telemonitoring: hoe wordt de rekening betaald?

Er zijn verschillende manieren mogelijk als het gaat om de financiering van telemonitoring. Sinds kort is een nieuwe financieringsmogelijkheid toegevoegd die een structurele vergoeding biedt aan ziekenhuizen en daarmee toekomstbestendig is: de facultatieve prestatiebekostiging. 

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN TELEMONITORING 

Het implementeren van een eCoach brengt kosten met zich mee voor een ziekenhuis. Deze kosten kunnen op verschillende manieren worden gedekt. Laten we de bestaande financieringsmogelijkheden voor u op een rijtje zetten: 

  1. Transformatiegelden: Tot eind 2022 kan, onder voorwaarden, gebruik worden gemaakt van transformatiegelden. Bij deze vorm van financiering stelt de zorgverzekeraar een bepaald bedrag beschikbaar voor de transformatie van zorg naar de juiste plek, waaronder dus ook telemonitoring.  
  2. Het opstellen van een eigen business case: Een ziekenhuis kan om bepaalde redenen kiezen om zelf de telemonitoringstool te financieren. Een reden hiervoor kan bijv. zijn dat de wachtlijsten oplopen. Een gevolg hiervan kan zijn dat de zorg minder toegankelijk wordt en patiënten overstappen naar een ander ziekenhuis; dit kost omzet. Telemonitoring kan eraan bijdragen om wachtlijsten terug te dringen door bijvoorbeeld fysieke consulten te substitueren. De voordelen van telemonitoring betalen zich in dit geval terug.  
  3. Sponsoring: Een externe partij biedt zich bij deze financieringsmogelijkheid aan om de telemonitoringstool te bekostigen. Deze partijen doen dit vaak om op die manier zorgverbetering te ondersteunen.  
  4. Meerjaren overeenkomst: Sommige ziekenhuizen sluiten een overeenkomst voor langere termijn af met de zorgverzekeraar waarin afspraken zijn gemaakt over de inzet van telemonitoring. Zo’n overeenkomst is op basis van het shared savings model. Als een ziekenhuis kosten bespaart op bijvoorbeeld een operatie, mogen zij de helft van die besparing zelf houden.  
  5. Plan met zorgverzekeraar: In unieke situaties worden er soms specifieke overeenkomstentussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar opgesteld. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval voor een bepaalde termijn specifieke kosten.  Bij deze vorm van financiering zien zowel de zorgverzekeraar als het ziekenhuis voordelen in van de implementatie van een telemonitoringstool. Dit gebeurt soms binnen de specialistische zorg.  

FACULTATIEVE PRESTATIEBEKOSTIGING  

Het nadeel van bovenstaande mogelijkheden is dat zij geen structurele vergoeding bieden voor telemonitoring en daardoor ook minder toekomstbestendig zijn. Hierdoor liep de opschaling binnen ziekenhuizen regelmatig spaak. Dit, terwijl telemonitoring een waardevolle toepassing is binnen de zorg. Dat werd nog eens extra duidelijk tijdens de coronapandemie: veel kostbare zorg die eerst in de behandelkamer plaatsvond, kon ook op afstand. Bovenal kan de inzet van telemonitoring de kwaliteit van zorg verbeteren door persoonsgerichte zorg te bieden. Het OLVG, de NZA en het Zilveren Kruis vonden daarom dat er verandering moest komen. Zij introduceerden per 2021 een nieuwe financieringsmogelijkheid die structurele vergoeding biedt voor telemonitoring: de facultatieve prestatiebekostiging. Bij deze optie worden de kosten die een ziekenhuis maakt op basis van geleverde prestaties structureel vergoed door de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis kan een vergoeding aanvragen voor prestaties die zij hebben geleverd op het gebied van telemonitoring. 

Voorbeelden van prestaties zijn het uitleggen van de eCoach aan een patiënt, het includeren van patiënten en het monitoren. Voorwaarde is wel dat een patiënt één keer in de 120 dagen een periodieke controlesessie moet invullen in de eCoach die ook beoordeeld moet worden door het systeem of door de zorgverlener. Per prestatie per patiënt kan dan vervolgens een declaratie worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Op dit moment is de facultatieve prestatiebekostiging o.a. beschikbaar voor onze SanaCoaches op het gebied van COPD, Astma en Hartfalen. Er wordt aan gewerkt om dit voor meerdere ziektebeelden vrij te geven, zoals bijvoorbeeld IBD. Deze financieringsmogelijkheid kan worden aangevraagd bij elke zorgverzekeraar.  

HET OPSTELLEN VAN EEN PLAN 

Voor alle financieringsmogelijkheden geldt dat het opstellen van een degelijk plan noodzakelijk is. De zorgverzekeraar wil tenslotte weten waar het geld naartoe gaat en welke doelstellingen worden gerealiseerd. Toegankelijkheid van zorg wordt hierbij steeds belangrijker.  

In een plan wordt dus beschreven met welke reden(en) de telemonitoring applicatie wordt ingezet en welke doelstellingen, wanneer worden behaald. Inmiddels hebben we bij Sananet veel kennis en ervaring bij het opstellen van dit soort plannen. Desgevraagd kunnen we hier dus in ondersteunen. 

OP WELKE MANIEREN ONDERSTEUNT SANANET BIJ DE FINANCIERING VAN ONZE ECOACHES? 

Sananet kan ondersteunen bij het in orde maken van de financiering van onze eCoaches. Ten eerste ondersteunen wij ziekenhuizen door data aan te leveren m.b.t. bovengenoemde prestaties. Op deze manier hebben ziekenhuizen snel en makkelijk een overzicht van de geleverde prestaties binnen een bepaalde periode en kan dit bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Ten tweede heeft Sananet goed contact met veel zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij zorgverzekeraars en ziekenhuizen op het juiste niveau makkelijk met elkaar in contact brengen als het gaat over het opstellen van een financieringsplan. Tevens kunnen wij door onze ervaring helpen bij het opstellen van een toekomstbestendig plan dat kan worden aangeleverd bij de zorgverzekeraar. Ten slotte weten wij hoe je het beste uitkomsten kunt meten en evalueren, dus ook op dit gebied helpt Sananet mee.  

Gebruikt u al een van onze coaches of bent u van plan om deze in de toekomst te gebruiken en wilt u meer weten over bovenstaande financieringsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op via 046-4588001 of via info@sananet.nl. 

Facebook
Twitter
LinkedIn