Tweede succesvolle SanaCoach COPD community-meeting met kernthema ‘zorgpad’

De tweede SanaCoach COPD Community meeting vond 9 juni jl. plaats en had als kernthema ”zorgpad”. Een veelbesproken en belangrijk thema binnen de wereld van e-Health, omdat de implementatie van een eCoach altijd invloed zal hebben op de werkwijze binnen een zorginstelling en de inrichting van zorgpaden. Als een eCoach zorgvuldig wordt geïntegreerd binnen bestaande werkprocessen en zorgpaden kan dit leiden tot meer efficiëntie en een hogere kwaliteit van zorg die patiëntgericht is en toegankelijk voor iedereen. Zo kunnen de eCoaches van Sananet worden ingezet om reguliere zorg te substitueren. Hierdoor hoeven stabiele patiënten minder vaak naar het ziekenhuis en blijft er meer tijd over voor patiënten die op dat moment zorg nodig hebben. Op deze manier dragen de eCoaches van Sananet bij aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment.

Integratie SanaCoach COPD binnen het Diakonessenhuis

Het integreren van een eCoach binnen het zorgpad gaat echter niet van de een op de andere dag. Dit weet longarts Jesse Drijkoningen van het Diakonessenhuis maar al te goed. Tijdens de tweede community meeting vertelde hij uitgebreid over hoe hij en zijn collega’s de SanaCoach COPD binnen het zorgpad aan het integreren zijn en de weg die hier naartoe heeft geleid.

Het Diakonessenhuis gebruikt de SanaCoach COPD ondertussen al twee jaar en dit heeft er niet alleen in geresulteerd dat de patiënttevredenheid binnen het Diakonessenhuis is gestegen, maar ook dat het aantal fysieke contactmomenten voor patiënten die de SanaCoach gebruiken is gedaald. Tevens is na de implementatie van de SanaCoach het aantal SEH bezoeken en ziekenhuisopnames verminderd.

Gedurende de implementatie van de SanaCoach binnen het Diakonessenhuis zijn een aantal werkprocessen geoptimaliseerd ten opzichte van twee jaar geleden. Zo worden de controle instellingen binnen de SanaCoach voor de patiënt meer gepersonaliseerd en wordt de coach aangeboden als onderdeel van de behandeling en niet meer als een extraatje.

Ervaringen uitwisselen

Net zoals de kick-off meeting, gaf ook deze community meeting zorgverleners de kans om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Er bestaan overeenkomsten tussen hoe werkprocessen en zorgpaden zijn ingericht, maar er zijn ook zeker verschillen binnen de zorginstellingen die de SanaCoach COPD gebruiken. Waar het Diakonessenhuis zich voornamelijk richt op de inclusie van patiënten met een hogere ziektelast, richt het Maxima MC zich vooral op de inclusie van stabiele patiënten. Zij zijn onlangs van start gegaan met het gebruik van de SanaCoach COPD om onder andere de kennis en het zelfmanagement van deze groep patiënten te vergroten.

Wilt u ook graag deelnemen aan de SanaCoach COPD community? Houdt dan uw mailbox in de gaten, want de derde SanaCoach COPD Community zal in het najaar van 2021 worden georganiseerd. Voor meer informatie over de community kunt u ook contact opnemen met ons via info@sananet.nl of via 046-458 80 01.