De SanaCoach Hartfalen Community, voor en door zorgverleners

SanaCoach Hartfalen 

De SanaCoach Hartfalen ondersteunt zowel zorgverleners als patiënten bij de behandeling van hartfalen. Doordat de SanaCoach regelmatig vraagt naar de gezondheidstoestand, klachten en vitale waardes (bijv. bloeddruk, gewicht en hartslag) , kunnen zorgverleners hun patiënten op afstand monitoren. Hierdoor kan bij een verslechtering van de situatie eerder worden ingegrepen en kan een eventuele ziekenhuisopname zelfs worden voorkomen. Ook kunnen patiënten via de berichtenfunctie van de SanaCoach makkelijker communiceren met hun zorgverleners en kunnen zij via verschillende kennismodules meer leren over hartfalen en verschillende onderwerpen. Tenslotte geeft de SanaCoach advies over wanneer een patiënt wel of geen contact dient op te nemen met de zorgverleners, waardoor zelfmanagement wordt bevordert.  

 

Wat houdt de SanaCoach Hartfalen Community in? 

De SanaCoach Hartfalen wordt op steeds meer plekken in Nederland ingezet en hiermee stijgt de kennis en ervaring m.b.t. de inzet van deze eCoach binnen zorgprocessen. Wij signaleerde onder zorgverleners een stijgende behoefte om deze kennis en ervaring met elkaar te kunnen delen. Daarom heeft Sananet een SanaCoach Hartfalen Community opgezet voor zorgverleners die werken met de SanaCoach Hartfalen. Deelnemers van deze community zullen als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe ontwikkelingen omtrent de SanaCoach Hartfalen en kunnen meedenken over toekomstige ontwikkelingen. Bovenal krijgen zij de kans om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen. Er wordt van elkaar geleerd binnen de Community en hierdoor kan de SanaCoach nog beter worden toegepast op de werkvloer.   

Succesvolle Kick-Off meeting 

Op 9 december vond de Kick-Off meeting van de community plaats. Sommige deelnemers gebruikten de SanaCoach Hartfalen al jaren, terwijl andere gebruikers pas enkele weken geleden waren begonnen. Het doel van deze meeting was om te ontdekken waar verschillende behoeftes en verwachtingen liggen m.b.t. de community en welke gespreksonderwerpen interessant zijn om in de toekomst te bespreken. Ook passeerden enkele vragen de revue en hebben deelnemende ziekenhuizen ervaringen kunnen uitwisselen over o.a. de volgende vragen: Welke patiënt categorieën includeren jullie? Hoe frequent monitoren jullie welke patiëntcategorie? Hoe gaan jullie om met inactieve patiënten?  

Vervolg 

Deelnemers gaven aan de kick-off meeting een succes te vinden. Het uitwisselingen van ervaringen is niet alleen leuk, maar ook leerzaam voor het toepassen van de coach binnen het eigen zorgproces. Zij hebben de behoefte uitgesproken om regelmatig aanwezig te willen zijn bij een community meeting. De volgende meeting staat daarom gepland op 15 februari.  

Wilt u ook deelnemen aan de volgende SanaCoach Hartfalen community meeting of wilt u meer informatie over de SanaCoach Hartfalen? Neem dan contact op met ons via info@sananet.nl of via 046-458 80 01