Een persoonlijke digitale coach voor de patiënt

De eCoaches zijn slim, intuïtief, goed gestructureerd en ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande partners uit de zorg. De eCoach op SananetOnline zorgt ervoor dat patiënten zich veiliger voelen omdat ze continue in contact staan met hun behandelaar.

Bent u zorgprofessional en geïnteresseerd in de mogelijkheden van de eCoaches van Sananet, zoals de Sanacoach COPD, Hartfalen of MijnIBDcoach?

Vraag een vrijblijvende demo aan

De componenten van elke eCoach:

1. Leren over (het omgaan met) bepaalde ziekte
De eCoach geeft informatie, tips en persoonlijke adviezen op een bepaald gebied van de behandeling of het omgaan met een bepaalde ziekte in de vorm van “kenniskuren”. De patiënt kan zelf kiezen welke kenniskuur hij of zij wil volgen maar kan zich daarbij ook laten adviseren door de eCoach.

2. Periodieke gezondheidschecks
Door middel van periodieke checks vraagt de eCoach naar ervaren klachten, beperkingen en problemen. Zo wordt het mogelijk dat de patiënt alleen nog naar het spreekuur hoeft te komen als dat echt zinvol is. De periodiciteit van deze gezondheidschecks wordt met de zorgverlener bepaald.

3. Bewaken
Gaat het wat minder dan krijgt de patiënt advies van de eCoach hoe daarmee om te gaan en wordt de zorgverlener geïnformeerd. Vanaf dat moment vraagt de eCoach dagelijks hoe het gaat tot dat zijn of haar situatie weer normaal is.

4. Individueel zorgplan
In het individueel, gepersonaliseerd zorgplan ziet de patiënt in een oogopslag welke afspraken hij of zij met de zorgverlener heeft gemaakt over de behandeling. Bijvoorbeeld over persoonlijke behandeldoelen en medicatie. Ook vindt de patiënt hier het meest recente kenniskuur-advies en de datum van de volgende controle afspraak. Het individuele zorgplan wordt samen met de zorgverlener onderhouden.

5. Communiceren met de zorgverlener
Patiënten en zorgverleners kunnen via de eCoach onderling berichten sturen en vragen stellen. Wanneer de patiënt twijfelt of bellen nodig is kan hij/zij online advies krijgen door het beantwoorden van enkele specifieke vragen.

6. Herinneren
De eCoach kan de patiënt ergens aan helpen herinneren. Bijvoorbeeld aan het innemen van medicijnen op een bepaald tijdstip of een wekelijkse sportieve activiteit.