Wat vinden patiënten en mantelzorgers van digitalisering in de zorg?

Hartfalen wordt een steeds grotere uitdaging voor wereldwijde zorgsystemen. Het project ‘PASSION-HF’ (Patient Self-care using eHealth In chronic Heart Failure, gefinancierd door het Europese programma INTERREG-NWE 702) streeft ernaar om de tekorten in de gezondheidszorg te compenseren, hartfalen-gerelateerde kosten te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Hiervoor is een intelligent systeem genaamd “DoctorME – Caring Together 24/7” ontwikkeld. Een voorwaarde voor het succesvolle gebruik van alle nieuwe technologieën in zorg, is de aanvaardbaarheid door de nieuwe gebruikers. Voordat het PASSION-HF project van start ging, is er door Zippel-Schultz et al. (2021)  onderzoek gedaan naar wat patiënten en mantelzorgers vinden van een doctor-at-home systeem dat rechtstreeks behandeladviezen kan geven aan hartfalenpatiënten en mantelzorgers.

Het onderzoek 

DoctorME is een geavanceerd technologisch platform dat met behulp van kunstmatige intelligentie als een interactieve virtuele dokter het gesprek aan gaat met de patiënt. Een zogenaamde doctor-at-home dus. DoctorME helpt zo patiënten met het nemen van beslissingen over hun medische behandeling, monitort patiënten thuis, beantwoord vragen, geeft informatie en verbetert de therapie trouw en leefstijl van patiënten. Ook kan DoctorME, op basis van de richtlijnen van de Europese vereniging voor Cardiologie, veilig zelf herhaalrecepten voorschijven. 

Technologische innovaties zoals DoctorME hebben het potentieel om de gezondheid van patiënten te verbeteren en de kosten te verlagen. Het is echter wel van belang dat de gebruikers van de technologische innovaties dit ook inzien.  Zippel-Schultz et al. (2021), hebben de factoren onderzocht die invloed hebben op de aanvaardbaarheid van patiënten en mantelzorgers met betrekking tot een doctor at home systeem. Voor dit onderzoek werden 49 patiënten en 33 mantelzorgers geïnterviewd.  

Uit de interviews bleek dat er 4 hoofdcategorieën waren waar de DoctorME ontwikkelaars en implementatie managers rekening mee moesten houden.  

(1) De behoeften en verwachtingen van patiënten en mantelzorgers  

(2) De voorkeuren van patiënten en mantelzorgers met betrekking tot de zorgverlening en het zorgproces 

(3) Het waargenomen risico van patiënten en mantelzorgers 

(4) Het vertrouwen in een nieuw systeem door patiënten en mantelzorgers 

 

De behoeften en verwachtingen van patienten en mantelzorgers bleken vooral te gaan over een gevoel van veiligheid en laagdrempelig advies en hulp naar aanleiding van klachten. Patienten en zorgverleners zagen veel voordelen in de vertrouwde patiënt-arts relatie en de menselijke aspecten van de gezondheidszorg. Hoewel er wel voordeel werd gezien in een doctor-at-home systeem zoals DoctorME, spraken vele geïnterviewden uit dat ze bij voorkeur nog steeds persoonlijk hun eigen “real-life” arts wilden bezoeken. Patienten en mantelzorgers zagen ook wel een risico in het gebruik van een virtuele dokter. Fouten gemaakt voor een menselijke dokter werden meer geaccepteerd dan fouten gemaakt door een digitale dokter. Als laatste benadrukten de meeste deelnemers dat het vertrouwen in een doctor-at-home systeem essentieel was. Zonder vertrouwen in het systeem zouden de geïnterviewden minder snel de aanbevelingen van het systeem opvolgen. 

DoctorMe 

Op basis van deze 4 hoofdcategorieën hebben de onderzoekers alle factoren geïdentificeerd die belangrijk zijn om de acceptatie van DoctorME onder patiënten en mantelzorgers te vergroten. Over het algemeen stonden beide groepen zeker open voor een doctor-at-home systeem. Het belangrijkste voordeel dat patiënten en mantelzorgers inzagen, was de geruststelling die het systeem kon bieden waar en wanneer ze dit nodig zouden hebben. Met andere woorden, ze verwachtten dat het de zelfmanagement kan ondersteunen. Patiënten en mantelzorgers hadden echter ook bedenkingen bij het systeem. Ze waren vooral bang om het persoonlijke contact met hun arts te verliezen. Echter werd wel ingezien dat dit gevoel nog kon gaan veranderen over de tijd. Doordat deze inzichten al vroeg in het ontwikkelproces van DoctorME onderzocht werden, kon het ontwikkelproces geoptimaliseerd worden. DoctorME wordt nu al een tijdje gebruikt door patiënten en mantelzorgers in Dublin, Belfast, Aken en Maastricht. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het gehele artikel van Zippel-Schultz et al., dan kunt u deze hier vinden. Wilt u meer informatie over DoctorME en/of PASSION-HF? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@sananet.nl

Kijk hier onder voor een video over de totstandkoming van DoctorMe. 

Facebook
Twitter
LinkedIn