Ervaringen met de SanaCoach COPD binnen het Medisch Spectrum Twente

Het Medisch Spectrum Twente (MST) gebruikt nu precies één jaar de SanaCoach COPD. In die tijd hebben ze 100 patiënten ingeschreven en de coach volledig geïntegreerd in het zorgpad.

Wat is de SanaCoach COPD? 

De SanaCoach COPD is een digitaal programma, dat deel uitmaakt van de behandeling van het Medisch Spectrum Twente (MST). Via de SanaCoach wordt de patiënt regelmatig gevraagd welke klachten hij/zij ervaart. Zorgverleners van het MST zijn hierdoor in staat om klachten in een vroeg stadium te signaleren en in te grijpen wanneer dat nodig is. Daarnaast krijgen patiënten informatie over hoe zij het beste met hun COPD kunnen omgaan, krijgen ze inzicht in hun ziekteverloop en kunnen zij via de berichtenfunctie vragen stellen aan de zorgverleners over de behandeling. 

Wat is het doel van de SanaCoach COPD?  

De longafdeling van het MST is op 30 augustus 2021 van start gegaan met de SanaCoach COPD. Ze hebben als doel om de zorg voor patiënten met COPD te verbeteren met als aandachtspunten: 

  • Longaanvallen te verminderen  
  • Polibezoeken te verminderen  
  • Ziekenhuisopnames te verminderen  
  • Het zelfmanagement van patiënten te verhogen

Wat betekent dit in de praktijk?  

Longverpleegkundigen Chantal Wassink-Bergman (foto links) en Marin Bilgic-Karagoz (foto 2e van links), Verpleegkundig Specialist Esther van de Riet (foto 2e van rechts) en longarts Nicolle Hekelaar (foto rechts) zijn vanaf de start betrokken bij de implementatie van de SanaCoach COPD. De eerste paar maanden hebben ze ervaring opgedaan met de SanaCoach en vervolgens hebben ze de coach geïntegreerd in het zorgpad. Hoe ze dit in de praktijk hebben uitgevoerd?  

Om te beginnen hebben ze een selectie gemaakt van patiënten die geschikt zijn voor de SanaCoach COPD. Dit betroffen patiënten die opgenomen waren in het ziekenhuis in verband met een longaanval en poliklinische patiënten die bekend zijn met ≥2 longaanvallen of prednisonkuren per jaar. Deze patiënten werden tijdens een opname of een (telefonisch) consult geïnformeerd over de SanaCoach en ingeschreven.  

Sindsdien ontvangen de patiënten één keer per drie maanden een vragenlijst over hun gezondheid. Aan de hand van de gezondheidstoestand van de patiënt wordt een korte wekelijkse (of dagelijkse) vragenlijst over de klachten en beperkingen van COPD klaargezet voor de patiënt. Indien de klachten van de patiënt verergeren, nemen de zorgverleners contact op met de patiënt en indien nodig wordt de behandeling bijgesteld. Verder verloopt het contact merendeels via de berichtenfunctie van de SanaCoach. Bij niet-dringende vragen reageren de longverpleegkundigen binnen 48 uur. Om de berichten te lezen en de klachten van patiënten te monitoren, werkt een van de longverpleegkundigen iedere werkdag ruim een halfuur met de SanaCoach COPD.  

Door deze manier van werken konden de consulten met de Verpleegkundig Specialist of longarts worden teruggebracht van 2 tot 4 keer per jaar naar één keer per jaar. Dit verminderd de druk op de poli. Tijdens deze consulten bespreken zij de ziektelast en het longaanval actieplan bij specifieke longklachten met de patiënt. Op basis hiervan adviseren ze een aantal kennismodules (maken ook onderdeel uit van de SanaCoach) die passen bij de gezondheidssituatie van de patiënt om het zelfmanagement van de patiënt te verhogen. Hierdoor vergaart de patiënt meer kennis over COPD wat de zelfredzaamheid bevordert. 

Hoe kijken de zorgverleners terug op het werken met de SanaCoach COPD na 1 jaar?  

Na één jaar was het tijd om de SanaCoach COPD te evalueren. Tijdens het evaluatiemoment gaven de zorgverleners aan dat ze de communicatie met patiënten via de SanaCoach als prettig ervaren en dat ze merkten dat de patiënten meer verantwoordelijkheid nemen bij het omgaan met hun ziektebeeld. Bovendien zien ze een enorme tijdswinst bij de longartsen.  

Longverpleegkundige Chantal vertelt hierover het volgende: We zijn nu een jaar bezig met de SanaCoach COPD en ervaren dat het een fijne houvast is voor de patiënten. Ze ervaren het contact via berichten/telefonisch als prettig. Het biedt hen veiligheid en het geeft ze meer inzicht in het ziektebeeld. We merken dat de patiënten beter handelen volgens hun longaanval actieplan en eerder actie ondernemen. We ervaren de SanaCoach COPD als een prettig meetinstrument. 

Hoe ervaren de patiënten de SanaCoach COPD? 

Vijfentwintig patiënten die langer dan een half jaar gebruik maken van de SanaCoach COPD hebben een patiënttevredenheidslijst ingevuld. Daarvan geeft 96% aan dat de SanaCoach hen helpt om beter met COPD om te kunnen gaan, dat de coach hen helpt om hun COPD beter te begrijpen en dat het hen een gevoel van veiligheid geeft.

“Het blijft mij er aan herinneren hoe belangrijk het is om vooral in beweging te zijn. Het geeft me een disciplinair gevoel van eigen mate van verantwoordelijkheid.”, aldus een COPD-patiënt van het MST.  

Ook geeft 92% van de patiënten aan dat dat de SanaCoach COPD ervoor zorgt dat er op tijd aan de bel wordt getrokken. Eén patiënt licht dit verder toe: 

“Gewoon geweldig, vind ik. Als je een vraag hebt, komt er een antwoord. Eén keer zat ik echt in de ademhalingsproblemen. SanaCoach heeft me heel goed geholpen.” 

Verder vindt 88% van de patiënten dat de SanaCoach COPD een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. Een patiënt vertelt: “Vanuit thuis contact hebben met behandelaars is ideaal. Het secretariaat is goed bereikbaar, het idee/gevoel van begeleiding/controle is erg prettig, ook het aanvragen van herhaalmedicatie. Tijdsbesparing voor beide partijen.” 

Tot slot zou 92% van de patiënten de SanaCoach aanraden aan andere COPD-patiënten. Dat is een van de redenen voor het MST om nog veel meer patiënten te gaan laten werken met de SanaCoach COPD de komende jaren.    

Wilt u ook ervaringen opdoen met de SanaCoach COPD of heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over de integratie van een van onze eCoaches in het zorgpad? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum via 046-4588001 of info@sananet.nl