''DOORDAT IK DE TAAL VAN DE WERKVLOER SPREEK, KAN IK DE WERKVLOER MAKKELIJKER VERTALEN NAAR EEN COACH.'' 

WERKEN IN EEN DIVERS TEAM 

Het contentteam van Sananet bestaat uit werknemers met verschillende achtergronden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van content voor zowel nieuwe als bestaande coaches. Arjan Hageman is ruim 20 jaar werkzaam binnen Sananet. Hij is op dit moment ook het langst in dienst. In zijn rol als Clinical Expert is hij een vraagbaak voor het hele team. Aniek Vaassen is ruim 10 jaar werkzaam bij Sananet en vervult de rol van content- en kwaliteitsmanager. Naast contentontwikkeling, houdt zij er ook zicht op dat de coaches van Sananet voldoen aan Europese kwaliteit- en veiligheidsnormen. Aniek heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd en Arjan heeft een achtergrond als verpleegkundige. Door deze verschillende achtergronden binnen het contentteam, bekijkt iedereen de coaches vanuit een andere invalshoek en dat is ideaal om elkaar aan te vullen bij de ontwikkeling. Arjan zegt het volgende over zijn achtergrond als verpleegkundige: ”Ik spreek de taal van de werkvloer en weet nog steeds hoe deze eruit ziet. Hierdoor kan ik de praktijk makkelijker vertalen naar een coach. Daarnaast gebruik ik mijn medische kennis om de juiste vragen te stellen aan zorgverleners en begrijp ik het antwoord van hen beter door mijn achtergrond. Juist in de waarom vind je de goede vragen. ”  

HET ONTWIKKELEN VAN NIEUWE SANACOACHES 

De ontwikkeling van een nieuwe SanaCoach begint vrijwel altijd met een bepaalde behoefte uit het veld geeft Arjan aan. ”Meestal worden wij benaderd door een zorgverlener die zijn of haar zorgvraag bij ons neerlegt. Wij gaan vervolgens in gesprek met de betrokken zorgverleners. Hierbij focussen wij ons op de vraag wat zij nodig hebben om hun behandeling goed vorm te geven. Door verschillende gesprekken te voeren wordt een coach beetje bij beetje vormgegeven.” Naast de visie van zorgverleners, is het ook belangrijk om de visie van patiënten mee te nemen in de ontwikkeling van een nieuwe coach. Hierover zegt Aniek het volgende: ”We proberen patiënten te betrekken door aan hen te vragen waar zij behoefte aan hebben. Dit kan bijvoorbeeld middels een focusgroep. Ook testen we aannames die wij eerder met zorgverleners hebben gemaakt. Een voorbeeld hiervan kan zijn om patiënten te vragen of zij überhaupt wel behoefte hebben aan een sessie waarmee zij een consult kunnen voorbereiden. Het betrekken van de patiënt is erg belangrijk omdat deze visie nog wel eens af kan wijken van de visie van zorgverleners. Zo zijn zorgverleners eerder gefocust op het wetenschappelijke aspect en objectieve dataverzameling door gevalideerde vragenlijsten. De patiënt heeft anderzijds vaak behoefte aan ondersteuning op momenten wanneer hij of zij dit nodig heeft.” 

HET DOORONTWIKKELEN VAN BESTAANDE COACHES 

Uiteraard is het ook van belang dat bestaande SanaCoaches up-to-date blijven. Dit wordt gedaan door regelmatig de literatuur in te duiken of nieuwe richtlijnen te bekijken. Vervolgens worden nieuwe inzichten vertaald naar de betreffende coach. Ook de ontwikkeling van een nieuwe SanaCoach kan bijdragen aan de doorontwikkeling van een al bestaande coach geeft Aniek aan. ”Een voorbeeld hiervan is dat we steeds meer zelfzorgadviezen integreren in nieuwe coaches. Dit is iets wat we ook meer willen integreren in bestaande coaches.” Uiteraard komen vanuit zorgverleners ook regelmatig doorontwikkelwensen. Het kan soms een uitdaging zijn om iedereen tevreden te houden geven beiden aan: ”Door de jaren heen zijn steeds meer verschillende zorginstellingen de SanaCoaches gaan gebruiken, waardoor ook steeds meer wensen worden ingediend bij ons. Wij proberen deze wensen te bundelen en samen te verwerken. Dat houdt bijvoorbeeld in dat we tijd inplannen om meerdere aanpassingen tegelijk binnen de SanaCoach Hartfalen door te voeren. Het is tevens belangrijk dat we wensen van een bepaalde klant bespreken met andere klanten die ermee te maken krijgen. Daarmee proberen we de meeste doorontwikkelingen generiek te houden. Het is niet beheersbaar om voor alle klanten aparte wensen door te voeren.” 

