikliniek en betere therapietrouw.’

IBD staat voor inflammatory bowel disease, ofwel chronische darmontstekingen. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn twee chronische ontstekingsziekten van de darm met een grillig verloop. IBD-patiënten komen geregeld op controle in het ziekenhuis, ook als het relatief goed met ze gaat en de ziekte zich tijdelijk rustig houdt. Maar als ze juist wél behoefte hebben aan zorg, kunnen ze vaak niet meteen terecht bij hun arts.

Efficiënter

Dat moet efficiënter kunnen, door de gezondheid van patiënten op afstand te monitoren met een eHealth-toepassing, bedacht maag-, darm-, leverarts Marieke Pierik van het Maastricht UMC+. Zij nam contact op met Sananet, een bedrijf dat al een eHealth-programma had ontwikkeld voor COPD-patiënten, een ziekte die ook een grillig verloop kent.

Ook zocht zij nauwe samenwerking met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), om mijnIBDcoach optimaal af te stemmen op de behoeften van IBD-patiënten. Er volgde een pilotstudie in vier ziekenhuizen, met hulp van investeringen door geneesmiddelenbedrijf Ferring. ‘Dankzij de gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokken partijen is mijnIBDcoach een doorslaand succes’, zegt Markus. ‘Patiënten, artsen en verpleegkundigen zijn zeer enthousiast.’

Rode vlag

MijnIBDcoach is een persoonlijke, beveiligde webpagina die is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis, ook te gebruiken op smartphone en tablet. De patiënt voert regelmatig gegevens in over zijn gezondheidstoestand. Op die manier kan de behandelend arts, die ook toegang heeft tot deze data, de ernst van de klachten op de voet te volgen. Maar de patiënt kan via de app ook makkelijk zelf aangeven hoe hij zich voelt en welke klachten hij heeft.

‘Als de patiënt te hoog scoort op bepaalde vragen, zoals slecht slapen, bijwerkingen van medicijnen of meer diarree, wordt dit opgeslagen in mijnIBDcoach’, legt Markus uit. ‘Door middel van een rode vlag in het overzicht van mijnIBDcoach kunnen arts en verpleegkundigen klachten signaleren en contact opnemen met de patiënt en zo nodig meteen de behandeling aanpassen of een afspraak maken.’

Therapietrouw

MijnIBDCoach volgt bijvoorbeeld therapietrouw, voeding, rookgedrag, bijwerkingen van geneesmiddelen en kwaliteit van leven. Er zitten ook kennismodules in met informatie voor de patiënt. ‘Zo kan de patiënt zelf leren omgaan met de chronische ziekte en krijgt hij een overzicht van opties voor geneesmiddelen of voedingsadvies’, zegt Markus.

De patiëntdata die mijnIBDcoach verzamelt, gaan geanonimiseerd naar de Stichting mijnIBDcoach, die ze gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dat leidde in 2017 tot een publicatie in The Lancet over het effect van het gebruik van mijnIBDcoach, met als belangrijkste resultaten: 50 procent minder ziekenhuisopnames, 40 procent minder bezoeken aan de polikliniek én betere therapietrouw. ‘Kortom, gezondheidswinst voor de patiënt en financiële winst voor het ziekenhuis, omdat er geen tijd en geld meer hoeft te worden besteed aan patiënten met wie het goed gaat’, zegt Markus.

‘Dankzij de gelijkwaardige samenwerking tussen artsen, e-Health leveranciers en patiënten is mijnIBDcoach een doorslaand succes.’

Financiering

Inmiddels gebruiken elf ziekenhuizen mijnIBDcoach. Een obstakel voor uitbreiding naar meer ziekenhuizen is volgens Markus dat het gebruik hiervan nog geen onderdeel is van de Diagnose behandel combinaties (DBC’s). Op basis van deze DBC’s krijgen ziekenhuizen vergoedingen voor hun behandelingen. Dat betekent dat ze nu zelf nog financieringsmiddelen moeten zoeken. ‘Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken’, zegt Markus. ‘Zorgverzekeraars zouden het gebruik van mijnIBDcoach bijvoorbeeld als voorwaarde kunnen stellen bij hun inkoop van zorg bij ziekenhuizen. En we zijn in gesprek met het ministerie van VWS, de Federatie van Medisch Specialisten en de Nederlandse Zorgautoriteit.’

De lering die Markus heeft getrokken uit de ontwikkeling van mijnIBDcoach is dat het voor een succesvolle invoering van waardevolle value-based healthcare innovaties noodzakelijk is om de vergoeding vanaf dag één goed te regelen. ‘Dat betekent dat je er ook in een zo vroeg mogelijk stadium zorgverzekeraars of de Nederlandse Zorgautoriteit bij moet betrekken.’

Prijswinnend

In 2016 won mijnIBDcoach de Vintura Healthcare Impact Award, in 2017 volgde een nominatie voor de landelijke Value Based Healthcare Prize, en in 2018 werd mijnIBDcoach genomineerd voor de Zinnige Zorg Award van zorgverzekeraar VGZ, voor initiatieven die de gezondheidszorg verbeteren en duurzamer maken.