In gesprek met patiënten over de SanaCoach COPD

Naast het verzamelen van kwantitatieve data, vindt Sananet het belangrijk om regelmatig kwalitatieve feedback te krijgen van zowel patiënten als zorgverleners over het gebruik van onze e-coaches. Hierdoor krijgen wij een beter beeld hoe de coach wordt gebruikt, wat de meerwaarde is en op welke vlakken nog verbetering mogelijk is. In mei is daarom een focusgroep georganiseerd in het Laurentius Ziekenhuis voor patiënten die de SanaCoach COPD gebruiken. Tijdens deze focusgroep vertelden 8 patiënten en een van de verpleegkundige ons wat de SanaCoach voor hen betekent en hoe deze wordt gebruikt.

COPD EN DE SANACOACH 

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Patiënten met COPD hebben minder zuurstof, waardoor ademen moeilijker wordt. Veel voorkomende symptomen zijn o.a. benauwdheid, hoesten, kortademigheid en vermoeidheid. Het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals douchen, aankleden en traplopen, wordt hierdoor zwaarder. COPD staat ook op de vierde plek in de lijst van ziektes met de hoogste ziektelast. Een goede behandeling kan patiënten helpen om meer controle te krijgen over hun ziekte en eventuele complicaties te voorkomen. De SanaCoach COPD maakt deel uit van deze behandeling. Via de SanaCoach wordt de patiënt regelmatig gevraagd van welke klachten hij/zij last heeft. Zorgverleners zijn hierdoor in staat om verslechteringen eerder op te merken en kunnen hierdoor eerder ingrijpen. Daarnaast krijgen patiënten  informatie over hoe zij het beste met hun COPD kunnen omgaan en kunnen zij via de berichtenfunctie vragen stellen aan de verpleegkundige over de behandeling.  

 

PATIENTENEVALUATIE  

Het Laurentius Ziekenhuis gebruikt de SanaCoach COPD sinds 2018 en de verpleegkundigen monitoren nu bijna 200 patiënten via de coach. Net zoals in andere ziekenhuizen, wordt via de SanaCoach regelmatig een patiëntenevaluatie uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn altijd erg positief. Zo werd de laatste evaluatie door bijna 100 patiënten ingevuld. Van deze groep vond 90 % dat de SanaCoach een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg . Daarnaast kwam uit de evaluatie dat de SanaCoach helpt om COPD beter te begrijpen en dat er op tijd aan de bel wordt getrokken wanneer klachten verergeren.  

FOCUSGROEP 

Naar aanleiding van deze evaluatiemomenten leek het zowel Sananet als de zorgverleners in het Laurentius een goed idee om met patiënten in gesprek te gaan over de SanaCoach door middel van een focusgroep. Een focusgroep is een groepsgesprek waarbij een kleine groep mensen met de hulp van een gespreksleider in gesprek gaat over een bepaald onderwerp; in dit geval de SanaCoach COPD.  Uiteindelijk hebben 8 patiënten deelgenomen en was ook een van de longverpleegkundigen aanwezig. Vrijwel alle patiënten gaven aan dat ze zich sinds het gebruik van de SanaCoach veiliger voelen. Het is namelijk zo dat voor het gebruik van de coach, patiënten contact opnamen met de huisarts bij een verslechtering. Deze schreef vervolgens een prednisonkuur voor en dit was vaak niet voldoende om klachten weer onder controle te krijgen. Er moest dan alsnog contact worden opgenomen met de longverpleegkundige voor de juiste zorg. Al met al moesten er dus omwegen genomen worden om de juiste zorg op het juiste moment te ontvangen. Nu is het zo dat als er een verslechtering optreedt dit via de SanaCoach wordt gesignaleerd. De verpleegkundige krijgt hier een melding van, waardoor er ook snel contact kan worden gelegd met de patiënt en een gepaste actie kan worden ondernomen. Dit geeft een veilig gevoel en eventuele ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen. Bovenal hebben de patiënten het idee dat ze nu meer controle hebben over hun COPD. De longverpleegkundige beaamde dat ze door middel van de SanaCoach veel eerder kan ingrijpen als het slechter gaat met iemand. Ook het digitale longaanvalplan (dLAP) in de SanaCoach vinden patiënten een meerwaarde. Het dLAP is een persoonlijke handleiding die beschrijft welke medicatie en acties patiënten kunnen ondernemen als de situatie verslechterd. Het plan wordt ingevuld door de longverpleegkundige en is in de SanaCoach zichtbaar voor de patiënt. Tijdens de focusgroep werd aangegeven dat het dLAP rust geeft en dat deze gemakkelijk kan worden getoond aan familieleden, zodat deze op de hoogte zijn. Tevens gaven patiënten aan dat de SanaCoach hen niet veel tijd kost en het contact met de verpleegkundige via de berichtenfunctie erg prettig is. Als verbeterpunt werd aangegeven dat de SanaCoach nog meer inzicht in het ziekteverloop mag tonen, door bijvoorbeeld de integratie van grafieken.  

 

POSITIEVE ERVARING 

Na afloop gaven alle deelnemers aan de focusgroep een succes te vinden. Zij vonden het niet alleen prettig om over de SanaCoach in gesprek te gaan, maar vonden het bovenal fijn om dit met andere patiënten samen te doen en ervaringen uit te wisselen. Ook de longverpleegkundige was erg enthousiast en gaf aan dat het leuk en interessant was om met mensen over de SanaCoach en hun ziekte te praten.  

 

Heeft u interesse in het gebruik van de SanaCoach COPD, neem dan hier eens een kijkje of neem contact met ons op via info@sananet.nl of bel naar 046-458 80 01 .