mijnibdcoach versie 5.1

Op 9 januari 2023 is de nieuwste versie van mijnIBDcoach live gegaan. In samenwerking met zorgverleners, patiënten en Stichting mijnCoach.nl is mijnIBDcoach 5.1 tot stand gekomen. Arts-onderzoeker Arta Aliu van het MUMC+ is betrokken bij de content commissie van Stichting mijnCoach.nl en vertelt waarom de nieuwe coach belangrijk is voor de toekomst. 

Wat is mijnIBDcoach?  

MijnIBDcoach is een digitaal programma dat in 2014 is ontwikkeld. Het is geschikt voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. De coach ondersteunt zowel zorgverleners als patiënten bij de behandeling van deze ziektebeelden. Zo krijgen patiënten meer inzicht in hun ziektebeeld, leren ze wat ze zelf kunnen doen om hun ziekte onder controle te houden en komen ze meer te weten over IBD.  

Bovendien kunnen patiënten in mijnIBDcoach aangeven hoe het met hen gaat. Als het slecht(er) gaat, krijgen zorgverleners via de coach een melding op hun interventielijst. Hierdoor zijn ze in staat om klachten in een vroeg stadium te signaleren en in te grijpen wanneer dat nodig is. Een patiënt hoeft daardoor minder vaak naar het ziekenhuis te komen en eventuele opnames kunnen worden voorkomen.  

Wat is de aanleiding van mijnIBDcoach 5.1?  

Sinds de livegang van mijnIBDcoach 5.0 in oktober 2021 zijn verbetervoorstellen en ideeën uit het werkveld verzameld. Patiënten en zorgverleners die gebruik maakten van mijnIBDcoach gaven input hoe de coach geoptimaliseerd kon worden. In samenwerking met Stichting mijnCoach.nl heeft Sananet deze nieuwe inzichten in de coach verwerkt. De nieuwe versie is op 9 januari 2023 live gegaan.   

Wat is er veranderd?  

Op basis hiervan is de inhoud van de coach aangepast. De belangrijkste veranderingen zijn als volgt:  

  • Vermindering van de hoeveelheid vragen voor de patiënt;  
  • Vermindering van meldingen interventielijst voor de zorgverlener; 
  • Implementatie van het meetinstrumenten voor het vaststellen, evalueren en monitoren van de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven (de generieke patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, oftewel PROMS) van het programma uitkomstgerichte zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Wat betekent dit in de praktijk? 

Een vermindering van de hoeveelheid vragen zorgt voor een tijdsbesparing aan de kant van de patiënten. Ze zijn minder lang bezig met het beantwoorden van vragen over hun gezondheid wat het gebruik van de coach op langere termijn ten goede komt. Indien zij toch nog vragen hebben of bepaalde gezondheidsaspecten met de zorgverleners willen delen, kunnen zij gebruik maken van de berichtenfunctie. 

Een vermindering van meldingen op de interventielijst levert minder werkdruk op voor zorgverleners. Om ervoor te zorgen dat de zorgverleners geen gezondheidsaspecten van de patiënt missen, worden leefstijl- en psychosociale factoren en de PROMS samengevat in het dashboard van de coach. De zorgverleners kunnen deze aspecten met de patiënt bespreken tijdens een poliklinisch bezoek.  

De generieke PROMS sluit aan bij de richtlijnen van de overheid en zorgt ervoor dat de behandeling beter afgestemd kan worden op de persoonlijke wensen van de patiënt. 

Zorgverleners kunnen ervoor kiezen om de nieuwe coach op meerdere wijzen te integreren in hun zorgpad, afhankelijk van hun wensen en behoeften. Hiervoor zijn voor gedefinieerde paden beschikbaar. Deze paden passen binnende financieringsmogelijkheid van de reguliere bekostiging van de zorg en zijn eerder effectief en veilig bewezen. 

Wat zijn de ervaringen tot nu toe? 

De eerste ervaringen met mijnIBDcoach 5.1 voor de zorgverleners zijn positief. Ze geven aan dat het meteen zichtbaar is dat de meldingen op de interventielijst zijn afgenomen. Het betreffen alleen nog relevante meldingen die direct vragen om een interventie.  

Waarom is mijnIBDcoach 5.1 belangrijk voor de toekomst?  

In de gezondheidszorg kijken zorgverleners traditioneel vooral naar medische uitkomsten. Deze worden nog steeds meegenomen om opvlammingen van de ziekte te kunnen voorspellen, maar volgens arts-onderzoeker Arta Aliu van het MUMC+ zijn deze medische uitkomstmaten niet de enige factoren die het ziektebeloop beïnvloeden. Voor patiënten zijn andere aspecten vaak net zo belangrijk, zoals de ontwikkeling van het zelfbeeld of het sociaal of lichamelijk functioneren. Door de generieke PROMS te implementeren in mijnIBDcoach 5.1 kan de behandeling beter worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. Dit heeft als doel om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren, meer regie aan de patiënt te geven en de kwaliteit van de zorg te vergroten.   

“Bovendien hebben wij recentelijk goedkeuring van onze ethische commissie gekregen de data die wij met de mijnIBDcoach verzamelen te mogen gebruiken voor onderzoek. Ook op deze manier verbeteren wij de zorg, doordat wij snel wetenschappelijke vraagstukken kunnen beantwoorden met een grote pool aan data. Patiënten krijgen binnenkort de mogelijkheid om hier toestemming voor te geven via mijnIBDcoach.”, vervolgt Arta Aliu.  

Tot slot licht Arta toe dat er alweer plannen staan voor een volgende mijnIBDcoach versie: “Dit zal vast niet de laatste zijn. Wij gaan met de tijd en ontwikkelingen in de zorg mee en betrekken daarin niet alleen de meningen van zorgverleners, maar vooral ook van degene waar het om draait: de patiënten.”.  

Meer informatie

Heeft dit artikel uw interesse aangewakkerd en wilt u meer informatie over mijnIBDcoach 5.1 ontvangen? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum via 046-4588001 of info@sananet.nl 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn