Een Monitor voor de zorgverlener

De Monitor op SananetOnline geeft zorgverleners inzichtelijke informatie over de patiënt en de voortgang van zijn of haar behandeling. SananetOnline alarmeert de behandelaar wanneer het slechter met de patiënt gaat en direct aandacht behoeft. Wanneer een patiënt minder ernstige klachten en/of symptomen vertoont, geeft de eCoach zelfzorgadvies waardoor de werkdruk bij zorgverleners afneemt en waardoor patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven te komen als dat niet nodig is.

Op deze manier zijn zorgverleners in staat om meer aandacht te besteden aan patiënten die dat op dat moment het meest nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg verbeterd en de tevredenheid van patiënten groeit.