Sananet heeft inmiddels een groot aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van de SanaCoach Hartfalen. De samenwerking met klinische partners is daarbij een belangrijke succesfactor voor Sananet om de impact te maken die we nastreven. Zonder deze ontstane co-creatie was Sananet niet zo ver gekomen. Samen met verpleegkundig specialist Josiane Boyne van het MUMC+ zijn er grote stappen gezet in het ontwikkelen van de SanaCoach Hartfalen zoals we deze op de dag van vandaag kennen. Zo was Josiane vijftien jaar geleden een van de kartrekkers bij het implementeren van de Health Buddy in het MUMC+ in Maastricht en ziet ze nog steeds een grootse toekomst voor eHealth. Ter ere van het 25-jarig bestaan van Sananet is speciaal voor deze editie samenwerkingspartner van het eerste uur Josiane geïnterviewd.

Josiane Boyne kent Jan Ramaekers (oprichter van Sananet) inmiddels meer dan vijftien jaar en herinnert zich het eerste contact met Jan maar al te goed. Jan kwam het ziekenhuis binnengelopen en hield een praatje over zijn nieuw Amerikaans product de “Health Buddy”, een apparaat dat dialogen voert met patiënten met als doel ze te begeleiden in het omgaan met hun ziekte. Jan wilde graag met Josiane het product implementeren in het MUMC+, maar Josiane was erg terughoudend. Haar eerste reactie was: “Maar Jan, je denkt toch zeker niet dat de Health Buddy hier gaat werken”. Daar is ze wel degelijk op teruggekomen en achteraf kunnen ze nog vaak lachen om deze uitspraak.

Ondanks de terughoudendheid van Josiane ging ze samen met cardioloog professor Ton Gorgels aan de slag met het ‘vertalen’ van het Amerikaanse product naar de richtlijnen van de Europese gezondheidszorg. Toen de Health Buddy eenmaal klaar was voor gebruik, werd het product in de praktijk uitgetest. Een aantal patiënten met chronisch hartfalen probeerde de Health Buddy uit en toen gebeurde er al snel iets dat Josiane niet had verwacht. Een doorgewinterde patiënte bleek tijdens het gebruik van de Health Buddy over onvoldoende kennis van hartfalen te beschikken en bleef ruim achter bij de verwachtingen zowel qua kennis als zelfzorg. Dit terwijl zij tijdens polibezoeken altijd heel therapietrouw en goed geïnformeerd overkwam. “Doordat wij met een gekleurde bril naar de patiënt kijken en de patiënt sociaal wenselijke antwoorden kan geven als ze tegenover ons zitten, prikken wij daar als zorgverleners niet altijd doorheen. De Health Buddy krijgt blijkbaar iets los wat wij als zorgverleners niet kunnen. Dat was voor mij een hele openbaring en dat heeft ervoor gezorgd dat ik er op een ander manier naar ben gaan kijken.”

Samen met het Zuyderland ziekenhuis in Sittard-Geleen en Heerlen heeft het MUMC+ onder leiding van professor Bert Vrijhoef een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om ervaringen van zorgverleners en patiënten te delen en effecten te meten. Uit de studie bleek dat patiënten die de Health Buddy zes maanden gebruikten 33% minder kans hadden om opgenomen te worden in vergelijking met de zes maanden voorafgaand aan deelname aan de studie. Zowel zorgverleners als patiënten gaven wel het advies om de content van de Health Buddy verder te personaliseren. Dat heeft geleid tot een verdere optimalisatie en implementatie van de Health Buddy. De Health Buddy werd, binnen de mogelijkheden die er toen waren, gepersonaliseerd op basis van vier categorieën: veel en weinig kennis over hartfalen, veel en weinig klachten op het gebied van hartfalen. Het bedenken van deze vier categorieën resulteerde in de start van de TEHAF-studie.

Tijdens de TEHAF-studie kreeg iedere patiënt drie maanden lang dezelfde vragen gesteld. Aan het einde van deze periode werd een patiënt in een van de vier categorieën geplaatst die het beste bij hem of haar paste en werden de gezondheidsuitkomsten tussen deze perioden vergeleken. Uit de studie kwam een ziekenhuisafname van ruim 40% naar voren, hetgeen klinisch gezien een heel goed resultaat was volgens Josiane. Ondanks de klinische relevantie werd de studie statistisch beschouwd als een negatieve studie. Dat vond Josiane voor de ontwikkelingen op dat moment erg jammer. Deze resultaten (2012) kwamen in een tijd dat een positieve studie zeer welkom was geweest, omdat er nog veel twijfelaars waren en slechts een handjevol mensen overtuigd waren van de toegevoegde waarde van eHealth. “Statistisch negatieve resultaten hebben eraan bijgedragen dat de ontwikkelingen van eHealth werden vertraagd, maar gelukkig is dit ingehaald door de tijd”, aldus Josiane.

Na de TEHAF-studie wensten zorgverleners en patiënten meer maatwerk. Sananet ging, samen met Josiane en professor Brunner La Rocca, hiermee aan de slag door de content te personaliseren op basis van de antwoorden die een patiënt gaf. Zodoende kwam de SanaCoach Hartfalen tot stand. Maar er is nog veel meer mogelijk, legt Josiane uit. “Jaren geleden zei ik al dat we met de Health Buddy aan de oertijd van een heel nieuw tijdperk stonden. We zijn al een heel eind op weg, maar ik zie nog veel mogelijkheden tot doorontwikkeling van de SanaCoach.” Josiane ziet de toekomst van eHealth dan ook rooskleurig in. “Ik kan me zomaar voorstellen dat over 10 jaar een patiënt op de polikliniek komt of in het ziekenhuis wordt opgenomen en dan gevraagd wordt of de patiënt akkoord gaat met het plaatsen van een chip, zodat we vroegtijdig achteruitgang van zijn of haar toestand kunnen detecteren. Deze detectie zou dan vooraf gaan aan de klachten die een patiënt krijgt. Wat voor een vooruitgang zou dat zijn voor de patiënten en voor hun kwaliteit van leven…?”.

Zij ziet daarbij ook een grote rol voor kunstmatige intelligentie, die steeds populairder wordt in de gezondheidszorg. Een mooi voorbeeld hiervan waar we midden in zitten is Passion-HF, een Artificial Intelligence development project waarbij toonaangevende Europese academische ziekenhuizen en medische technologie bedrijven, waaronder Sananet, met elkaar samenwerken. Dit is de eerste stap in de richting van hoe de toekomst eruit gaat zien, aldus Josiane. De grote uitdaging is om ook de patiënten mee te nemen in al deze ontwikkelingen… Sananet en haar partners zien er naar uit om deze uitdaging samen aan te gaan!

Meer weten over de SanaCoach Hartfalen, klik hier of neem contact met ons op.