DE GEBOORTE VAN EHEALTH 

In 25 jaar Sananet is veel gebeurd en veranderd. Arjan begon in 2001 als trainee bij Sananet en kreeg toen de opdracht om een stuk over eHealth te schrijven: ”In die tijd was eHealth een nieuw begrip. De meeste IT waar je toen mee te maken kreeg waren de informatie ziekenhuissystemen. Eigenlijk moesten wij zelf eerst een duidelijk beeld krijgen van wat eHealth nu eigenlijk was; het moest voor ons echt gaan leven. Sananet hield zich in die tijd ook nog bezig met ondersteuning bij ziekenhuishygiëne en consultancy. Op een gegeven moment kwam de Amerikaanse Health Buddy in beeld. Deze hebben wij toen vertaald naar een tele-begeleidingstool. DeHealth buddy was een kastje met 4 knoppen en een scherm waarmee Hartfalenpatiënten op afstand gemonitord konden worden. Toen al waren de vragen afhankelijk van de antwoorden die de patiënt gaf; deze structuur dragen we nog steeds met ons mee. ” 

ONTWIKKELING DOOR DE JAREN HEEN 

In de tijd van de Health Buddy kregen patiënten een dagelijkse sessie aangeboden. Een van de verbeteringen die Sananet heeft doorgevoerd, is om de patiënt alleen nog een sessie aan te bieden als dit nodig is geeft Aniek aan. ”We zijn vragen slimmer gaan stellen door enkel uit te vragen waar iemand last van heeft en wanneer dit nodig is. Daarnaast bieden we de zorgverleners ook veel meer informatie dan een aantal jaren geleden. Zo kunnen zij nu zien welke patiënten hun sessies niet invullen, maar hebben zij ook meer zicht op vitale waardes zoals het gewicht en de bloeddruk”. Op dit moment is het kenmerkende van de coaches van Sananet de dialoogvorm die wordt gebruikt: ”We proberen nu echt een dialoog aan te gaan met de patiënt door ook een terugkoppeling te geven op de antwoorden die iemand invult in de vorm van bijvoorbeeld een advies. Hierdoor proberen we zelfmanagement te bevorderen en de patiënt meer regie te geven over zijn of haar ziekte. Door deze vorm van coachen maken wij het onszelf soms moeilijk, maar dit maakt ons wel uniek. Daarnaast is kennisoverdracht een belangrijk onderdeel binnen de coaches van Sananet geeft Arjan aan: ”Een van onze doelen is om zelfmanagement te bevorderen, maar je kan een patiënt niet vragen om te veranderen als deze niet over de juiste kennis beschikt.” In de toekomst hopen Arjan en Aniek de coaches nog verder door te ontwikkelen. ”Wij willen de SanaCoaches nog persoonlijker en empathischer maken, zodat deze beter aansluiten op de situatie van een patiënt. Aan de andere kant willen wij zorgverleners nog beter ondersteunen bij de behandeling die zij geven. Een volgende stap hierin is het integreren van Europese guidelines binnen de coaches.”   

PLEZIER 

Zowel Aniek als Arjan geven aan nog steeds veel plezier te hebben in hun werk. Zo zegt Aniek: ”Het is ontzettend leuk om met eHealth aan de slag te mogen gaan. Wij ondersteunen bij zoveel ziektebeelden en daardoor leer ik dagelijks. Ik heb echt het gevoel dat ik met Sananet mee ben gegroeid de afgelopen jaren.” Ook Arjan is nog steeds erg enthousiast over zijn functie als Clinical Expert: ” Er zijn echt een aantal coaches waar ik ontzettend trots op ben. Een voorbeeld is mijnIBDcoach. Deze coach is echt een van mijn kindjes, omdat ik aan de wieg heb gestaan van de ontwikkeling. Ook ben ik blij dat ik met mensen uit het veld contact mag hebben. De combinatie tussen het hebben van contact met collega’s en zorgverleners maakt mijn werk erg leuk.”   

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl